Komentované prohlídky aktuálních výstav

Zveme Vás na komentované prohlídky výstav Uprostřed Koruny české a Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole. 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY OKOLO HRADCE ANEB HRADEČÁCI NA KOLE - POSLEDNÍ MOŽNOST!

27. 2. 2019 od 16:30 hodin

18. 3. 2019 od 16:30 hodin 


 dsc7874Při komentované prohlídce výstavy se přímo od kurátorky PhDr. Pavly Koritenské dozvíte zajímavosti, které provázely vznik této expozice. Nahlédnete tak do zákulisí příprav a zazní i příběhy některých konkrétních předmětů. Vždyť kolo, už od první republiky, neodmyslitelně k Hradci Králové patří. Ale už na konci 19. století bylo revoluční, že tohoto dopravního prostředku mohly využívat také ženy. Přijďte si vyslechnout i další perličky.

Jediné, co výstava nedokáže zprostředkovat, je vítr ve vlasech při jízdě na kole.

Výstava končí 22. března 2020!!! 

Vstup: 120 Kč, zlevněná 50 Kč

 

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ
10. března 2020 od 16:30 hodin
Při komentované prohlídce se seznámíte s výtvarnou kulturou východních Čech v průběhu tří staletí a jednotlivá díla budou zasazena do historického kontextu. Dozvíte se i podrobnosti o mimořádném rozkvětu celé oblasti v období 14. století a následném úpadku za husitských válek, za kterých byl tento region značně zkoušený. Po uklidnění situace nabyla velkého významu města a různé městské komunity, které začaly objednávat monumentální oltáře. A opomenuty nezůstanou ani výrazné umělecké osobnosti, které ve východních Čechách působily.   
Komentovanou prohlídku povede autorka výstavy Mgr. Helena Dáňová, Ph.D. 
Vstup: 120 Kč, zlevněná 50 Kč