Akce 2013

16. 3. 2013 - Muzeum východních Čech a Česká numismatická společnost pobočka v Hradci Králové si dovolují pozvat všechny zájemce o numismatiku a také o dějiny královéhradeckého muzea na Numismatický přednáškový cyklus.

13. 3. 2013 - Výstavou provede a odborný komentář podá kurátorka výstavy PhDr. Jaroslava Pospíšilová, historička muzea. Prohlídka začíná v 17.00 hodin.

6. 3. 2013 - Rozsáhlé pravěké kruhové příkopy se vchody orientovanými do čtyř světových stran ve východních Čechách a nejnovější nálezy archeologického leteckého průzkumu v přednášce Doc. PhDr. Jaromír Kovárníka, CSc.

20. 1. 2013 | Muzejní neděle zaměřená jako interaktivní zážitkový program, při které si účastníci nejen prohlédnou výstavu Pravěk je kůůl!, ale také si na vlastní kůži vyzkouší např. jak Keltové razili mince, mleli obilí, bojovali nebo čím se zdobili. 

16. ledna 2013 - Druhá část přednáškového seriálu věnovaná geologickému vývoji naší Země. Vývoj fenomenálních dinosaurů, život prvních ptáků a savců, život v mořích, pohyb kontinentů a zajímavosti z našeho regionu z období před 250 až 65 miliony lety.

Strana 3 z 3