KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

16. 10. 2013 - Výstavou CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM provede a odborným výkladem doplní její autorka PhDr. Pavla Koritenská.

 

AKCE SE USKUTEČNÍ

ve středu 16. října 2013 od 17.00 hodin v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
Komentovaná prohlídka výstavy Cesta dívek za vzděláním
Výstava připomíná nelehkou cestu dívek za vzděláním v dobách minulých. Je zde představena historie dívčího školství od konce šedesátých let 19. století do první poloviny 20. století v Hradci Králové a okolí - nejen Městskou vyšší školu pro ženská povolání hospodářská v Hradci Králové, ale také např. hradecké dívčí lyceum, odbornou školu školských sester de Notre Dame, ošetřovatelskou školu, soukromou kuchařskou školu Anuše Kejřové, Hospodyňskou školu ve Stěžerách. Seznámí návštěvníky s možnostmi studia dívek na původně výhradně chlapeckých školách (klasickém gymnáziu, obchodní akademii, reálce a učitelském ústavu). Výstava je doplněna řadou unikátních fotografií z muzejních i soukromých sbírek a učebními pomůckami daného období.

VSTUPNÉ

50 Kč, slevy 20 Kč.
Cesta dívek za vzděláním - výstava v Muzeu východních Čech
Komentovaná prohlídka výstavy Cesta dívek za vzděláním
Další informace a fotografie k výstavě CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM