Spolupracovníci muzea vyrazili s archeology do terénu

10. října 2020 se uskutečnila detektorová prospekce u Polánek nad Dědinou za účasti 16 spolupracovníků.

obrázek1

Akce proběhla v rámci projektu spolupráce muzeí Královéhradeckého kraje s dobrovolnými spolupracovníky "Jak nalézat a neničit?"

 

Z důvodu epidemiologických opatření byli osloveni přednostně spolupracovníci z okolí zkoumané lokality. Cílem průzkumu bylo ověřit a stanovit rozsah předpokládaného raně středověkého pohřebiště a sídliště z mladší doby kamenné - neolitu.


Výsledkem prospekce je přes 300 nálezů. Vedle štípaných nástrojů z mladší doby kamenné bylo nalezeno pozoruhodné románské nákončí. Ostatní nálezy patří mladším obdobím, od vrcholného středověku po novověk. Početný je soubor knoflíků, mincí a součástí kování koňského postroje a koně významně doplňuje a dokumentuje historický vývoj obce Polánky nad Dědinou.

Prospekci lze označit za úspěšnou. Další výsledky vyplynou z následného zpracování. S akcemi podobného typu chceme pokračovat, jakmile to podmínky dovolí.

Více si poslechněte v reportáži Českého rozhlasu Hradec Králové ZDE