Obrázek stránky

Novinky Muzea východních Čech v Hradci Králové

Život v pevnosti


ŠKOLSTVÍ V PEVNOSTNÍM MĚSTĚ

ŠKOLSTVÍ V PEVNOSTNÍM MĚSTĚ

8. června 2016 od 18.00 hodin
Pohled do učeben a školních lavic Hradce Králové v 19. a na počátku 20. století. Město sevřené pevnostními hradbami a jeho učitelé, žáci a studenti v přednášce PhDr. Pavly Koritenské. Vstup zdarma.
PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH VÁLKY 1866 - SOUTĚŽ

PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH VÁLKY 1866 - SOUTĚŽ

Navštivte výstavy uspořádané ke 150. výročí prusko-rakouské války 1866 a vyhrajte. Zašlete šest kusů vstupenek z jednotlivých muzeí uvedených na mapce a budete zařazeni do slosování o publikaci PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA: VÝZBROJ A VÝSTROJ a mnoho dalších hodnotných cen.
MUZEJNÍ NOC V PEVNOSTI

MUZEJNÍ NOC V PEVNOSTI

27. května 2016 od 18.00 do 24.00 hodin
Podnikněte exkurzi do doby korzetů, nákladných sukní a nezbytných slunečníků v královéhradecké pevnosti 19. století. Navštivte dobový ples a malé kursy valčíku, knihkupectví páně Pospíšila či věhlasný fotoateliér Adolfa Russe.
VÝSTAVA PRACÍ STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2016

VÝSTAVA PRACÍ STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI 2016

Práce studentů účastnících se krajského kola soutěže SOČ, která je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů různých vědních oborů.
MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

26. května 2016 od 15.00 hodin
Exkurzi po známé chráněné lokalitě pro všechny zvídavé zájemce o přírodní památky uprostřed města povedou pracovnice přírodovědeckého oddělení muzea RNDr. Věra Samková, Ph.D. a Bc. Tereza Tejklová.
ŽIVOT V PEVNOSTI PODLE IGNÁTA HERRMANNA

ŽIVOT V PEVNOSTI PODLE IGNÁTA HERRMANNA

26. května 2016 od 10.00 hodin
Přednáška PhDr. Pavly Koritenské ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, ve které se senioři seznámí mimo jiné s literárními vzpomínkami tohoto spisovatele na dětství strávené v královéhradecké pevnosti.
VÁLKA 1866 V ČESKÉM ROZHLASE HRADEC KRÁLOVÉ

VÁLKA 1866 V ČESKÉM ROZHLASE HRADEC KRÁLOVÉ

Zajímavosti z dubnového průzkumu Ossaria na Chlumu, bitva u Hradce Králové 1866 a historické souvislosti v záznamu rozhlasového pořadu Host ve studiu kde hovoří Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. z Muzea východních Čech v Hradci Králové.
PROCHÁZKA ŽIVOTEM V PEVNOSTI

PROCHÁZKA ŽIVOTEM V PEVNOSTI

18. května 2016 od 17.00 hodin
U příležitosti Mezinárodního dne muzeí pořádá Muzeum východních Čech v Hradci Králové komentovanou prohlídku výstavy Život v pevnosti. Vstup zdarma.
KRÁTKÉ ZPRÁVY: 
 
Starší novinky:  Muzeum | Archeologie | Historie | Přírodověda

GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové