Obrázek stránky
Domovská stránka > Novinky > NOVINKY > UKONČENA TERÉNNÍ ČÁST ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU D11
MaléStředníVelkéExtra velké

UKONČENA TERÉNNÍ ČÁST ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU D11

UKONČENA TERÉNNÍ ČÁST ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU D11
V neděli 31. května 2015 byla ukončena terénní část záchranného archeologického výzkumu, vyvolaného stavbou pokračování dálnice D11. Zkoumaná plocha se nacházela západně od Hradce Králové na katastrech obcí Plačice a Stěžery. V průběhu výzkumu, zahájeného v červenci 2014, bylo na 18 hektarech zdokumentováno celkem 3138 archeologických objektů.
Nejstarší zjištěné doklady osídlení patřily lidem únětické kultury starší doby bronzové (cca 2000-1750 př. n. l.). Byly zdokumentovány půdorysy domů sloupové konstrukce, baterie zásobních jam s hloubkou přesahující nezřídka 3 metry, z artefaktů převažují fragmenty keramických nádob. Textilní výrobu na lokalitě dokládá nález keramických závaží a základy vertikálního tkalcovského stavu. Výjimečným nálezem je nádoba se zuhelnatělým obilím.
Klikněte pro zvětšení do obrázku
Výzkum sídliště lužické kultury z mladší doby bronzové
Další doklady lidských aktivit na zkoumané ploše datujeme do mladší doby bronzové, kdy byly východní Čechy osídleny nositeli lužické kultury náležející do okruhu kultur popelnicových polí. Tuto dobu reprezentuje nález základů obytného domu, několika zásobních jam a malá skupina žárových hrobů rozložených na opačném břehu potoka.
Výzkum několika vzájemně se porušujících jam únětické kultury ze starší doby bronzové
Nejmladší zjištěnou situací bylo raně středověké pohřebiště se stopami mohyl a plochými kostrovými hroby. Mohyly samotné se v intenzivně zemědělsky obdělávaném terénu nedochovaly a jsou reprezentovány oběžnými příkopy, vyhloubenými po jejich obvodu. Celkem bylo na pohřebišti dokumentováno 89 kostrových hrobů. Některé z nich byly situovány uvnitř oběžných příkopů, lze tedy předpokládat jejich překrytí mohylovým násypem. Otázkou zůstává, zda byly mohyly určeny primárně pro tyto pohřby, nebo jestli lze uvažovat o druhotných pohřbech do starších, původně žárových, ovšem také raně středověkých mohyl. Většinu z kostrových pohřbů můžeme označit jako ploché a nacházely se v prostoru mezi mohylami. Na základě nálezů (keramika, šperky) můžeme kostrové pohřby předběžně datovat na konec desátého století a do první čtvrtiny století jedenáctého. V současné době probíhá zpracování v terénu získaných dat a nálezů.
Sada skleněných korálků z hrobu z 10. století
Preparace kostrových hrobů
Karneolový korálek z kostrového hrobu z 10. století
Bronzová záušnice z kostrového hrobu z 10. století
3D model zásobní jámy únětické kultury starší doby bronzové
Keramická nádoba z kostrového hrobu z 10. století
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové