048_cesta divek za vzdelanim_obsah_002_low 049cesta divek za vzdelanim_ukazka_003_low

CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM

Kód zboží: P116 - 0052 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 210 mm
Počet stran
127
Prodejní cena: 110 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Publikace seznamuje s podmínkami dívčího vzdělávání v Hradci Králové a okolí od konce 60. let 19. století do 1. poloviny 20. století. Časové období je ohraničeno založením vyšší dívčí školy v roce 1869 a končí v polovině 20. století, neboť organizační změny ve struktuře českého školství schválené novým zákonem č. 95/1948 Sb. o základní úpravě jednotného školství, znamenaly pro řadu uvedených škol jejich zánik nebo podstatné změny v dalším vývoji. Zejména v první polovině 20. století pak také proběhla řada společenských změn, které mimo jiné otevřely dívkám nové příležitosti k získání vzdělání.

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem kultury České republiky z programu kulturní aktivity – podprogramu A: Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií.

PAVLA KORITENSKÁ: CESTA DÍVEK ZA VZDĚLÁNÍM
Překlad resumé: Jana Kostincová (Aj), Vojtěch Brádle,
Petr Schleglel (Nj), Ilona Krpatová (Fr)
Grafická úprava, sazba, sken: Jiří Šinták
Foto: Miroslav Beneš
Tisk: H.R.G. spol. s r. o., Litomyšl
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Náklad: 500 ks

První vydání 
© 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISBN 978-80-85031-94-2

Knihy