Obrázek stránky

Novinky Muzea východních Čech v Hradci Králové

O motýlech a lidech
ZA PŘÍRODOU PO MĚSTĚ – VODNÍ ŽOUŽEL

ZA PŘÍRODOU PO MĚSTĚ – VODNÍ ŽOUŽEL

26. července 2017 od 9.00 hodin
V rámci letní přírodovědné výpravy se velmi zblízka podíváme na pestrý život ve vodě. Povíme si o způsobu života drobných vodních zvířátek a prohlédneme si je pod lupou.
PROCHÁZKY MUZEEM

PROCHÁZKY MUZEEM

od 4. července do 1. září 2017
Pravidelné komentované prohlídky výjimečné monumentální budovy muzea. Poznejte architekturu a historii jediné národní kulturní památky v Hradci Králové.
PRÁZDNINOVÉ VYCHÁZKY ZA PŘÍRODOU PO MĚSTĚ

PRÁZDNINOVÉ VYCHÁZKY ZA PŘÍRODOU PO MĚSTĚ

O prázninách se snámi můžete vydat za opeřenými obyvateli parků, drobnými vodními zvířátky a na srpnové výpravě se podíváme kolik zajímavých tvorů se skrývá v jednom jediném keři a co se děje v trávě.
S VYSVĚDČENÍM DO MUZEA

S VYSVĚDČENÍM DO MUZEA

30. června 2017 od 12.00 hodin (každou celou hodinu)
Pochlubte se svým vysvědčením a navštivte zdarma muzeum, kde Vás čeká setkání s živými jedinci tropického hmyzu, zajímavé informace o motýlím tvůrci hedvábí a komentovaná prohlídka výstavy pestrých tropických motýlů.
KRÁLOVÉHRADECKÉ REGULAČNÍ PLÁNY

KRÁLOVÉHRADECKÉ REGULAČNÍ PLÁNY

Nová výstava představuje téměř komplexní regulační plány Hradce Králové z let 1884 až 1942, na nichž se podíleli významní čeští architekti v čele s Josefem Gočárem. Většina z nich je vystavena vůbec poprvé.
V HRADCI KRÁLOVÉ VZNIKNE PŘÍRODOVĚDECKÉ MUZEUM

V HRADCI KRÁLOVÉ VZNIKNE PŘÍRODOVĚDECKÉ MUZEUM

V pondělí 26. června 2017 představilo Muzeum východních Čech návrh nové přírodovědecké expozice, která vznikne v rekonstruovaném objektu Vrbenského kasáren. Návrh nové expozice MEMBRÁNA je výsledkem několikaleté práce týmu kurátorů, lektorů, vedení muzea a realizační firmy.
VÝZKUM LUŽICKÉHO SÍDLIŠTĚ V SENDRAŽICÍCH

VÝZKUM LUŽICKÉHO SÍDLIŠTĚ V SENDRAŽICÍCH

V průběhu jara proběhl v souvislosti s výstavbou polní cesty a polderu ve střední části intravilánu obce Sendražice záchranný archeologický výzkum. V jeho průběhu pracovníci Muzea východních Čech v Hradci Králové odkryli část sídliště z mladší doby bronzové.
VÝSLEDEK ZKOUMÁNÍ OSTATKŮ Z OSSARIA NA CHLUMU

VÝSLEDEK ZKOUMÁNÍ OSTATKŮ Z OSSARIA NA CHLUMU

Z důvodu stavebních prací bylo v roce 2016 nutné vyzvednout a provizorně deponovat v Ossariu uložené ostatky padlých ve válečném roce 1866. K antropologickému prozkoumání byla předložena také lebka ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové.
151. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ

151. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ

od 30. června do 3. července 2017
Letošní program vzpomínkových akcí vrcholí sobotní bitevní scénou „Odděleně pochodovat, jednotně udeřit!“ na motivy historických událostí z bitvy u Hradce Králové v roce 1866. Po celý den je také možné navštívit Muzeum války 1866 na Chlumu.
KRÁTKÉ ZPRÁVY: 
 
Starší novinky:  Muzeum | Archeologie | Historie | Přírodověda
PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA ROKU 1866: VÝZBROJ A VÝSTROJ
GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové