Obrázek stránky
Domovská stránka > SBÍRKY > Charakteristika sbírky
MaléStředníVelkéExtra velké

Charakteristika sbírky

K 31. prosinci 2011 je ve sbírce Muzea východních Čech v Hradci Králové evidováno celkem 3 051 233 kusů sbírkových předmětů, včetně předmětů zařazených do doprovodné dokumentace. Struktura sbírkových fondů je podrobněji rozepsána v následující tabulce (pdf): Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

 
Sbírka se člení na tři podsbírky:
Sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové je na základě zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, zapsána od 24. října 2001 v centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR pod evid. č. MVČ/001-09-26/028001.
GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové