Program muzea v září 2022

Program v Muzeu východních Čech a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu.
*program je průběžně doplňován

Ve dnech 21. a 22. září 2022 bude historická výstavní budova na Eliščině nábřeží z důvodu filmování zcela uzavřena. Dne 23. září 2022 bude otevřeno od 13 hodin. Děkujeme za pochopení!

 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

MĚNÍCÍ SE SVĚT – POSLEDNÍ LOVCI A PRVNÍ ZEMĚDĚLCI (NEJEN) VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Do 12. listopadu 2023
Přibližně před 7500 lety na našem území končila éra lovců a sběračů, kterou označujeme slovem mezolit, a začala období zemědělců neboli neolit. Jak moc se oba tyto světy odlišovaly? A co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci? Nová archeologická výstava sezóny na tyto otázky odpoví. Ačkoliv je zaměřena zejména na náš region, bude představena i řada zajímavých nálezů z dalších míst v Evropě.

  

SPOUŠŤ PLNÁ ŽIVOTA – PŘÍRODA MÍST NARUŠENÝCH ČLOVĚKEM
Do 18. září 2022
Mottem výstavy by mohlo být: „člověk mění krajinu“. To vnímáme převážně negativně. I silně narušená místa však mohou být útočištěm pro ohrožené organismy. Člověk na jedné straně přírodu ničí, na druhé ji vytváří. Výstava bude pro svou mezioborovost vhodná pro žáky a studenty všech stupňů škol. Zaměří se na vybraná témata z oblastí biologie, geologie a ekologie. Hlavní myšlenkou výstavy je, že těžební aktivity mohou za určitých okolností přírodě prospívat. Možná vás překvapí, že nemusí být vždy žádoucí vracet lokality po těžbě do původního stavu, a že ochrana přírody může dokonce šetřit peníze a nemusí omezovat hospodářské aktivity člověka, jak se obecně předpokládá.

  

STÁLÁ EXPOZICE CESTY MĚSTA

Přijďte si prohlédnout stálou expozici Cesty města, která přibližuje historii Hradce Králové od pravěku až po období první republiky. Celkový dojem expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Expozice má celkem tři tematické části :
K městu českých královen
Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města.
K pevnosti
Tato část expozice pojsta k pevnostiímá historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se bude do hlavní části expozice procházet replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi.
K Salonu republiky
Třetí část expozice přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století. Expoziční sály se od předchozích dvou částí liší v zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje. 

 

AKCE 

SEZÓNNÍ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BUDOVY s návštěvou vyhlídkové terasy
Neděle 4., 11. a 25. září 2022 / od 16 hodin
S
tředy 7., 14. a 28. září 2022 / od 16 hodin        

Komentovaná prohlídka budovy je spojena s exkluzivním výstupem na střešní terasu muzea otevřenou pro návštěvníky teprve v roce 2019. Příchozím se zde naskytne atraktivní výhled na část města.
Délka prohlídky je 45 – 60 minut, je určena maximálně pro 7 osob, přičemž skupinu musí tvořit minimálně 4 návštěvníci.
Návštěva terasy není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí a koná se pouze za příznivého počasí.
Jednotné vstupné 180 Kč  - vstupné platí zároveň do všech výstav.

Rezervace termínů:
Neděle   04. 9. 2022 - ZDE 
Středa    07. 9. 2022ZDE
Neděle   11. 9. 2022 - ZDE
Středa    14. 9. 2022 - ZDE
Neděle   25. 9. 2022 - ZDE 
Středa    28. 9. 2022 - ZDE

 

15. září 2022 / od 10 do 18 hodin / SVÁTEK SENIORŮ /vstup pro seniory zdarma
VÝSTAVY A EXPOZICE
Muzeum východních Čech se připojí k oslavám Svátku seniorů, kteří mohou 15. září 2022 navštívit výstavy v Kotěrově budově na Eliščině nábřeží i expozici Muzea války 1866 na Chlumu ZDARMA!

 

17. září 2022 / od 14 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY / vstupné dospělí 120 Kč, děti 50 Kč
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
U příležitosti Dnů evropského dědictví v Hradci Králové nabízíme komentovanou prohlídku jediné národní kulturní památky v našem městě. Uvidíte všechny nejzajímavější interiéry této unikátní budovy, kterou její architekt Jan Kotěra navrhl v jedinečném stylu kloubícím v sobě prvky secese a architektonické moderny. Lze propojit i s předchozím dětským programem.

 

17. září 2022 / od 15.30 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BUDOVY s rezervací / vstupné jednotné 180 Kč
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
U příležitosti Dnů evropského dědictví v Hradci Králové nabízíme exkluzivní prohlídku budovy s výstupem na terasu. Součástí ceny je vstup do všech výstav i stálé expozice. Délka prohlídky je 45–60 minut, je určena maximálně pro 14 osob.
Rezervace ZDE.

 

23. září 2022 / od 17.00 hodin / BESEDA v přednáškovém sále / vstup volný
PRVNÍ DNY VÁLKY V KYJEVĚ
Regionální ukrajinský spolek ve východnch Čechách vás srdečně zve na besedu o ukrajinském konfliktu. Akce se koná v rámci Dnů ukrajinské kultury v Hradci Králové. Hostem besedy je novinářka a redaktorka Českého rozhlasu Alla Vetrovcovová.

 

24. září 2022 / od 9 hodin / EXKURZE s rezervací / vstupné jednotné 50 Kč
MYKOLOGICKOBOTANICKÁ EXKURZE DO HRADECKÝCH LESŮ
Podzimní exkurze do Městských lesů v Hradci Králové s botaničkou RNDr. Věrou Samkovou, Ph.D. a mykoložkou Bc. Terezou Tejklovou, které zprostředkují určování nalezených hub, např. různých druhů muchomůrek, holubinek, ryzců a snad i hřibovitých hub. Ale zaměří se i na jehličnaté a listnaté dřeviny a další rostliny v lokalitě. Kapacita je omezena a na akci je nutné zakoupit vstupenku nejpozději do 22. 9. 2022 buď osobně na pokladně muzea, nebo v e-shopu. Po zaregistrování a platbě účastník obdrží detailní informace o místě srazu.

 

AKCE PRO DĚTI

Úterý  / четвер  - 13., 20. a 27. 9. 2022 / od 13 do 16 hodin - годин 
Čtvrtek /
Вівторок 15., 22. a 29. 9. 2022 / od 13 do 16 hodin - годин

KROUŽEK PRO UKRAJINSKÉ DĚTI - Український клуб в Музеї Східної Богемії в Градец-Кралове
* Odpočinek a volnočasové aktivity pro děti ze základních škol / * Відпочинок та дозвілля дітей молодшого шкільного віку
* Děti budou mluvit rodnou řečí a čekají na ně různé hry a vyrábění, seznamování se zemí, městem, historií a přírodou /  * Діти розмовлятимуть рідною мовою, чекатимуть різноманітні ігри та постановки, а також знайомство з країною, містом, історією та природою
* Pod vedením ukrajinské vychovatelky a muzejních pedagogů /   * Під керівництвом українських освітян та музейних педагогів
* Zdarma, kapacita kroužku je 25 dětí / * Безкоштовно, наповнюваність групи 25 дітей 
* Prosíme, informujte učitele o účasti vašeho dítěte telefonicky! / * Будь ласка, повідомте вчителя про участь вашої дитини телефоном!
Ukrajinský pedagog: Mariia Hlushmanyuk tel.: +420 774 894 305 /  * Український педагог: Марія Глушманюк. Спеціаліст, тел. : +420 774 894 305

Muzejní pedagog: Veronika Nebeská tel.: +420 604 513 643 /  *Музейний педагог: Вероніка Небеска телефон: +420 604 513 643 
Muzejní pedagog: Martin Jakoubek tel.: +420 702 292 321 /  *Музейний педагог: Мартін Якубек, телефон: +420 702 292 321 
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465 /  *У Музеї Східної Богемії в Градец-Кралове, Набережна Єлишка 465 

 

17. září 2022 / od 10 do 15 hodinMUZEJNÍ HLEDAČKA / vstupné děti 50 Kč, dospělí 90 Kč   
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Muzejní hledačka připravená pro Dny evropského dědictví vás provede historickou výstavní budovou. Cestou se podíváte i do výstav a pomocí tabletu budete plnit různé úkoly. Nahlédnete třeba k pravěkým lovcům a zemědělcům nebo do vytěženého lomu. Na závěr hry vás čeká malá odměna. Program je vhodný pro děti od 6 do 12 let.

 

KLUB SENIORŮ

15. září 2022 / od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY / vstup pro členy klubu zdarma
Archeologická výstava Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách přibližuje zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců v našem regionu a odpovídá například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci. Výstavou provede její autor a kurátor Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

 

29. září 2022 / od 10 hodin / PŘEDNÁŠKA VE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNĚ / vstup pro členy klubu zdarma
JAK SE JEDLO V DOBĚ KAMENNÉ?
Přednáška doplňuje aktuální výstavu Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách a zaměří se na archeologické doklady stravování u posledních lovců a prvních zemědělců u nás. Byli v době ledové mamuti skutečně pochoutkou číslo jedna? Kdy začali lidé chovat zvířata na maso? A co přesně pro pravěkou kuchyni znamenal příchod zemědělství? Na tyto a řadu dalších otázek přinese odpověď autor a kurátor výstavy Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

 

Muzeum války 1866

Provozní doba:
Pondělí                             ZAVŘENO
Úterý až neděle               09 - 17 hodin

Vyhlídková věž bude v září přístupná o víkendech.

 

Muzejní kavárna

Z technických důvodů bude kavárna od 29. srpna do 13. září 2022 UZAVŘENA!
Od 14 září 2022 vás srdečně zveme do muzejní kavárny, kde na vás čeká překvapení v podobě nového pronajímatele – cukrářství Makronky Malý princ. Majitelka Radka Luňáková vás srdečně zve na své domácí makronky, zákusky a dorty, výběrovou kávu i čaje, včetně kvalitního vína z českého vinařství.

Provozní doba:

Pondělí                            ZAVŘENO
Úterý až neděle              10 - 18 hodin

 

Knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové

Gayerova kasárna, Opletalova 334, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 534 798, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba:
Pondělí       9-12      13-17
Středa         9-12      13-17