Evropské dny konzervování-restaurování

Pracoviště ochrany sbírkových předmětů Muzea východních Čech v Hradci Králové otevře pro veřejnost své konzervátorské dílny na odloučeném pracovišti Lipová 56, 503 21 Stěžery v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování.

Cílem tohoto projektu je seznámení odborné i laické veřejnosti s aktuální činností konzervátorského oddělení muzea.

Konzervátorské dílny jsou pracovištěm ochrany sbírkových předmětů Muzea východních Čech v Hradci Králové. V konzervátorských dílnách momentálně pracují čtyři konzervátorky-restaurátorky, které zajišťují všeobecnou konzervaci předmětů a některé odborné specializace restaurování (kovy, papír, keramika, sklo, výtvarné umění). Rukama konzervátorek projde ročně kolem 1000 kusů sbírkových předmětů.

Pracoviště se pravidelně prezentuje na konferencích s tématikou restaurování-konzervování a pořádá odborné přednášky. Každý rok konzervátorky vedou praxi studentů středních a vysokých škol.

Akce se uskuteční ve středu 9. října 2019 od 10.00 do 18.00.


European day of Conservation-Restoration

Muzeum of Eastern Bohemia in Hradec Králové through the conservation-restoration department is organizing Open Day at Lipová 56, 503 21 Stěžery. The aim of the project called European Day of Conservation-Restoration is to share good examples of conservation-restoration to specialists and amateurs.  There are four conservators-restorers in the department. Every year conservators- restorers take care of about one thousand of collection items. The department presents itself on conferences regularly and leads students’ practices.

European Day of Conservation-Restoration is taking place on Wednesday, October 9th. From 10am to 6pm.

 


edcr1edcr 2019 poster