Nebyl vybrán žádný obrázek
Nebyl vybrán žádný obrázek Nebyl vybrán žádný obrázek

DEPOT BRAKTEÁTŮ Z RYBNÉ NAD ZDOBNICÍ

Kód zboží: P116 - 0432 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 148 mm
Počet stran
72
Prodejní cena: 80 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Publikace představuje detailní zpracování zachované části mincovního depotu, k jehož objevu došlo v roce 1934 v tehdejší Německé Rybné (dnes Rybná nad Zdobnicí). Jedná se o 173 stříbrných brakteátů z doby Václava II. (1278/1283–1305). Nález je důležitým pramenem poznatků o podobě platidel používaných v Čechách na sklonku 13. století. Kniha obsahuje četné kvalitní fotografie jednotlivých mincí, přehledové tabulky a grafy. Nechybí soupis použitých pramenů a literatury ani anglický a německý souhrn.

FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 24

VOJTĚCH BRÁDLE: DEPOT BRAKTEÁTŮ Z RYBNÉ NAD ZDOBNICÍ

Recenzenti:

Mgr. Petr Schneider

PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.

Překlad resumé: Michaela Mareček Panenka (ang.), Vojtěch Brádle (něm.)

Fotografie: Petra Kopecká, Abalon, s. r. o.

Grafická úprava a sazba: Jiří Šinták

Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

Náklad: 300 ks

První vydání

© 2020 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

ISBN 978-80-87686-33-1

Knihy