Obrázek stránky

RADA MVČ

Rada Muzea východních Čech v Hradci Králové

Rada Muzea východních Čech v Hradci Králové (dále jen Rada MVČ) je poradní orgán ředitelky organizace v oblastech vymezených zřizovací listinou, tedy zejména získávání, shromažďování, trvalého uchovávání, evidování, odborného zpracování a zpřístupňování sbírek muzejní povahy. Jejím cílem je taktéž v těchto intencích přispívat k rozvoji instituce v oblasti vědeckého výzkumu. Rada MVČ je složena z externích odborníků a také ze zástupců instituce.
 

13. května 2016 

Dne 13. května 2016 proběhlo v prostorách Muzea východních Čech v Hradci Králové zasedání Rady MVČ v novém členském složení pro období 13. 5. 2016 – 13. 5. 2019.
 

Členství v Radě MVČ přijali:

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. - vedoucí správy a evidence sbírek – Uměleckoprůmyslové museum v Praze
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. - profesor – Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D. - ředitelka – Centrum investic, rozvoje a inovací
Ing. Oldřich Pešek - provozně-ekonomický náměstek ­– Generální ředitelství Národního památkového ústavu
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. - děkanka – Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
Mgr. Antonín Šimčík - náměstek generálního ředitele – Národní zemědělské muzeum v Praze
Mgr. Hynek Böhm, Ph.D. - vedoucí Zahraničního oddělení – Univerzita Palackého v Olomouci, odborný asistent s vědeckou hodností – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci
 

Za Muzeum východních Čech v Radě MVČ zasedá:

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.  – společenskovědní oddělení/historické pracoviště
RNDr. Stanislav Štamberg, CSc. – přírodovědecké oddělení
PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. – vedoucí společenskovědního oddělení
RNDr. Bohuslav Mocek – vedoucí přírodovědeckého oddělení
 
Na zasedání 13. května 2016 byl předsedou Rady MVČ zvolen prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. a místopředsedou RNDr. Stanislav Štamberg, CSc. Tajemníkem Rady MVČ je Jaroslav Zámečník, DiS.
 
Rada MVČ projednala průběžné vyhodnocení plnění Koncepce rozvoje MVČ 2013-2017. Zabývala se přípravou investičních záměrů rekonstrukce objektů tzv. Gayerových a Vrbenského kasáren, které v představené podobě podporuje. Na jednání zazněly také úvahy k obsahu připravované přírodovědecké expozice.

4. 11. 2016

Dne 4. 11. 2016 se uskutečnilo jednání Rady MVČ, v rámci kterého proběhla, za vstřícného přijetí paní jednatelky Zuzany Ceralové Petrofové a paní ředitelky Muzea PETROF Ivany Petrofové, prohlídka areálu a muzea PETROF.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodu plánované rekonstrukce od 5. března 2018 zcela uzavřena.
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové