RNDr. Věra Samková, Ph.D
Obrázek kontaktu

vedoucí přírodovědeckého oddělení, kurátorka; botanika, mykologie


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 514 624
Mobil: 604 717 412

Odborná specializace: botanička, kurátorka botanické a mykologické sbírky, inventarizace chráněných a vzácných rostlin ve Východním Polabí

Jednatelka Východočeské pobočky České botanické společnosti a mykologického klubu při MVČ. Členka redakční rady Acta Musei Reginaehradecensis.
Absolventka Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze, obor speciální biologie a ekologie. V roce 1991 obhájila diplomovou práci Příspěvek ke květeně Chvojenské plošiny. V přírodovědeckém oddělení muzea pracuje od roku 1991. Je správkyní sbírkových fondů botaniky a mykologie. V letech 1997-1999 byla společně s Josefem Slavíčkem řešitelkou grantového projektu MK ČR Mykologický terénní výzkum východních Čech, doplňování sbírky hub Muzea východních Čech a její počítačová evidence. V současnosti se zaměřuje na botanickou inventarizaci chráněných a vzácných rostlin ve Východním Polabí. Spolu s odbornými pracovníky přírodovědeckého oddělení se věnuje ochraně přírody v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, je autorkou, resp. spoluautorkou několika desítek biologicko-ochranářských zpráv a posudků. Je členkou České botanické společnosti, jednatelkou Východočeské pobočky České botanické společnosti (www.moh.cz/cz/vpcbs.html), jednatelkou mykologického klubu při MVČ (http://mykohk.euweb.cz) a členkou redakční rady Acta Musei Reginaehradecensis.

Výstavy

Podílela se na přípravě a realizaci botanických částí výstav v Muzeu východních Čech:

Příroda ve městě (1992)
Rostliny a homeopatie (1995)
Příroda východních Čech (1995 – 1997)
Jedovaté organizmy (1998)
Život ve starých stromech (2003)
Krása tropů (2006)
Ohrožená příroda (2007 – 2008)
Výstava 70 let přírodovědeckého muzea (2009)
Cizinci a vetřelci (2011-2012).
Labe – jedna  řeka, dva příběhy (2012)
Mykologické sbírky (2012)
Přijďte před 100 lety (2013)
Vše za 100 let (2013)
Život pod stožáry – příroda písčin u obce Čeperka  (2013)
Barvy v přírodě (2013)
Kunětická hora – sopečný ostrov ve východním Polabí (2014)

Každoročně zajišťuje s mykologickým klubem uspořádání podzimní výstavy živých hub.

Publikační činnost

1991
CEJNAROVÁ V.: Příspěvek ke květeně Chvojenské plošiny. – 257 p., ms., [Dipl. práce, depon. in: Katedra botaniky Přírodověd. Fakulty UK, Praha].
1995
SAMKOVÁ V. & SLAVÍČEK J.: Geastrum berkeleyi opět nalezena v Čechách. – Mykol. Listy, Praha, 56: 18–20.
SAMKOVÁ V.: [Rec.] J. Kučera, Soupis soukromých herbářových sbírek v České republice, SEN, Dobré 1994. – Acta Mus. Reginaehradec., s. A., Hradec Králové, 24: 66.
1996
FALTYS V., SAMKOVÁ V. & KUČERA J.: Výsledky floristického minikursu na Rychnovsku. – Orchis, Dobré, 15/2: 22 – 34.
1997
JIRÁSEK J. & SAMKOVÁ V.: Výsledky geobotanického průzkumu lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. – Acta Mus. Reginaehradec., s. A., Hradec Králové, 25: 21 – 27.
SAMKOVÁ V.: Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. – Acta Mus. Reginaehradec., s. A., Hradec Králové, 25: 43 – 68.
SAMKOVÁ V. & MIKÁT M.: Ochrana lokality na Plachtě v Hradci Králové. – Depeše, ČSOP Praha, 10: 5.
1999
SAMKOVÁ V.: Příspěvek k rozšíření některých vzácných a ohrožených druhů rostlin ve východních Čechách. – Acta Mus. Reginaehradec., s. A., Hradec Králové, 27: 19 – 74.
2000
SAMKOVÁ V.: Florografický rozbor květeny Východního Polabí, Dolního Poorličí a Litomyšlské pánve. – Ms., 351 p., [Disertační práce, depon. In: Knihovna katedry botaniky Přírodov. Fakulty UK, Praha].
SAMKOVÁ V. & SLAVÍČEK J.: Mykologický terénní výzkum východních Čech, doplňování sbírky hub Muzea východních Čech a její počítačová evidence. – 56 p., ms., [Závěrečná zpráva o výsledcích projektu Ministerstva kultury ČR, ident. kód KZ97PO10MG093, depon. in: Ministerstvo kultury ČR, Praha].
2001
ZÁRUBOVÁ-PRAUSOVÁ R. & SAMKOVÁ V.: Výsledky floristického a fytocenologického výzkumu na lokalitě “Mazurovy chalupy” u Hoděšovic. – Acta Mus. Reginaehradec., s. A., Hradec Králové, 28: 23 – 48.
KUČERA J. & SAMKOVÁ V.: Činnost Východočeské pobočky České botanické společnosti za rok 2000. – Acta Mus. Reginaehradec.., s. A, Hradec Králové, 28: 12.
2002
SAMKOVÁ V.: Floristický minikurz Východočeské pobočky ČBS v Krkonoších. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 1: 8 – 10.
2003
SAMKOVÁ V.: Xerotermní druhy rostlin ve Východním Polabí. – Acta Mus. Reginaehradec., s. A., Hradec Králové, 29: 7 – 46.
SAMKOVÁ V.: Nález zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia (L.) DC.) ve východních Čechách. – Acta Mus. Reginaehradec., s. A., Hradec Králové, 29: 79.
SAMKOVÁ V.: K 70. narozeninám hradecké mykoložky a fotografky Míly Dobešové. – Acta Mus. Reginaehradec., s. A., Hradec Králové, 29: 6.
2004
GERŽA M., PRAUSOVÁ R. & SAMKOVÁ V.: Informační materiály k floristickému kurzu v Kostelci nad Orlicí. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 2004/4: 2 – 27.
KUČERA J. & SAMKOVÁ V.: Výběrová bibliografie k floristickému kurzu v Kostelci nad Orlicí. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 2004/4: 28 – 39.
MIKÁT M., SAMKOVÁ V., PRAUSOVÁ R. & MIKÁTOVÁ B.: Přírodní památka Na Plachtě. Průvodce naučnou stezkou. – 16 p., AOPK a Muzeum VČ, Hradec Králové.
2005
KUČERA J., HALDA J. & SAMKOVÁ V.: Východočeská pobočka ČBS v roce 2004. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 5/2005: 12–16.
LUSTYK P. & SAMKOVÁ V. [eds.]: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.–21.května 2002). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Suppl. 2005/1: 77 – 94.
SAMKOVÁ V.: Komentáře k druhům. – In: Kaplan Z. [ed.], Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.– 10. července 2004), Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Suppl. 2005/1: 43, 48, 54, 58, 62, 68, 70.
2006
SAMKOVÁ V.: Úvod. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 6/2006: 1.
HALDA J., KUČERA J., & SAMKOVÁ V.: Východočeská pobočka ČBS v roce 2005. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 6/2006: 9 –12.
SAMKOVÁ V.: Mykologický průzkum v CHKO Orlické hory. – Panorama, SEN, Dobré, 2006/14: 85 – 88.
SAMKOVÁ V.: Dodání floristických dat do publikace – Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [eds.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnostiv v Jihlavě. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Příl. 2006/1: 1 – 73.
2007
SAMKOVÁ V. [ed.]: Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Českém ráji (24. – 26. června 2005). – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 7/2007: 2 – 23.
PRAUSOVÁ R. & SAMKOVÁ V.: Exkurze do Babiččina údolí. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 7/2007: 23 – 27.
KUČERA J., & SAMKOVÁ V.: Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2006. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 7/2007: 28 – 30.
SAMKOVÁ V.: Jubilea členů Východočeské pobočky ČBS v roce 2006. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 7/2007: 32.
2008
PRAUSOVÁ R. & SAMKOVÁ V.: Botanicko-entomologická exkurze do NPR Kněžičky. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 8/2008: 2 – 5.
KUČERA J., & SAMKOVÁ V.: Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2007. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 8/2008: 11 – 13.
SAMKOVÁ V.: Jubilea členů Východočeské pobočky ČBS v roce 2007. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 8/2008: 18.
SAMKOVÁ V.: Jubilea členů Východočeské pobočky ČBS v roce 2008. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 8/2008: 18 – 19.
SLAVÍČEK J., SAMKOVÁ V. et HALDA J. (2008): Tajemná říše hub a lišejníků. – In: Rybář P. [ed.], Přírodou z Polabí k hraničním horám, p. 90–97, Královéhradecký kraj, Hradec Králové.
SAMKOVÁ V. (2008): Smotlacha František. – In: In: Rybář P. [ed.], Přírodou z Polabí k hraničním horám, p. 232, Kráovéhradecký kraj, Hradec Králové.
2009
MACÁKOVÁ K., OPLETAL L., POLÁŠEK M., SAMKOVÁ V. & JAHODÁŘ L.: Free-radical Scavenging Activity of some European Boletales. – Natural Product Communications, Westerville, 4: 261 – 264.
PRAUSOVÁ R. & SAMKOVÁ V.: Botanická exkurze do PR Mazurovy chalupy a okolí osady Podstrání. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 9/2009: 3 – 7.
KUČERA J., HALDA J. P., SAMKOVÁ V. & LUSTYK P.: Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2008. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 9/2009: 13 – 16.
SAMKOVÁ V. ET ZÁMEČNÍK J.: Reseda phyteuma. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 44: 298 – 299.
2010
SAMKOVÁ V.: Přesazení druhu Dianthus superbus L. s. s. na Hradecku. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10/2010: 13 – 15. Samková V. [ed.]: Botanická exkurze na Tábor u Lomnice nad Popelkou. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10/2010: 16 – 20.
SAMKOVÁ V. [ed.]: Botanická exkurze do PP Pamětník. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10/2010: 20 – 27.
SAMKOVÁ V. [ed.]: Exkurze za starčkem bažinným do Petrovic. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 10/2010: 27 – 31. 
2011
DUCHÁČEK M., KAPLAN T., PRAUSOVÁ R. & SAMKOVÁ V.: Exkurze do Lískovického lesa aneb bloudění v lese. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 11/2011: 12 – 19.
SAMKOVÁ V. [ed.]: Botanická exkurze na Kyjský hřbet, Bradlec a okolí. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 11/2011: 19 – 24.
HALDA J. P. & SAMKOVÁ V.: Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2010. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 11/2011: 27 – 29.
MOCEK B., MIKÁT M. & SAMKOVÁ V.: Lom Rožmitál u Broumova. Průvodce naučnou stezkou. – 70 p., Olga Čermáková, Hradec Králové.
SAMKOVÁ V.: Výsledky botanického průzkumu lokality na jihozápadním okraji lesa Dehetník u Svinar. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., Hradec Králové, 33: 37-52.
SAMKOVÁ V.: Encyklopedie Hradce Králové - napsání hesel: Vyšší rostliny, Květena, Antonín Hansgirg, František Smotlacha.
2012 
SAMKOVÁ V. & ŠŤASTNÝ M.: Botanická exkurze údolím Kamenice na Návarov za Hackelia deflexa. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 12/2012: 13 – 16.
SAMKOVÁ V. & KAPLAN Z.: Botanická exkurze Na Křivinu. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 12/2012: 16 – 20.
HALDA J. P. & SAMKOVÁ V.: Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2011. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 12/2012: 26 – 28.
MÁLKOVÁ J., RYBÁŘ P. & SAMKOVÁ V.: RNDr. Helena Faltysová – 60 let. – Východočes. Bot. Zprav., Dobré, 12/2012: 31 – 32.
SAMKOVÁ V.: Hierochloë odorata (L.) P. Beauv. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 101 – 102.
Dodány údaje o nálezech Arnoseris minima a Stellaria pallida do článku Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 47: 43 – 158.
2013
SAMKOVÁ V. & KAPLAN Z.: Botanická exkurze do lesů v okolí Lišic na Chlumecku. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 13/2013: 13–18.
HALDA J. P., HRONEŠ M., KUČERA J., SAMKOVÁ V. & ZÁMEČNÍK J.: Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2012. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 13/2013: 23 – 26.
SAMKOVÁ V.: Carex buekii, Hypericum humifusum, Stratiotes aloides, Verbascum blattaria. – In: Kučera J. & Kaplan Z. [eds.], Příspěvky ke květeně východních Čech 4, Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 13/2013: 18–22.
DUCHÁČEK M., HARČARIK J., SAMKOVÁ V. & ŠŤASTNÝ M. [eds.]: Informační materiály k floristickému kurzu v Nové Pace. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 14/2013: 2 – 25.
DUCHÁČEK M., HARČARIK J., SAMKOVÁ V. & ŠŤASTNÝ M. [eds.]: Výběrová bibliografie k floristickému kurzu v Nové Pace. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 14/2013: 26 – 34.
Dodány údaje o nálezech Chenopodium vulvaria do článku Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 48: 31 – 141.
2014
SAMKOVÁ V. & KAPLAN Z.: Botanická exkurze na rybníky mezi Chlumcem nad Cidlinou a Lázněmi Bohdaneč. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 15/2014: 13–16.
DOLEŽAL J. & SAMKOVÁ V.: Botanická exkurze na vrch Malý Chlum u Rašovic a do pískovny Písník Lípa. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 15/2014: 23–27.
DOLEŽAL J., HALDA J. P., MIKÁT M., MÜLLER A. & SAMKOVÁ V.: Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2013. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 15/2014: 35–39.
SAMKOVÁ V. & TEJKLOVÁ T.: Výsledky mykologického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Musei Reginaehradecensis, s. A, Hradec Králové, 34: 29–40. (PDF)
SAMKOVÁ V.: Výsledky botanického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. – Acta Musei Reginaehradecensis, s. A, Hradec Králové, 34: 41–62. (PDF)
Dodány údaje o nálezech Arabis nemorensis, Coronopus squamatus, Scutellaria hastifolia do článku Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 49: 73 – 206.
2015  
SAMKOVÁ V.: Bromus commutatusKicxia spuria, Odontites vernus subsp. vernus, Platanthera chlorantha. – In: Kučera J. & Kaplan Z. [eds.], Příspěvky ke květeně východních Čech 6, Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 16/2015: 20–21.
SAMKOVÁ V. & KAPLAN Z.: Botanická exkurze na rybníky na Nechanicku. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 16/2015: 11–14.
HARČARIK J., SAMKOVÁ V. & HARČARIKOVÁ L.: Botanická exkurze do Bolkova. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 16/2015: 15–17.
DOLEŽAL J., HALDA J. P. &  SAMKOVÁ V.: Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2014. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 16/2015: 23–25.
SAMKOVÁ V. [ed.]: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Žacléři (4.–7. června 2009). – Acta Musei Reginaehradecensis, s. A., Hradec Králové, 35-1: 11–21.
DUCHÁČEK M. & SAMKOVÁ V. [ed.]: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kopidlně (7.–10. června 2012). – Acta Musei Reginaehradecensis, s. A., Hradec Králové, 35-1: 23–34.
SAMKOVÁ V. [ed.]: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Horním Bradle (19.–22. června 2014). – Acta Musei Reginaehradecensis, s. A., Hradec Králové, 35-2: 29–38.
SAMKOVÁ V.: Helichrysum arenarium (L.) Moench. – In: Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 67.
Dodány údaje o nálezech Epilobium dodonaei do článku Hadinec J. & Lustyk P. [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 50: 23–129.
2016  
HALDA J. P., KUČERA J. &  SAMKOVÁ V.: Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2015. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 17/2016: 24–27.
SAMKOVÁ V.: Cephalanthera damasonium, Corydalis solida, Hydrocharis morsus-ranae, Isolepis setaceaNajas marinaNasturtium officinalePyrola minorUtricularia australisVerbena officinalis.  – In: Kučera J. & Kaplan Z. [eds.], Příspěvky ke květeně východních Čech 7, Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 17/2016: 16–24.
Dodány údaje o nálezu Ranunculus lingua, Vulpia myuros do článku Hadinec J. & Lustyk P. [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIV. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 51: 29 – 170.
2017
SAMKOVÁ V.: Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2016. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 18/2017: 15–18.
SAMKOVÁ V. [ed.]: Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Úpici 4.–7. června 2015. – Acta Musei Reginaehradecensis, s. A., Hradec Králové, 36-1,2 (2016): 55–66.
2018
Doležal J., Halda J. P., Kučera J. et Samková V. (2018): Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2017. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 19/2018: 20–22.
Zámečník J. & Samková V. (2018): Linaria genistifolia. – In: Lustyk P. & Doležal J. (2018) [eds], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 53: 87– 88.
Dodány údaje o nálezu společně s J. Zámečníkem - Allium flavum, Linaria genistifolia, Orthantha lutea do článku Lustyk P. & Doležal J. (2018): [eds]: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy České botanické společnosti, Praha, 53: 31–112.
Samková V. [ed.] (2018): Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017. – Acta Musei Reginaehradecensis, s. A., Hradec Králové, 37: 47–58.
2019
Doležal J., Halda J. P., Lustyk P. et Samková V. (2019): Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2018. – Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 21/2019: 20–22.
Samková V. (2019): Bidens radiatus, Epipactis purpurata, Platanthera chlorantha. – In: Kučera J. & Doležal J. [eds.], Příspěvky ke květeně východních Čech 10, Východočes. Bot. Zprav., Hlinné, 21/2019: 11–19.
Vávra M., Prausová R. et Samková V. (2019): Floristický průzkum rybníka Závešťák u Královy Lhoty. – Práce a Studie, 25(2019): 69–88.

Jméno

RNDr. Věra Samková, Ph.D

Kontaktní formulář

Poslat email