acta-33-02-obsah-low acta-33-03-obsah-low acta-33-05-screen acta-33-06-screen acta-33-04-screen

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 33

Kód zboží: ISBN: 978-80-85031-89-8 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 298 mm
Počet stran
149
Prodejní cena: 110 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Abbreviation bibliografica: Acta Musei Reginaehradecensis s. A
Odpovědný redaktor: RNDr. Bohuslav Mocek
Redakční rada: RNDr. Vladimír Lemberk; RNDr. Karel Lohniský, CSc.; RNDr. Bohuslav Mocek; RNDr. Věra Samková Ph.D.; RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.; RNDr. Vojtěch Turek, CSc.; doc. RNDr. Jan Vítek

Náklad: 350 výtisků
Sazba a grafická úprava: Jiří Šinták, Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

Toto číslo vyšlo: 15. 9. 2011

OBSAH


Miloslav Suchánek, Karek Pošmourný & Jan Vaněk
Sledování obsahů těžkých kovů ve vodách a řečištních sedimentech v oblasti Krkonoš
Monitoring of heavy metals in surface waters and stream sediments in the Krkonoše (Giant) Mts.

Jiří Dostálek & Josef Kučera
Flóra a vegetace národní přírodní rezervace Bukačka v Orlických horách 
Flora and vegetation of Bukačka Nature Reserve in Orlické hory Mts. (Eastern Bohemia)

Věra Samková
Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar
Results of the botanical research of the locality in southwest part of the Dehetník wood near the village of Svinary 
(East Bohemia)

Michal Gerža
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. v Orlických horách
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. in Orlické hory Mts.

Jitka Málková & Irena Špatenková
Lokality Menyanthes trifoliata L. na české straně Krkonošského národního parku (KRNAP) a v jeho ochranném pásmu 
Locations Menyanthes trifoliata on the czech side of the Giant Mountains National park and in his protective zone

Vladimír Jehlík & Jiří Dostálek

Zur Vergesellschaftung und Naturalisation von fünf selteneren eingebürgerten Ruderalarten in Böhmen
Notes on the phytocoenology and naturalization of five rare naturalized ruderal plant species in Bohemia
Poznámky k fytocenologii a naturalizaci pěti vzácnějších zdomácnělých ruderálních druhů v Čechách

Martin Hanzl
Lilek zobanitý (Solanum cornutum Lamarck) – nový zavlečený druh květeny východních Čech
Solanum cornutum Lamarck – a new introduced species to the flora of East Bohemia

Jan Šumpich
Přehled poznatků o motýlí fauně v přírodní rezervaci Rohová (Pardubický kraj)
Survey of the observations of the lepidopteran fauna in Rohová Nature Reserve (Pardubice Region)

Miroslav Mikát
Motýli lokality Dehetník (Hradec Králové-Svinary):
výsledky faunistického výzkumu nelesních stanovišť a lesních okrajů podél železniční trati 
Lepidoptera of locality „Dehetník“ (Hradec Králové-Svinary, East Bohemia, Czech Republic): 
results of faunistic research on forestless habitats and forest margins along the railway line

Jaroslav Zámečník
Hřbetozubec jižní – Drymonia velitaris (Hufnagel, 1776) (Notodontidae, Lepidoptera) ve východních Čechách 
a jeho historické a současné rozšíření v České republice
Drymonia velitaris (Hufnagel, 1776) (Notodontidae, Lepidoptera) in East Bohemia, 
and its historical and current distribution within the Czech Republic

Jakub Horák
Contribution to knowledge of diet preferences of the endangered saproxylic beetle Cucujus cinnaberinus 
(Coleoptera: Cucujidae) from East Bohemia
Příspěvek k poznání potravních nároků ohroženého saproxylického brouka lesáka rumělkového 
(Cucujus cinnaberinus) (Coleoptera: Cucujidae) z východních Čech

Jiří Háva & Pavel Tyrner
Zlatěnky (Hymenoptera: Chrysidoidea: Chrysididae) PR Údolí Únětického Potoka
Chrysididae (Hymenoptera: Chrysidoidea) of Údolí Únětického Potoka Nature Reserve

Pavel Pech
Příspěvek k poznání mravenců Kopidlna
A contribution to the knowledge of ants of Kopidlno 

Vladimír Zeman & Bohuslav Mocek
Lumkovití (Ichneumononidae, Hymenoptera) PR Buky u Vysokého Chvojna (okres. Pardubice, Česká republika)
Ichneumonidae (Hymenoptera) in the Nature Reserve Buky u Vysokého Chvojna (distr. Pardubice, Czech Republic)

Richard Pokorný & Michal Holec
Biologický průzkum důlního díla v Julinčině údolí u Rokytnice v Orlických horách
Biological research of the old mine in Julinčino údolí near Rokytnice v Orlických horách

KRÁTKÉ ZPRÁVY


Pavel Hájek

Campylopus introflexus (Bryophyta) v okolí Hradce Králové
Campylopus introflexus (Bryophyta) in the surroundings of Hradec Králové 

Tereza Tejklová & Jan Kramoliš
Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar nalezen po 12 letech v České republice
Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar has been found after 12 years in the Czech Republic

Bohuslav Mocek & Jan Špaček
Faunistické zprávy z východních Čech. Crustacea: Phyllopoda
Faunistic records from Eastern Bohemia. Crustacea: Phyllopoda

Knihy