Nová kniha MĚNÍCÍ SE SVĚT

 

Konec lovecko-sběračského způsobu života a počátek zemědělství a domestikace zvířat na 256 stranách nové knihy Petra Čecháka, autora stejnojmenné výstavy v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Poutavý a čtivý text je doplněn více než 120 fotografiemi nálezů, pohledů do uplynulé výstavy, přehlednými mapami a ilustracemi přibližujícími prostý život člověka v mezolitu a neolitu.

Katalog „Měnící se svět“ ke stejnojmenné výstavě čtenářům představuje fascinující epochu přechodu od lovecko-sběračsko-rybářského způsobu života k zemědělství a pastevectví. Ačkoli je tato transformace v archeologii střední Evropy pevně ukotvena okolo data 5500 let př. n. l., publikace na ni nahlíží v rámci výrazně širšího intervalu – od závěrečných tisíciletí poslední doby ledové až po tzv. kulturu s vypíchanou keramikou. Cílem knihy je seznámit čtenáře s celým „měnícím se světem“, kdy spojením přírodních, klimatických, společenských a kulturních inovací a proměn došlo ke krystalizaci epochy dnes označované jako neolit. Zároveň však důkladně přibližuje i předchozí etapu mezolitu a vysvětluje, proč na lovce a sběrače není možné nahlížet jako na jakkoli vývoje zaostalejší populaci nebo ji dávat do protikladu ke společnosti zemědělské.

 

Kniha bude od pátku 6. října 2023 k nahlédnutí a zakoupení v muzejním obchodě na Eliščině nábřeží a v e-shopu Muzea východních Čech v Hradci Králové.