Obrázek stránky

Botanika

(mezinárodní zkratka herbáře HR)
 
Studijní herbářové sbírky byly založeny v 30. letech 20. století. Základem se staly herbáře "Zemědělského ústavu", které obsahují na 10 000 herbářových položek od sběratelů K. Prokeše, B. Válka, K. Krčana, V. Kavky, A. Součka, R. Traxlera a dalších. Největší množství položek bylo získáno kurátory botanických sbírek: J. Čechovou, J. Belicovou, M. Kociánovou a V. Samkovou z floristických výzkumů východočeských lokalit, zejména chráněných území, které probíhají od 60. let do současnosti.
 
Botanický sbírkový fond obsahuje v současnosti na 54 tisíc herbářových položek rostlin. Z převážné části jde o cévnaté rostliny (Tracheophyta), zastoupeny jsou i sušené sběry mechů (Bryophyta) (cca 300 inv. čísel), součástí sbírky jsou rovněž šišky jehličnanů (110 položek).
 
Botanické sbírky jsou budovány jako systematické, jsou zaměřeny převážně na flóru severovýchodních Čech. Cílem je  shromáždit co nejúplnější soubor jednotlivých druhů vyšších rostlin, které se na tomto území vyskytují a dokumentovat sbírkově vývoj flóry regionu.
 
Doplňování fondu botaniky probíhá zejména vlastní terénní činností. Jedná se o sběr dokumentačního materiálu z floristických výzkumů původních a přirozených společenstev,  vyskytujících se hlavně v chráněných územích. Kromě toho se herbář doplňuje o doklady z lokalit ohrožených lidskou činností (zástavba, těžba surovin, silniční síť apod.). Z odlišných fytogeografických regionů (Karpaty, Skandinávie, Středomoří, apod.) je sbírka doplňována o taxony, které mají vazbu na vývoj naší flóry, historicky se u nás vyskytovaly, rostou zde na okraji areálu nebo jsou indrodukovány. Do sbírek jsou zařazovány i položky mimoevropských druhů, které jsou u nás z užitkových, okrasných nebo jiných hospodářských důvodů vysazovány nebo zpracovávány.
 
V menší míře jsou herbáře získávány i formou darů od dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména členů východočeské pobočky České botanické společnosti. Herbářový materiál z již neexistujících lokalit, doklady k publikovaným floristickým studiím a význačné nálezy jsou dle finančních možností získávány i formou nákupů.
 
Přehled kustodů sbírky: V. Hlaváč (zoologie, 1938 –1946), V. Balthasar (entomologie, 1946 – 1957), A. Čejchan (entomologie, 1957 – 1961), J. Čechová (botanika, 1961 – 1963), B. Holubičková (botanika, 1963 – 1965), A. Čejchan (entomologie, 1965 – 1966), J. Belicová (botanika, 1967 – 1988), M. Kociánová (botanika, 1988 – 1991), Samková (Cejnarová) (botanika, 1991 – dosud)
 
Přehled sběratelů: (B – Bryophyta, T – Tracheophyta): J. Belicová (T), A. Břicháček (T), J. Čechová (T), Z. Dohnal (B, T), M. Ducháček (T), J. Fiedler (T), J. Hadač (T), A. Hájek (T), T. Hájek (T), J. Hanousek (T), V. Kavka (T), M. Kociánová (T), K. Krčan (T), M. Němcová (T), K. Prokeš (T), V. Samková (Cejnarová) (B, T), J. Šachl (B, T), R. Traxler (B, T), B. Válek (T), J. Zámečník (T) ad.
 
Kurátorkou sbírky je RNDr. Věra Samková, Phd., e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz
 
pampeliška chudolaločná (Taraxacum paucilobum)
borovice Coulterova (Pinus coulteri)
zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)
kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata)
hořec jarní (Gentiana verna)
Další části přírodovědecké sbírky muzea: 
ZOOLOGIE OBRATLOVCŮ, PETROGRAFIE, MYKOLOGIE, PALEONTOLOGIE, MALAKOLOGIE, MINERALOGIE, ENTOMOLOGIE, BOTANIKA
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové