Nové virtuální výstavy

Na sklonku roku vznikly další tři virtuální výstavy Muzea východních Čech v Hradci Králové. Výstavy Vánoční ozdoby a Architekt Josef Gočár byly připraveny pro Hradecký kulturní adventní kalendář 2020. Panoramatická výstava 1920–2020: století československé ústavnosti a demokratické armády je pak virtuálním záznamem výstavy uskutečněné od srpna do listopadu 2020 v historické budově muzea na Eliščině nábřeží.

 

1920 2020 legie ikon

1920–2020: století čsl. ústavnosti a demokratické armády
Panoramatická výstava / Ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a soukromými sběrateli vznikla zcela unikátní výstava věnovaná československé branné moci ve 20. letech minulého století. Výstava byla připravena u příležitosti 100. výročí sousledu několika událostí klíčových pro naši moderní státnost. Dne 29. 2. 1920 byla přijata ústava Republiky Československé, která znamenala přerod ČSR z popřevratového provizoria do plně fungující parlamentní demokracie. Během zbytku roku 1920 došlo k návratu většiny jednotek československých legií v Rusku...
Číst dál...

 

Vánoční ozdoby

Vánoční ozdoby
Multimediální výstava / Prezentace historických vánočních ozdob ve spolupráci se sběratelkou Věrou Dvořáčkovou. Tradice výroby ozdob sahá hluboko do 19. století a souvisí s rozšířením tradice zdobení vánočních stromků. Ozdoby se v průběhu času výrazně proměnily, zpočátku se používala jablka, ořechy nebo cukroví, později se zdobilo ozdobami z papíru, tragantu, skleněného vlákna nebo leonského drátu. Skleněné foukané ozdoby se začínají u nás vyrábět v 2. polovině 19. století, ale rozkvětu dosáhly až o pár desítek let později. Výstava nabízí ohlédnutí za tradicí výroby vánočních ozdob z různorodých materiálů. Číst dál...

 

Architekt Josef Gočár a Hradec Králové

Architekt Josef Gočár a Hradec Králové
Multimediální výstava / Jeden z nejvýznamnějších českých architektů Josef Gočár se nejvyšší měrou zasloužil o současnou moderní podobu Hradce Králové i o jeho dobový přívlastek “Salon republiky”. Tohoto úkolu, kterému věnoval téměř čtyřicet let svého života, se zhostil impozantně. V roce 2020 si odborná i laická veřejnost připomínala dvě životní jubilea architekta Josefa Gočára – v březnu 140. výročí narození a v září 75. výročí jeho úmrtí. Mluveným slovem doprovázená výstava...
Číst dál...