Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > VÝSTAVY A EXPOZICE > CIZINCI A VETŘELCI V NAŠÍ PŘÍRODĚ
MaléStředníVelkéExtra velké

CIZINCI A VETŘELCI V NAŠÍ PŘÍRODĚ

CIZINCI A VETŘELCI V NAŠÍ PŘÍRODĚ
21. 10. 2011 až 12. 2. 2012

Nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů. Organizmy samovolně se šířící, záměrně k nám dovezené nebo neúmyslně zavlečené. Výstava prodloužena do 12. února 2012.


Realizace výstavy je podpořena finančním příspěvkem
Elektrárny Opatovice a.s.
EOP

Na výstavě z přírodovědeckých sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové budou představeny organizmy samovolně se šířící, záměrně k nám dovezené nebo neúmyslně zavlečené se zásobami a zbožím z blízkého sousedství nebo ze vzdálených kontinentů. Často přežívají v umělém prostředí měst v závislosti na činnosti člověka, mnohdy jde však o druhy již zdomácnělé ve volné přírodě.
Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)
Rak signální (Pacifastacus leniusculus)
Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella) - housenkani poškozené listy jírovce (kaštanu)
Slunéčko východní (Harmonia axyridis)
Postupující tlak na přírodu, přeměna stanovišť a forem tradičního hospodaření jsou doprovázeny regionálním nebo úplným vyhynutím některých druhů rostlin a živočichů. Na druhé straně je flóra a fauna regionu obohacena o druhy, které se samovolně šíří nebo je člověk nevědomky či záměrně přemístil z jiných oblastí. V nových podmínkách se často projevují jako vetřelci omezující nebo vytlačující naše původní druhy. Rozšiřování nepůvodních druhů představuje riziko pro naši přírodu z hlediska zachování biologické rozmanitosti, jak na úrovni druhů (nebezpečí křížení a ztráty genetické variability, konkurence), tak na úrovni celých společenstev. Pokud má nepůvodní druh schopnosti, které jej zvýhodňují oproti druhům původním a začne se intenzivně rozšiřovat,  bývá označován jako invazní. Význam negativního vlivu invazních druhů zesílil v souvislosti se zvýšenou mobilitou, obchodem a cestovním ruchem, provázejícími globalizaci. Mezi nejznámější invazní druhy u nás patří bolševník velkolepý, křídlatka, netýkavka žláznatá a z živočichů pak norek americký a nepůvodní druhy raků.

K výstavě bude vydán doplňkový text.

Ke stažení:
Leták
Pracovní list pro mateřské školy
Pracovní list pro základní školy
Pracovní list pro střední školy
Navštívit můžete také výstavu:

VETŘELCI - NEPŮVODNÍ DRUHY FAUNY ČR

od 23. října do 27. listopadu 2011 v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.
Informace k výstavě: www.muzeum-myto.cz
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové