Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > Záchranný archeologický výzkum ve Zdechovicích
MaléStředníVelkéExtra velké

Záchranný archeologický výzkum ve Zdechovicích

Záchranný archeologický výzkum ve Zdechovicích
Radek Bláha, Pavel Hornik, Jana Nácarová, Miroslav Pleska, MVČ, 17. 6. 2013
Pohled na plochu výzkumu, Čestné nádvoří zámku.

Záchranný archeologický výzkum
v areálu zámku ve Zdechovicích (okr. Pardubice)


V první čtvrtině června 2013 ukončili pracovníci archeologického pracoviště MVČ HK archeologický výzkum rozsáhlého areálu bývalého zámku ve Zdechovicích. Výzkum probíhá především v trasách inženýrských sítí na různých místech zámeckého areálu. Nejzajímavější situace se podařilo odkrývat v prostoru Čestného nádvoří. Na tomto místě jsme prozkoumali základ pilíře barokního mostu. Ten byl umístěn do zhruba 8 m širokého středověkého vodního příkopu, který v minulosti obklopoval tvrz, jež předcházela zámku. V jižní a střední části příkopu výzkum odkryl další barokní zdivo, které je dokladem zmenšení příkopu. Samotný příkop byl patrně ovšem částečně zachován, tak aby dodal historický ráz baroknímu šlechtickému sídlu, které ve zmenšené podobě obklopoval.
Kostrový hrob 36, tělo v horní části těla zakryté kameny.
Za nejcennější archeologické situace lze bezpochyby označit rozsáhlé kostrové pohřebiště. V průběhu výzkumu bylo odkryto 103 kostrových hrobů, nejčastěji orientovaných ve směru V – Z. Pouze jeden hrob byl uložen v opačné orientaci. Cenným dokladem zacházení s mrtvými jsou odkryté náhrobní kameny, zbytky dřevěných rakví, případně hrobové jámy částečně vyložené kameny. Mezi sporým archeologickým materiálem vynikají nálezy čtyř bronzových záušnic, z nichž byla jedna postříbřená, dále pak dva bronzové prsteny a stříbrná mince Přemysla Otakara II, ražená v letech 1265 – 1267. Ze zásypu hrobových jam bylo získáno několik desítek keramických střepů. Pohřebiště je rámcově datováno do 11. – 13. století a je tedy starší něž první písemná zmínka o obci datována k roku 1352. Nejinak je tomu i u v případě tvrze v jejímž těsném sousedství je pohřebiště položeno. První písemná zmínka o tvrzi se váže k roku 1373.
Pohled na preparaci kostrových hrobů.
Za pomoc a vstřícné jednání při realizaci záchranného výzkumu děkujeme obecnímu zastupitelstvu v čele se starostou Ing. Robertem Chuticem.
Pohled na plochu výzkumu, Čestné nádvoří zámku.
Pohled na sondu 5.
Pohled na sondu 6.
Konstrukce 908, za ní náhrobní kameny.
Náhrobní kámen, hrob 9, sonda 5.
Kostrový hrob 36, tělo v horní části těla zakryté kameny.
Kostrový hrob 33, zbytky dřevěné rakve.
Zbytky dřevěné rakve na lebce hrobu 33.
Hrob 45 z části zničený recentním výkopem, na stehenní kosti nalezen brakteát Přemysla Otakara II, ražba z let 1265 – 1267.
Kostrový hrob 45, zbytek dlaně s bronzovým prstenem.
Kostrový hrob 15, částečně zničený recentním výkopem.
Hrob dítěte uložený v kamenné skříňce společně s dvěmi lebkami.
Kostrové hroby 71, 72, 83 a 84 zachycené v trase kanalizace.
Pohled na preparaci kostrových hrobů.
Pilíř barokního mostu.
Zbytky dřeveného mostu odkryté ve vodním přikopu.
Barokní zdivo odkryté ve středověkém vodním příkopu.
Konstrukce odkrytá ve vodním příkopu.
Severní řez v sondě 5, konstrukce 913 s otiskem dřevěného trámku.
Otisk dřevěného trámku na konstrukci 913.
Kostrové hroby v severní části sondy 5.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové