Sekerka z raného středověku před úpravami Sekerka z raného středověku před úpravami

Jak se konzervovala unikátní ptačí sekerka

Sanační konzervace unikátní ptačí sekery

Typologicky sekera náleží k velkomoravským bradaticím a můžeme ji časově zařadit do 9. století. Podobné, ovšem nezdobené, malé sekerky jsou nalézány v raně středověkých chlapeckých kostrových hrobech jako součást výbavy. Sekera je unikátní svou stříbrnou výzdobou - dominuje na ni motiv letících ptáčků a hvězd. Ve slovanském bájesloví představovali ptáci lidské duše. Její drobnější rozměry i bohatá výzdoba provedena technikou stříbrné tauzie nasvědčují tomu, že se nejednalo o zbraň bojovníka, ale o vzácný artefakt symbolizující vysoké společenské postavení majitele. Bradatice se k nám pravděpodobně dostala prostřednictvím obchodních styků s Velkomoravskou říší. Je natolik jedinečná, že se dosud nepodařilo najít k ní ve střední Evropě obdoby.

Sanační konzervace na sekerce byly zahájeny po předběžném průzkumu, fotodokumentaci a odebrání vzorků materiálů na analýzu. Po částečném odstranění hlíny ukázal předběžný vizuální průzkum, že sekera je vyrobena ze slitiny železa a ozdobena technikou tauzování stříbrnou slitinou. Detaily tauzování byly prozkoumány digitálním mikroskopem Dino Lite.

Sekera byla nejprve mechanicky očištěna od nánosů hlíny a bláta. Na sekerce se nacházely silné krusty korozních produktů, které musely být postupně odstraňovány. Odstranění korozních produktů probíhalo mechanickou cestou kombinací použití ultrazvukového skalpelu Woodpecker® a mikropískování skleněnou balitonou B 159. Po odstranění korozních produktů byl odhalen zbytek poměrně dobře dochované stříbrné výzdoby.

Následovala šestitýdenní desalinace v deionizované vodě. Po několikadenním sušení byl povrch stabilizován vrstvou tanátu.

Konzervace sekery byla provedena roztokem Paraloidu B72 v toluenu a vrstvou mikrokrystalického vosku Revax 30 rozpuštěném v technickém benzínu.

Sekera byla uložena do krabice s polyethylenovým lůžkem a zabalena do odkyseleného papíru s alkalickou rezervou.

Galerie obrázků

{gallery}748{/gallery}