Aktuální akce v muzeu - září 2020

Komentované prohlídky výstav, přednášky a další akce Muzea východních Čech v Hradci Králové 

ZÁŘÍ 2020

 

Akce

23. září 2020 / od 16:30 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

Není obraz jako obraz
V rámci komentované prohlídky výstavy si návštěvníci nejen prohlédnou výstavu, ale také se seznámí s novou publikací Muzea východních Čech - Školní obrazy, která představuje bohatou kolekci této učební pomůcky ve Sbírce MVČ. Tisk publikace podpořila skupina ČEZ. Komentovanou prohlídku povede kurátorka výstavy PhDr. Pavla Koritenská.
Vstup: 120 Kč, zlevněné 80 Kč

29. září 2020 / od 16:30 hodin / PŘEDNÁŠKA V PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE

Sarkofág pro královnu – před a po
Unikátní projekt skleněného sarkofágu pro dánskou královnu Margrethe II. byl završen jeho osazením do poslední volné boční kaple v katedrále v Roskilde, tradičním pohřebním místě dánských králů. Jedna ze světově největších skleněných plastik váží přes 4,5 tuny. Genezi mimořádného sklářského díla přiblíží projekce dokumentárního filmu Pavla Štingla s přednáškou autora sarkofágu a předního odborníka na tavené sklo Zdeňka Lhotského.
Vstup: 50 Kč, zlevněné 20 Kč

  

Klub seniorů

24. září 2020 / od 10:00 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY

Není obraz jako obraz
Návštěvníci se dozvědí zajímavosti z historie unikátní, ale již téměř zapomenuté učební pomůcky - školního obrazu, která před sto lety byla v každé třídě. Prohlédnou si výběr z rozsáhlé sbírky těchto pomůcek, které jsou v držení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Sraz před hlavní budovou Muzea východních Čech.

 

Kavárna Muzeum

Od 4. září do 2. října 2020  / Výstava obrazů Lukáše Bezvody

Lukáš Bezvoda vystudoval figurálního sochařství, ale v posledních letech upřednostňuje malbu a kresbu před plastikou. Přesto se ale figurální tvorbou stále zabývá, nejčastěji ženskou figurou. Rád kombinuje kresbu s malbou s minimální barevnou pestrostí pro větší umocnění expresivní kresby. Jeho mottem nadále zůstává:  „Být umělcem je prosté, je těžké být prostým.“