UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ - Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550

Vzácná středověká díla z východočeského regionu jsou poprvé prezentována na rozsáhlé výstavě Uprostřed Koruny české.

 

uprostred koruny plakat a4 sirka 0122 1920px

 

Výstava Uprostřed Koruny české - Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 -1550 zaplní téměř celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Poprvé v novodobé historii představuje ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období od 13. do 16. století. Dosud málo známý fond středověké a raně renesanční výtvarné kultury východočeského regionu je ukázán v širokých kulturně historických souvislostech střední Evropy. Výstavu obohatí mezinárodní zápůjčky. 

Na výstavě je shromážděno přes 400 uměleckých předmětů zahrnující sochy, deskové obrazy, celé středověké oltáře, knižní malbu, archiválie, umělecké řemeslo, archeologické památky a doklady každodennosti středověkého člověka.

Nejrozsáhlejší konvolut uměleckých děl zapůjčilo Biskupství královéhradecké. Velmi významný podíl zápůjček pochází dále z Muzea Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku.

 

Vystaveny jsou například dochované pozdně středověké chrudimské oltáře, patřící ke skvostům výtvarného umění 16. století. Výjimečně tak bude k vidění nově zrestaurovaný oltář sv. Kateřiny, z kostela sv. Kateřiny v Chrudimi,  nebo středová deska z oltáře Panny Marie z chrudimského kostela Nanebevzetí Panny Marie od Mistra Královéhradeckého oltáře.

Početný soubor dřevěných polychromovaných soch, pak doplňuje celkový obraz výtvarné kultury regionu. Dále se podařilo shromáždit velké množství zlatnických prací z východních Čech. Mezi nimi vynikají velké procesní monstrance z počátku 16. století či bohatě zdobené kalichy.

Jedním z největších exponátů, který zapůjčila Moravská galerie v Brně, je pak epitaf Markéty, manželky Jana Ratolda, datovaný rokem 1431, který patří nejen k největším dochovaným středověkým epitafům v Čechách, ale i k největším dochovaným středověkým obrazům. Pokud pomineme archeologické nálezy, pak naopak nejmenšími exponáty jsou sošky sv. Petra a Pavla, zlatnické práce vysoké umělecké úrovně z doby kolem roku 1400.

Výstava sleduje i proměnlivé vztahy mezi východními Čechami a sousedními oblastmi. Významnou roli v tomto ohledu hrálo Slezsko a Vratislav, od poloviny 15. století vůdčí umělecké středisko v regionu. Soubor bude doplněn také o prestižní zápůjčky z Polska, Německa a Rakouska. Mezi ně patří například cestovní oltářík litomyšlského biskupa Albrechta ze Šternberka, nebo iluminovaný kodex dalšího litomyšlského biskupa Jana Železného. Rukopis je zapůjčen na celou dobu výstavy. Vzhledem k citlivosti materiálu (iluminovaný rukopis na pergamenu) se budou stránky kodexu po určité době otáčet. Diváci tak budou mít příležitost obdivovat nádherné středověké iluminace.

Jedna z autorek výstavy Mgr. Helena Dáňová, Ph.D. (ÚDU AV ČR, v. v. i.) uvádí: „Všechny představované artefakty dokládají vysokou kulturní úroveň regionu, jehož byl Hradec Králové od nepaměti přirozeným centrem.“ Kurátorka výstavy PhDr. Markéta Pražáková (MVČ) dodává: „Je to vůbec poprvé v historii muzea v Hradci Králové, kdy bude takto komplexně ukázána kultura regionu východních Čech od doby posledních Přemyslovců až do konce období vlády Jagellonské dynastie.“

Tato výstava je hlavním výstupem projektu podpořeného programem Ministerstva kultury ČR NAKI II.: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace (č. projektu DG16P02B003). Projekt je řešen ve spolupráci čtyř významných institucí v České republice: Univerzity Palackého v Olomouci, Národního památkového ústavu, Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky a Muzea východních Čech v Hradci Králové. Právě poslední dvě zmiňované instituce společně zajišťují realizaci výstavního projektu.

Záštitu nad výstavou převzali: hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Pardubického kraje. JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a biskup královéhradecký J.E. Mons. Jan Vokál.

Partnery výstavy jsou Biskupství Královéhradecké, Muzeum Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku.

Mediálními partnery výstavy jsou Český rozhlas Hradec Králové a RailReklam.

 

Výstava je přístupná od 7. února 2020 do 28. června 2020 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.