Nositel tradice lidových řemesel

Od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky každoročně vybraným lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidových řemesel. Udělování titulu upravuje vládní nařízení č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury. Program péče o zánikem ohrožené fenomény tradiční lidové kultury byl inspirován projektem UNESCO – Žijící lidské poklady. Vznikl tak projekt, jehož snahou je ocenit a veřejně zviditelnit výrobce, kteří na vynikající technické úrovni ovládají jedinečné a zánikem ohrožené technologie lidové výroby. Titul je udělován u příležitosti národního zahájení Dnů evropského dědictví, pořádaného Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

 

Z Královéhradeckého kraje byli oceněni:

2020

Milan Bartoš, Dvůr Králové nad Labem, obor výroba tiskařských forem na modrotisk

Jaroslav Plucha, Dvůr Králové nad Labem, obor výroba tiskařských forem na modrotisk

Jana Štefková, Vamberk, obor tradiční vamberecká mnohopárová a pásková krajka

2015

Ing. Josef Komárek, Hradec Králové, obor řezba králických figurek a betlémů

2003

Ing. Oldřich Kvapil, Hořice, obor řezbář reliéfních forem na perník

 

Ke stažení: Metodický návod k navrhování titulu Nositel tradice lidových řemesel

Odkazy:
www.lidovaremesla.cz - Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR
http://seznam.lidovaremesla.cz - Databáze výrobců
www.nulk.cz - Národní ústav lidové kultury
www.lidovakultura.cz - články, události, výstavy