pribeh budovy_obsah_003 pribeh budovy_ukazka_002

PŘÍBĚH BUDOVY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

Kód zboží: P116 - 0086 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Formát
210 x 210 mm
Počet stran
165
Prodejní cena: 110 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Kniha mapuje historické období let 1935–1947 a zahrnuje jednak historii budovy v Šimkově ulici, ale také první roky hradecké Lékařské fakulty, která byla založena po 2. světové válce a od samého začátku sídlí právě v budově bývalého sborového velitelství. Kniha přináší jednak řadu informací získaných cílenou badatelskou činností, ale také archivních materiálů a především historických fotografií, které dosud nebyly publikovány.

Cenným materiálem se pro knihu staly vzpomínky prvních studentů fakulty, dnes významných odborníků, prof. Rudolfa Malce a doc. Jiřího Endryse, kteří s hradeckou medicínou spojili i celý svůj další profesní život. Zajímavostí jsou dochované a dosud nepublikované zápisky prvního děkana fakulty prof. Bohumila Boučka, ze kterých jsou v knize použity poutavé ukázky. Celá kapitola je věnována i architektovi Janu Rejchlovi, který budovu navrhl a později i upravil pro výukové účely. V rámci této kapitoly na svého otce vzpomíná arch. Milan Rejchl.

Publikace je společným projektem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Muzea východních Čech v Hradci Králové a završuje oslavy 70. výročí zahájení vysokoškolské výuky lékařů v Hradci Králové.

Publikace byla v roce 2017 nominována na Cenu Miroslava Petruska, která je od roku 2013 udělována za pozitivní počin s významným dopadem na vytváření veřejného obrazu vnímání Univerzity Karlovy. Cena je pojmenována po předním českém sociologovi, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK, zakladateli studia sociálních věd a emeritním prorektorovi univerzity Miroslavu Petruskovi (1936-2012).

PAVLA KORITENSKÁ
PŘÍBĚH BUDOVY LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ
 
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové 1, ve spolupráci s  Lékařskou Fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové, 500 03
Překlady: Jan Koritenský (AJ), Vojtěch Brádle (NJ), Florence Roby-Herrmann, Ilona Krpatová (FJ), Iveta Juranová (RJ)
Editor a jazyková redakce: Iveta Juranová
Recenzeti: Mgr. Jana Kosticová, PhD., PhDr. Jiří Němeček
Foto: Miroslav Beneš, Miloš Vojíř, Iveta Juranová, Archiv LF
Historické fotografie: Archiv Muzea východních Čech v Hradci Králové
Kresby: Rudolf Malec
Grafická úprava a sazba: Martin Hlavatý
Náklad: 1000 kusů
První vydání
© 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
ISBN 978-80-87686-12-6

 

Knihy