Obrázek stránky

HURÁ DO ŠKOLY!

HURÁ DO ŠKOLY!
18. 9. 2015 až 31. 1. 2016

Výstava historie předškolního a školního vzdělávání, a to zejména na území Rakouska-Uherska a Československé republiky. Rozsáhlá kolekce slabikářů, didaktických obrazů a pomůcek k výuce čtení, psaní, prvotního počítání a krasopisu.


Výstava je otevřena

od 18. září 2015 do 31. ledna 2016 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
Výstava o prvňáčcích a (nejen) pro prvňáčky ze sbírek Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze představuje rozsáhlou kolekci slabikářů, didaktických obrazů k výuce abecedy, prvotního počítání či krasopisu. Inspirativní jsou informace o historii předškolního a školního vzdělávání v českých zemích, hygieně ve škole, vybavení školních učeben, počtu žáků ve třídách, společenském postavení a vzdělávání učitelů.
Výstavu doplňují předměty ze sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové a zajímavosti z historie předškolního a školního vzdělávání, sociálně zdravotní péče o děti a mládež v Hradci Králové, možnosti vzdělávání učitelek mateřských škol a učitelů obecných a měšťanských škol v Hradci Králové, s důrazem na období od 30. let 19. století až do 50. let 20. století.
K zhlédnutí je školní mobiliář, učební pomůcky, aktovky, psací potřeby a fotografie se školní tématikou. Vystavena je také řada předmětů ze soukromých sbírek. Ve spolupráci s veřejností se podařilo shromáždit unikátní soubor školních aktovek s datací od 20. do 80. let 20. století, výjimečné školní tiskoviny, učebnice a řadu zajímavých fotografií.

Spolupracující instituce


Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Pořadatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Kurátor: PhDr. Pavla Koritenská / Odborná spolupráce: Mgr. Magdaléna Šustová, Alena Matyášová, Bc. Iveta Juranová / Restaurování a konzervování exponátů: Věra Dvořáčková, Marcela Raková, Dana Barvová / Grafické řešení: Martin Hlavatý / Instalace: Iva Pochobradská, PhDr. Pavla Koritenská, Věra Dvořáčková / Technické zpracování: Rudolf Drahorád, Miroslav Zapletal, Libor Penker, Vladislav Pánek, Tomáš Pavel
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodu rekonstrukce zcela uzavřena. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové