Časopisy

Měsíčník s aktuálními informacemi o dění v muzeu, nových výstavách, expozicích, přednáškách a doplňkových akcích. 
Časopis uveřejňuje původní práce geologické, botanické a zoologické, zejména floristického, faunistického a ekologického charakteru, zaměřené převážně na východní Čechy. Otiskuje také drobné zprávy, recenze a personálie.
Recenzované odborné periodikum zameřené na publikování původních studií a materiálových prací z oboru archeologie v rozsahu území bývalého výchočeského kraje.
Sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. Uveřejňuje původní odborné práce zaměřené na historickou dokumentární fotografii i na fotografii vytvořenou jako výtvarné…
 Historický sborník pro poučenou veřejnost. Ve sborníku jsou publikovány příspěvky tematicky se vážící k regionu Královéhradecka. Jsou zveřejňovány především historické příspěvky, studie, materiálové studie z oborů…
(do roku 1992 „Zpravodaj Krajského muzea východních Čech"). Uveřejňuje každoročně přehled archeologické činnosti v regionu (formou normalizovaných souhrnných článků jednotlivých institucí pověřených archeologickou památkovou péčí),…