Základní informace o společenskovědní knihovně

SPOLEČENSKOVĚDNÍ KNIHOVNA MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH

Veškeré knihovnické fondy jsou poskytovány pouze k prezenčnímu studiu.

Knihovna je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem a poskytuje veřejné a informační služby. K dispozici jsou katalogy v elektronické podobě i on-line katalog.

Kontakt

Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 512 391, 495 512 392
knihovnice Ivana Nývltová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba (pro veřejnost)
otevírací doba dle dohody

On-line katalog
www.muzeumhk.cz/on-line-katalog.html

Evidenční číslo knihovny
ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, je 4716/2003.

Sigla knihovny
HKE 302

Ke stažení
Knihovní řád

Knihovní fond

Studijní fond

Studijní fond obsahuje skoro 45 000 knihovních jednotek (r. 2017). Hlavním tématem jsou především dějiny, a to zejména regionální a české, dále publikace k oborům archeologie, numismatiky, etnografie, řemesel a jejich dějin, architektury, užitého i výtvarného umění a muzejnictví. Zaměřujeme se především na tématiku války v roce 1866 a na bitvu u Hradce Králové.

Ve fondu jsou přístupná i významná východočeská periodika: Osvěta lidu, Kraj královéhradecký, Obnova, Nové směry, Štít, Pokrok, Orlické proudy, Pochodeň, Ratibor, Obzor hospodářský, Hradecký kraj, Královéhradecko a další. Tato periodika jsou většinou dochována v jediném nebo v několika málo exemplářích, často i neúplných, a jejich originály jsou ke studiu předkládány pouze výjimečně. V rámci projektu Kramerius byla v letech 2000 a 2002 digitalizována a jsou k dispozici k prezenčnímu studiu. K nahlédnutí na http://k4.muzeumhk.cz

 

Specializovaný fond

b_480_0_16777215_00_images_files_01-mvc_9-1.jpeg

Specializovaný fond knihovny je zaměřen na shromažďování dokladů literární tvorby z území severovýchodních Čech, na autory spjaté s tímto krajem, na knihy vzniklé na jeho území nebo o našem kraji pojednávající. Obsahuje cca 11 000 knihovních jednotek.


Fond starých tisků obsahuje 1 100 knihovních jednotek (2017). Nejstarší knihou ve sbírce je vídeňský prvotisk Nider, Iohannnes: Die vier und zwanzig guldnen Harfen z roku 1470. Nejstarším českým prvotiskem je Kampenského Pražská Bible z roku 1488 a nejstarším královéhradeckým prvotiskem je Blažeje Borovského z Borovna dvousvazková Hypomnema z roku 1617.

Celkový roční přírůstek knihovny je kolem 600 knih, které jsou doplňovány především nákupy, dary nebo výměnou s českými nebo zahraničními institucemi. Knihovna spolupracuje se Souborným katalogem Národní knihovny České republiky.