neco-ze-vzpominek-002 neco-ze-vzpominek-003 neco-ze-vzpominek-004 neco-ze-vzpominek-005 neco-ze-vzpominek-006

Něco ze vzpomínek hradeckých a další střípky

Kód zboží: P116 - 0761 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 210 mm
Počet stran
219
Prodejní cena: 230 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Něco ze vzpomínek hradeckých a další střípky

Publikace Něco ze vzpomínek hradeckých a další střípky představuje reedici spisů Ignáta Herrmanna (1854–1936) Něco ze vzpomínek hradeckých a Bez titulku, který byly vydány tiskem v letech 1929 a 1936. Další střípky představují dosud nepublikované rukopisné poznámky, které byly součástí pozůstalosti této významné osobnosti, věnované Muzeu východních Čech rodinou v roce 2021. Kritická reedice spisu Něco ze vzpomínek hradeckých volně navazuje na publikaci V pevnosti a tvoří tak zajímavý soubor.

Původní Herrmannovy texty autoři publikace doplnili o kapitoly přibližující význam osobnosti Ignáta Herrmanna a akvizice jeho pracovny. Dále je práce doplněna kapitolami představujícími královéhradeckého školství ve 2. polovině 19. století a vzpomínky Herrmannových současníků na starý Hradec Králové. Vedle vlastních textů je silnou stránkou publikace doplňkový obrazový materiál, který podtrhuje autenticitu textu a navozuje čtenáři atmosféru Hradce Králové ve 2. polovině 19. století tak, jak ji zažíval sám Ignát Herrmann.

Publikace byla vydána s finanční podporou Ministerstva kultury.

 

Obsah

Úvodní slovo / 7
Herrmannovy texty vydané tiskem / 11

Něco ze vzpomínek hradeckých / 11
Bez titulku / 41

Rukopisy / 49

Vzpomínky na starý Hradec / 49
Ladislav Jan Pospíšil / 67
O staré zahradě dědově / 73
Střípky vzpomínek / 77

Osobnost Ignáta Herrmanna / 97
Školství v pevnosti / 149
Starý Hradec ve vzpomínkách: Mezi vojenskou pevností a Salonem republiky / 179
Prameny a literatura / 209
Summary / 215
Zusammenfassung / 217

 

Něco ze vzpomínek hradeckých a další střípky

Texty © Ignát Herrmann (IH), Pavla Koritenská (PK), Josef Šrámek (JŠ), Zdeňka Kulhavá (ZK), 2023

Odborná spolupráce © Jan Jakl, Jaroslava Pospíšilová

Editor a jazykový korektor © Zdeňka Kulhavá

Recenze © Magdaléna Šustová, Vojtěch Kessler

Překlady © Jan Koritenský (AJ), Pavla Hannichová (NJ)

Foto © Miroslav Beneš, Petra Kopecká

Skeny © Petra Kopecká, Pavla Koritenská

Grafická úprava a sazba © Jiří Šinták

Historické fotografie a tiskoviny © Muzeum východních Čech v Hradci Králové a soukromé sbírky

Tisk: H.R.G. spol.s.r.o., Litomyšl

První vydání

ISBN: 978-80-87686-52-2

© 2023 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Knihy