Aktuální podmínky pro vstup do muzea

V souvislosti s aktuálními pravidly proti šíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 si dovolujeme upozornit na následující podmínky platné pro vstup do našeho muzea. Za jejich dodržování a respektování děkujeme!

 
Každý návštěvník je povinen:
  • dodržovat rozestupy 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy
  • mít nasazen respirátor dle příslušných norem (FFP2, KN 95) či nanoroušku ve všech prostorách muzea
  • využít dezinfekci rukou při vstupu do muzea
Účastníci komentovaných prohlídek, koncertů, přednášek a jiných hromadných akcí nad 20 osob, s výjimkou dětí do dovršení 12 let, musí při vstupu do muzea prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
  • aplikaci očkování proti Covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní,
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.

U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.