Program muzea v září 2023

Od 1. do 30. září 2023

Program v Muzeu východních Čech a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu.
*program je průběžně doplňován

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží
Pondělí: ZAVŘENO 
Úterý až neděle 10.00 - 18.00 hodin
28. září 2023 máme otevřeno.

* Každou poslední středu v měsíci 10.00 - 20.00 hodin
* Každou první středu v měsíci je vstup do muzea zdarma

Muzeum války 1866
Pondělí: ZAVŘENO 
Úterý až neděle: 09.00 - 17.00 hodin
28. září 2023 máme otevřeno.

* Každou první středu v měsíci je vstup do muzea zdarma.

 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY 

100 LET JE JEN ZAČÁTEK – 1923–2023
Do 3. září 2023
18. května 1923 se poprvé rozezněl éter pravidelným vysíláním z Prahy, aby pak postupně přibyly stanice v dalších městech a daly tak vzniknout fenoménu jménem Československý rozhlas. Po britské BBC, která začala vysílat o několik měsíců dříve, to byla druhá instituce v Evropě, která spustila pravidelné vysílání. Co se v Rozhlase odehrálo za 100 let existence, mapuje výběr unikátních fotografií.

 

MERCH - BRANDOVÉ PŘEDMĚTY
Prodlouženo do 1. října 2023
Výstava studentských návrhů reklamních předmětů studentů Střední školy vizuální tvorby Hradec Králové pro Muzeum východních Čech v Hradci Králové.
V roce 2022 Muzeum východních Čech v Hradci Králové navázalo spolupráci se Střední školou vizuální tvorby v Hradci Králové. Na jejím základě byli osloveni studenti všech ročníků, aby vytvořili návrhy a realizovali muzejní reklamní předměty. Studenti se inspirovali architektonickými prvky secesní budovy muzea, sochami, vitrážemi a dalšími detaily z interiérů i exteriéru a použili je pro moderní a nadčasový design. Na výstavě si můžete prohlédnout výsledek jejich práce. Objevte grafickou a brandovou krásu prvků, kterých jste si při prohlídce v budově muzea možná ani nevšimli…

 

DOTEKY AFRIKY
Prodlouženo do 1. října 2023
Přijďte se podívat na ceněnou kolekci originálních snímků chodidel a srstí zvířat pořízených fotoreportérem Martinem Veselým a jeho šestiletou dcerou Anežkou v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem. Součástí neotřele pojatého tématu jsou i exponáty z přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové a ze ZOO Dvůr Králové nad Labem. Aby bylo možné výstavu vnímat více smysly, je obohacena o "hands on" předměty. Zapojeny jsou i audiovizuální prvky ve formě dětem přizpůsobené projekce mapy Afriky a dotyková obrazovka s databází zvuků zvířat. 

 

PAMÁTKY PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLKY 1866
Do 24. září 2023
Ambicí této malé výstavy je prezentovat při příležitosti letošního 157. výročí událostí válečného roku 1866 bohatství fondu Militaria, konkrétně jeho výseku týkajícího se války z roku 1866, a to bohatství nejen typologické, ale i kvantitativní. S ohledem na umístění v původních kotěrovských vitrínách se nabízí koncepce i způsob instalace připomínající dobové „starožitnické“ výstavnictví konce 19. století, kdy byly památky na válku 1866 v Hradci Králové veřejnosti prezentovány poprvé. Forma výstavy se snaží vyjít vstříc poptávce odborné, ale i laické veřejnosti, po zpřístupnění většího počtu autentických sbírkových předmětů, které chybí z bezpečnostních důvodů v Muzeu války 1866 na Chlumu, přičemž mnohdy s ohledem na koncepční pojetí nemohou této poptávce po kvantitě vyjít vstříc ani specializované výstavy s tématem roku 1866. Výstava zároveň v jistém ohledu doplní, resp. rozšíří expozici dějin města. Výběr z fondu militaria – chladné zbraně (bodáky, tesáky, šavle), palné zbraně (pistole, jezdecké karabiny), jezdecká výstroj (ostruhy, třmeny), ozdobná kování z přileb a čák a jiné kovové drobnosti, pokrývky hlavy netextilního charakteru, vojenská výstroj (várnice, polní lahve, unikátní svítilna), dělostřelecká munice, rakety, nálezové artefakty (projektily), memorabilia – památeční artefakty z nálezů u bojišť

 

MĚNÍCÍ SE SVĚT – POSLEDNÍ LOVCI A PRVNÍ ZEMĚDĚLCI (NEJEN) VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Do 12. listopadu 2023
Přibližně před 7500 lety na našem území končila éra lovců a sběračů, kterou označujeme slovem mezolit, a začala období zemědělců, neboli neolit. Jak moc se oba tyto světy odlišovaly? A co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci? Nová archeologická výstava sezóny na tyto otázky odpoví. Ačkoliv je zaměřena zejména na náš region, představuje i řadu zajímavých nálezů z dalších míst v Evropě.

 

JAN ŽIŽKA - HUSITÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Do 21. dubna 2024
Nová výstava seznámuje širokou veřejnost s počátky a průběhem husitské revoluce v oblasti východních Čech. Vedle časové linky sledující historický vývoj bude velká pozornost věnována rovněž dokladům každodennosti, tedy vybavení domácnosti i průniku husitských idejí do výtvarné kultury, například prostřednictvím výjevů na kamnových kachlích. Stranou samozřejmě nezůstává ani tehdejší vojenství. Nedílnou část výstavy tvoří také vybraná výtvarná díla - sochy, obrazy, grafika a jiné, která odrážejí pohled umělců 19. až 20. století na husitskou dobu. Své sbírkové předměty poskytla řada významných institucí.

  

STÁLÁ EXPOZICE CESTY MĚSTA

Přijďte si prohlédnout stálou interaktivní expozici Cesty města, která přibližuje historii Hradce Králové od pravěku až po období první republiky. Celkový dojem expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Expozice má celkem tři tematické části :
K městu českých královen
Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města.
K pevnosti
Tato část expozice zpracovává historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se bude do hlavní části expozice procházet replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi.
K Salonu republiky
Třetí část expozice přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století. Expoziční sály se od předchozích dvou částí liší v zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje. 

 

AKCE 

2. září 2023 / od 9 do 12 hodin / EXKURZE / vstupné 50 Kč
MYKOLOGICKOBOTANICKÁ EXKURZE
Při tradiční podzimní přírodovědné procházce navštívíte lesy v okolí Hradce Králové. Mykoložka Tereza Tejklová bude určovat různé druhy lupenatých i hřibovitých hub a botanička Věra Samková nezapomene ani na jehličnaté a listnaté dřeviny a také na rostliny, které budou k vidění cestou. Na akci je nutná rezervace zakoupením vstupenky ZDE. *kapacita exkurze je momentálně zaplněna.
Po registraci účastníci obdrží informaci o místě srazu.

 

Neděle 3., 10, 17. a 24. září 2023 / od 16 hodin 
Středy 13. a 20. září 2023 / od 16 hodin / KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BUDOVY / jednotné vstupné 180 Kč
SEZÓNNÍ NÁVŠTĚVNICKÝ OKRUH: STŘEŠNÍ TERASA S VYHLÍDKOU NA MĚSTO
Nabízíme termíny komentovaných prohlídek vybraných interiérů budovy muzea s exkluzivním výstupem na střešní terasu muzea. Příchozím se zde naskytne atraktivní výhled na část města Hradce Králové. 
Délka prohlídky je 45 – 60 minut, je určena maximálně pro 7 osob, přičemž skupinu musí tvořit minimálně 4 návštěvníci.
Návštěva terasy není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí a koná se pouze za příznivého počasí.
Vstupné platí zároveň do všech výstav. 

Rezervace termínů v září:
Neděle   03. 9. 2023 - rezervace ZDE
Neděle   10. 9. 2023 - rezervace ZDE   
Středa    13. 9. 2023 - rezervace ZDE
Neděle   17. 9. 2023 - rezervace ZDE
Středa    20. 9. 2023 - rezervace ZDE
Neděle   24. 9. 2023 - rezervace ZDE
Rezervace je ZÁVAZNÁ
V případě vaší neúčasti prosíme o zrušení rezervace prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..   

 

7. září 2023 / od 17 hodin / PŘEDNÁŠKA / vstupné 50 Kč
EXPEDICE MONOXYLON IV. NA DLABANÉM ČLUNU EGEJSKÝM MOŘEM
V červnu a červenci 2023 se konala již čtvrtá expedice Monoxylon. V replice neolitického dlabaného člunu se 22 novodobých námořníků vypravilo na 500 kilometrů dlouhou cestu Egejským mořem a spojilo pobřeží dnešního Turecka s pobřežím. Jaký byl průběh neobvyklé plavby? A jaký dopad má tento archeologický experiment na naše poznání? Otázky zodpoví archeolog a vedoucí expedice Radomír Tichý.

 

13. září 2023 / od 16 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / vstupné 120 Kč
JAN ŽIŽKA - HUSITÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Výstava seznámí širokou veřejnost s počátky a průběhem husitské revoluce v oblasti východních Čech. Vedle časové linky sledující historický vývoj bude velká pozornost věnována rovněž dokladům každodennosti, tedy vybavení domácnosti, i průniku husitských idejí do výtvarné kultury, například prostřednictvím výjevů na kamnových kachlích. Stranou samozřejmě nezůstane ani tehdejší vojenství. Autoři výstavy Petra Rokoská a Radek Bláha představí řadu lokalit východních Čech spjatých právě s husitskou epochou, které pak mohou zájemci samostatně navštívit.

 

19. září 2023 / od 17 hodin / CESTOVATELSKÁ BESEDA / vstup zdarma
CESTOVATELSKÝ KUFŘÍK aneb „NA CESTÁCH S PETREM VOLDÁNEM“
Beseda s dlouholetým rozhlasovým zpravodajem a spolupracovníkem České televize Petrem Voldánem je zároveň živou nahrávkou pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice.
Vypravíme se tentokrát na Maltu. Řeč bude o znovuobjevení bílých oliv, na chvíli se zapletete v pavučinách filigránu, poznáte svět viděný z legendárních balkónů, odhalíte tajemství loděk s očima a uslyšíte i příběh skalního Azurového okna, které Petr Voldán navštívil pouhé čtyři měsíce před zničující bouří, která tento nevšední přírodní útvar zbořila. Zážitkem bezpochyby bude i pozvání na návštěvu "Slepé uličky Adiny Mandlové"...
Kapacita je omezena, nezbytná je proto rezervace míst: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo +420 773 713 397. 

 

20. září 2023 / od 18 hodin / PŘEDNÁŠKA v Gayerových kasárnách / vstupné 50 Kč
1+kk POD PŘEVISEM ANEB O BYDLENÍ V MEZOLITU
Přednáška doplňující výstavu Měnící se svět. Mezolitičtí lovci žili ve skutečném měnícím se světě, který nastal společně s koncem poslední velké doby ledové. Tehdy došlo k výrazným změnám klimatu, flóry i fauny. Jak na všechny tyto proměny reagovala podoba jejich domácnosti? Co vlastně víme o podobně mezolitického obydlí? A proč je vlastně tak fascinující region Českého ráje? Právě na tyto otázky odpoví autor výstavy Petr Čechák.

 

27. září 2023 / od 16 do 18 hodin / vstupné 90 Kč
ZANIKLÝ HRADEC KRÁLOVÉ - 3D VIRTUÁLNÍ REALITA
Vyzkoušejte si cestu časem díky 3D virtuální realitě! Softwarová aplikace zobrazuje v prostředí virtuální reality necelé dvě desítky míst a staveb v Hradci Králové, které během staletí proměnily svou tvář nebo dnes již nestojí. Uživateli se tak prostřednictvím 3D brýlí nabídne pohled na objekty, o jejichž někdejší existenci má běžná veřejnost jen mlhavé povědomí. Popustíte-li uzdu své fantazii, jako byste kráčeli časem.
Několikaletou prací vědců z Hradce Králové a Prahy vznikly takové rekonstrukce, jakou je např. věž Kropáčka nebo někdejší Pražská brána a další, které se opírají o rozsáhlý historický, památkový a archeologický výzkum, a jsou tak věrným vyobrazením, jaké dnešní poznání umožňuje. Na práci těchto vědců navázali 3D modeláři, kteří tato dnes již neexistující místa krajského města vyvedli do trojrozměrné podoby.
Aplikace je jedním z hlavních výsledků projektu aplikovaného výzkumu MK ČR NAKI II č. DG18P02OVV015 Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru). V rámci tohoto projektu se spojili odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze, Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze a dále Muzea východních Čech v Hradci Králové a Územního pracoviště Památkového ústavu v Jaroměři, kteří tento unikátní software a jeho obsah vyvinuli.
Postavy, které aplikace zobrazuje, pak vznikly fotogrammetrií skutečných postav v dobových kostýmech, což se podařilo díky spolupráci se spolky KÖNIGGRÄTZ 1866, Komitét pro udržování památek z války roku 1866 a Dvůr hradecké královny Alžběty Richenzy.
Vstupné zahrnuje zároveň do všech výstav. 

 

AKCE PRO DĚTI 

21. září 2023 / od 16 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA pro rodiny s dětmi / vstupné děti do 6 let 20 Kč, děti nad 6 let 70 Kč, dospělí 90 Kč
DOTKNĚTE SE AFRIKY 
Vydejte se s námi do Muzea východních Čech za nejzajímavějšími africkými zvířaty. Budeme si povídat o tom, kde v Africe žijí a jaké úžasné schopnosti jim umožňují přežít. Ve výstavě „Doteky Afriky“ bude možné prozkoumat třeba některé zvířecí kůže či zajímavé lebky a kosti. Afrika se tedy Hradci přiblíží doslova na dotek ruky.
Program je vhodný pro děti od 6 let.

 

KLUB SENIORŮ

13. září 2023 / od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY / vstup pro členy klubu je zdarma
JAN ŽIŽKA – HUSITÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Výstavu sezony představí oba její autoři Petra Rokoská a Radek Bláha. Kromě časové linky sledující historický vývoj bude velká pozornost věnována průniku husitských idejí do výtvarné kultury, například prostřednictvím výjevů na kamnových kachlích. Stranou samozřejmě nezůstane ani tehdejší vojenství. Nedílnou část výstavy tvoří také výtvarná díla, která odrážejí pohled umělců 19. až 20. století na husitskou dobu.

 

27. září 2023 / od 10:30 hodin / PŘEDNÁŠKA v SVK HK / vstup pro členy klubu zdarma
ETNICKÁ ROZMANITOST ČÍNY
Lenka Hlavatá seznámí posluchače přednášky nejen s historickým vývojem mnohonárodnostního státu a současnými snahami o sjednocení národa, ale také s pestrostí etnického složení Číny na základě několikaletého studijního pobytu v Yunnanu, který je z hlediska etnicity vůbec nejpestřejší čínskou provincií.

 

Muzeum války 1866

Můžete se těšit na zpřehledněnou expozici, panelovou výstavu věnovanou archeologii konfliktů 19. století. Také se seznámíte s uniformami, výzbrojí a výstrojí armád, které se 3. 7. 1866 střetly u Hradce Králové v největší polní bitvě svedené na území České republiky. K dispozici jsou služby našich průvodců, kteří vás ochotně provedou areálem pomníků a válečných hřbitovů hradeckého bojiště.

Provozní doba:

Pondělí                           ZAVŘENO
Úterý až neděle             9 - 17 hodin

 

Muzejní kavárna

Srdečně vás zveme do muzejní kavárny, kde na vás čekají například dobroty z cukrářství Makronky Malý princ. Přijďte si příjemně posedět a ochutnat domácí makronky, zákusky a dorty, výběrovou kávu i čaje, včetně kvalitního vína z českého vinařství.

Provozní doba:

Pondělí                            ZAVŘENO
Úterý až neděle              10 - 18 hodin

 

Knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové

Gayerova kasárna, Opletalova 334, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 534 798, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba:
Pondělí       9-12      13-17
Středa         9-12      13-17