064_mala encyklopedie 1866_obsah_002_low 065_mala encyklopedie 1866_ukazka_003_low

MALÁ ENCYKLOPEDIE PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY K EXPOZICI MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU

Kód zboží: P116 - 0156 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
148 x 210 mm
Počet stran
128
Prodejní cena: 80 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Při příležitosti zahájení sezóny 2018 v muzeu na Chlumu vydalo Muzeum východních Čech druhé vydání úspěšného titulu Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu. Původní, již vyprodaná publikace z roku 2015, vznikla pod redakcí pracovníků královéhradeckého muzea Aleše Chvojky a Josefa Šrámka. Byla ovšem pro potřeby nového vydání nejen přepracována, ale také poměrně výrazně doplněna, jak po stránce textové, tak obrazové. Nové vydání je tak rozšířeno cca o jednu čtvrtinu. Publikace nabízí veřejnosti úvod do problematiky událostí válečného roku 1866. Přehlednou a záměrně stručnou formou jsou tak představeny klíčové osobnosti prusko-rakouské války, kořeny, průběh i důsledky konfliktu s důrazem na rozhodující bitvu u Hradce Králové ze dne 3. července 1866 i organizace a základní výzbroj a výstroj zúčastněných armád. Oproti prvnímu vydání byly rozšířeny pasáže, zabývající se každodenním životem vojáků i civilního obyvatelstva během války. Stranou nezůstala ani reflexe válečných událostí roku 1866 v podobě památkové péče o bývalá bojiště. Čtenářovi je tedy poskytnuta publikace, která bude tvořit nejen doplněk expozice Muzea války 1866 na Chlumu, ale stane se také společníkem při návštěvě autentického bojiště u Hradce Králové. 

Aleš Chvojka – Josef Šrámek (red.)
MALÁ ENCYKLOPEDIE PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY
K EXPOZICI MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Foto: Archiv Muzea východních Čech v Hradci Králové
Grafická úprava a sazba: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 1000 ks
2. přepracované a rozšířené vydání
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISBN 978-80-87686-14-0
Knihy