Obrázek stránky

VE STÍNU VÁLKY

VE STÍNU VÁLKY
1. 7. 2016 až 29. 1. 2017

Průběh válečného tažení roku 1866 jako klíčové události 19. století významně zasahující do dějin českých zemí, habsburské monarchie i celé Evropy. Bohatá ukázka výzbroje a výstroje zúčastněných armád i předmětů každodenní potřeby.


VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA

do 29. ledna 2017 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
„Vojáci, spaste se, kdo můžete!“ A dal se na útěk. My za ním. … Sotva uběhnu deset kroků, cítím jak mě něco ťuklo do čáky. … Utíkám dále a doběhnu jednoho důstojníka. Slyším zase lupnutí a již se důstojník skácí do houští.
V létě 2016 uplynulo 150 let od válečného konfliktu mezi Pruskem a Rakouskem, který výraznou měrou proměnil tvář Evropy. Výstava tak představuje průběh prusko-rakouské války jako klíčové události 19. století. Návštěvníci se budou moci vydat ve stopách přímého účastníka válečného tažení z léta roku 1866 Ladislava Prokopa, rodáka z východních Čech, a to podle jeho autentických vzpomínek. Ve výstavě jsou zároveň představeny četné součásti výzbroje a výstroje armád z roku 1866. Mezi vystavené unikáty patří pruská vojenská knížka, polní psací souprava či vojenská sedla.  

Jedinečný soubor sbírkových předmětů s vojenskohistorickou tématikou pochází především z fondů Muzea východních Čech, cenné exponáty ovšem zapůjčily i další instituce jako Státní zámek Český Krumlov, Státní okresní archiv Chrudim, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Vojenský historický ústav Praha, Národní památkový ústav Josefov či Městské muzeum a galerie Hlinsko. Na výstavě se ovšem podíleli i soukromé osoby, které zapůjčily ze svých sbírek další unikátní předměty.
Mezi největší rarity – a to už svými rozměry – patřilo do 13. listopadu 2016 bezpochyby pruské polní dělo C/67. Dále si je možné ve výstavě prohlédnout v muzejních sbírkách vzácně se nacházející rakouskou pušku systému Console, výjimečně zachovalý rakouský plukovní buben, pruskou vojenskou knížku, v kontextu muzejních sbírek bohaté ukázky dobových uniforem a dalších textilií či unikátní přípravné skici proslulých obrazů Václava Sochora Srážka rakouského a pruského jezdectva u Střezetic či Baterie mrtvých, jejichž originály lze dnes spatřit ve sbírkách vídeňského Vojenskohistorického muzea. Vyzdvihnout je třeba i originál zápisků Ladislava Prokopa, jehož slova provázejí návštěvníka celou výstavou a dávají mu tak nahlédnout do myšlenkového světa účastníka prusko-rakouského konfliktu z roku 1866.

Spolupracující instituce

 
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Národní památkový ústav České Budějovice – Státní zámek Český Krumlov
Národní památkový ústav Josefov
Státní okresní archiv Chrudim
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Vojenský historický ústav Praha

PARTNEŘI

Koncepce a kurátor: Josef Šrámek / Architektura: Jitka Nejedlá / Produkce: Stanislav Hrbatý / Restaurování a konzervování exponátů: Marcela Raková, Věra Dvořáčková, Andrea Černá / Grafika: Anna Štysová / Digitalizace: Lada Fialová / Instalace: Ivana Pochobradská, Marie Havlová / Technické zázemí: Rudolf Drahorád, Miroslav Zapletal, Vladislav Pánek, Libor Penker, Tomáš Pavel
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové