RNDr. Bohuslav Mocek
Obrázek kontaktu

kurátor, entomologie, malakologie


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 534 798
Mobil: 736 773 610

Odborná specializace: 
Diptera - Phoridae, Odonata. 
Kurátor entomologické a malakologické sbírky.

 
 
 Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor odborná biologie, specializace zoologie – entomologie (1969-1974) a postgraduálního studia muzeologie na katedře archeologie a muzeologie UJEP v Brně (1978-1981). V Muzeu východních Čech v Hradci Králové pracuje od roku 1975 jako entomolog a kurátor entomologické a malakologické sbírky, od roku 1985 do dubna 2017 zároveň jako vedoucí přírodovědeckého oddělení.
Zabývá se faunistickým průzkumem bezobratlých východočeského regionu, je autorem nebo spoluautorem prací zaměřených zejména na faunu dvoukřídlého hmyzu a vážek, publikoval i množství kratších sdělení, personálií a populárních článků o hmyzu. Jeho odbornou specializací je studium dvoukřídlých z čeledi Phoridae.
Spolu s odbornými pracovníky přírodovědeckého oddělení se věnuje ochraně přírody v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, je autorem nebo spoluautorem několika desítek biologicko-ochranářských zpráv a posudků a spoluautorem kapitol o bezobratlých Koncepcí ochrany přírody Hradeckého a Pardubického kraje. Provádí inventarizační průzkumy entomofauny chráměných území a monitoring druhů v programu NATURA, jejichž výsledky jsou využívány pro ochranářskou praxi, např. k vyhlášení sítě evropsky významných lokalit v regionu východních Čech.
Jako vedoucí autorského kolektivu, autor nebo spoluautor scénářů připravil v Muzeu východních Čech řadu přírodovědeckých výstav.
V letech 1989–2016 byl vedoucím redaktorem přírodovědeckého sborníku Acta Musei Reginaehradecensis s. A.

Publikační činnost

Odborné články:

MOCEK B. (1977): 45. čeleď Hrbilkovití  - Phoridae. In: DOSKOČIL  J. (Ed.): Klíč zvířeny ČSSR, díl V. ČSAV Praha. pp. 197-202.

MOCEK B. (1978): Druhy čeledi Phoridae (Diptera; Brachycera) dosud zjištěné na území Československa. [Die bisher aus dem Gebiete der ČSSR festgestellten Arten der Familie Phoridae (Diptera, Phoridae)]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 15 (1974): 93 - 101.

MOCEK B. (1981): Faunistic records from Czechoslovakia. Diptera, Phoridae. - Acta entomologica Bohemoslovaca, 78: 265.

MOCEK B. (1982): Tschechoslowakische Arten der Gattung Phora Latreille, 1796 (Diptera, Phoridae). - Folia Facultatis Scientiarum  Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, 23, Biol.74 (7): 93-96.

MOCEK B. & ZUSKA J. (1987): Phoridae. In JEŽEK J. (Ed.): Enumeratio insectorum bohemoslovakiae. Check List of Czechoslovak Insects II (Diptera). - Acta faunistica entomologica Mus. nationalis Pragae, 18: 145 - 148.

MOCEK B. (1989): Bezobratlí - jednotlivá hesla. In: RYBÁŘ P.(Ed.): Přírodou od Krkonoš po Vysočinu (regionální encyklopedie). Kruh Hradec Králové, 391 pp.

MOCEK B. (1992): Současný stav entomologického poznání CHKO Železné hory. - Sborník referátů z konference k 1. výročí vyhlášení CHKO Železné hory: pp. 35 - 38. Nasavrky.

MOCEK B. (1993): Review of records of the genus Metopina (Diptera, Phoridae) in Czechoslovakia. - Dipterologica bohemoslovaca, Bratislava, 5: 73 - 76.

MOCEK B. (1994): New faunistic records of the family Phoridae (Diptera) from Czechoslovakia. - Dipterologica Bohemoslovaca, 6: 109-113.

MOCEK B. (1995 a): New faunistic records of the family Phoridae (Diptera) from the Czech Republic. - Dipterologica Bohemoslovaca, 7 (Zvolen): 129-131.

MOCEK B. (1995 b): Výskyt svižníka Cicindela arenaria (Coleoptera, Carabidae, Cicindelini) na druhotném stanovišti ve východních Čechách. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 24: 154.

MOCEK B., KUDYN M., ČERVINKA L, HARTL J., ŠUMPICH J., ZELENÝ J. & BREJCHA L.(1995): Příspěvek k entomofaunistickému výzkumu CHKO Železné hory. (Výsledky 23. entomologických dnů ČSE v roce 1992.). [Contribution to the knowledge of insects fauna in Železné hory Mts.]. - Acta Musei Reginaehradecensis s .A. 24: 135 - 153.

MARTINEK V. & MOCEK B. (1995): Druhy některých čeledí dvoukřídlých (Diptera, Acalyptrata) v entomologické sbírce Muzea východních. Čech. [ Species of some families of Diptera - Acalyptrata in the insect collection of the Regional museum at Hradec Králové)]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 24: 21-60

OLEJNÍČEK J. & MOCEK B. (1996): Faunistic records from the Czech Republic - 47. Diptera: Dolichopodidae - Klapalekiana, 32 (3-4): 200.

MOCEK B. (1997 a): Faunistic records from the Czech and Slovak Republics: Diptera, Phoridae. Dipterologica Bohemoslovaca, 8 ( Brno): 220-222.

MOCEK B. (1997 b): Výsledky přírodovědeckých výzkumů lokality Hradec Králové - „Na Plachtě“ ve východních Čechách. [Results of  the botanical and zoological researchs in the locality Hradec Králové - „Na Plachtě“ (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 26: 3-20.

MOCEK B. (1997 c): Fauna žábronožek (Anostraca) a listonožek (Notostraca) (Crustacea: Phyllopoda) lokality „Na Plachtě“ v Hradci Králové. [Fauna of gill-footed crustaceans (Anostraca) and shield-bearing phyllopods (Notostraca) (Crustacea: Phyllopoda) in the locality „Na Plachtě“, Hradec Králové]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 25: 75-78.

MOCEK B. (1997 d): Fauna vážek (Odonata) lokality Hradec Králové - "Na Plachtě" (východní Čechy, Česká republika). [Dragonflies (Odonata) in the locality Hradec Králové - „Na Plachtě“ (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 25: 79-88.

MOCEK B. (1997 e): Přehled druhů některých čeledí dvoukřídlých (Diptera) zjištěných na lokalitě "Na Plachtě" (východní Čechy, Česká republika).[Survey of species some families of Diptera in the locality „Na Plachtě“ (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. -  Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 25: 197-205.

MOCEK B. (1997 f): Family Phoridae. In.: CHVÁLA M. (Ed.): Check list of Diptera (Insecta) of the Czech and Slovak Republics. - Karolinum - Charles University press., Praha: pp. 58-60.

KRÁL D. & MOCEK B. (1998): A cataloque of the type-specimens of the Zdeněk Tesař collection deposited in the Nuseum of East Bohemia, Hradec Králové. Part 1: Trogidae, Scarabaeidae: Scarabaeinae, Coprinae, Aphodiinae (Coleoptera: Scarabaeoidea). - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 26: 3-21.

MOCEK, B. (1998 a): Příspěvek k poznání vážek (Odonata) východních Čech s uvedením druhu Crocothemis erythraea (Brullé, 1832). [Contribution to the knowledge of the dragonflies (Odonata) in Eastern Bohemia with the findings of the species Crocothemis erythraea (BRULLÉ, 1832)]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 26: 27-37.

DIRLBEK J., DIRLBEK K., MOCEK B. & HÁJEK J. (1998): Vrtulovití (Diptera, Tephritidae) Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. [Das Vorkommen einiger Bohrfliegenarten (Diptera, Tephritidae) in Adlergebirge-Schutzregion (Tschechische Republik)]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 26: 67-78.

MOCEK B. (1998 b): Druhy čeledi Phoridae (Diptera) přírodní rezervace Střemošická stráň na Chrudimsku[Phoridae (Diptera) (except Megaselia) in the natural reserve Střemošická stráň (distr. Chrudim, Czech Republic)]. -  Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 26: 79-89.

MOCEK B. (1998 c): Phoridae. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (Eds.): Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I. - Folia Facultatis Scientiarum  Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis, Biol., 99 : 191-197.

MOCEK B. & REJL J. (1999): Vážka Aeshna isosceles (Müller, 1767) (Odonata) ve východních Čechách. [Dragonfly Aeshna isosceles (Müller, 1767) (Odonata) in Eastern Bohemia]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 27: 121-124.

HAMET A., MOCEK B. & SPÍŠEK J (1999): Výskyt Cicindela areanaria vienensis Schrank, 1781 (Coleoptera: Carabidae, Cicindelinae) ve východních Čechách. [The occurrence Výskyt Cicindela arenaria vienensis Schrank, 1781 (Coleoptera: Carabidae, Cicindelinae) in Eastern Bohemia]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 27: 125-127.

MOCEK B. (1999 a): Druhy čeledi Phoridae (Diptera) přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna. [Phoridae (Diptera) (except Megaselia) in the Nature Reserve Buky u Vysokého Chvojna (distr. Pardubice, Czech Republic)]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 27: 213-226.

MOCEK B. (1999 b): Faunistic Notes: Phoridae: In JEDLIČKA, L. (Ed.): Dipterologica Bohemoslovaca , 9. p. 194.

MOCEK B. (1999 c): Současný stav výzkumu vážek (Odonata) v regionu východních Čech. [ A current state of the dragonfly (Odonata) research in the Eastern Bohemia.]. - Sborník z mezinárodního semináře „Vážky 1999“,  ČSOP Vlašim: 17-46.

HANEL L., HLÁSEK J., CEMPÍREK J., CIESLA M., DOLNÝ A., FIKÁČEK M., FLÍČEK J., HONCů M., MOCEK B., REJL J., RUS I., ŠÁLEK P. & ZELENÝ J. (2000): Soupis vážek (Odonata) zjištěných v rámci III. odonatologických dnů v červnu 2000 v CHKO Třeboňsko. [List of dragonflies (Odonata) found during the 3rd Odonatologic Days in June 2000 in the Protected Landscape Area Třeboňsko (Southern Bohemia)]. pp. 66-77. In: HANEL L. (ed.): Vážky 2000. Sborník referátů III. celostátního semináře odonatlogů, který se konal v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.15.-18.6.2000. ZO ČSOP Valšim.

Mocek B. & Barták M.(2000): Phoridae. In: Barták M. & Vaňhara J. (Eds.): Diptera in an Industrially Affected Region (North – Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs). Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia,  104213 –219.

HÁJEK J. & MOCEK B (2001): Výskyt šidélka Sympecma braueri v České republice.[The occurrence of the dragonfly Sympecma fusca (Sélys, 1887), (Odonata: Lestidae) in the Czech Republic]. - Sborník referátů III. celostátního semináře odonatologů v CHKO Třeboňsko 2000, ZO ČSOP Vlašim: 52-58.

MOCEK B. & MIKÁT M. jr.(2001): Druhý příspěvek k  poznání fauny vážek (Odonata) přírodní památky "Na Plachtě” v Hradci Králové. [The second contribution to the knowledge of the dragonflies fauna (Odonata) in the Nature Monument ”Na  Plachtě” (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 28: 135-143.

Olejníček J., Barták M., MOCEK b. & Vaňahara J. (2001): Faunistic records. Dolichopodidae. In: Chvála M. (Ed.), Dipterologica bohemoslovaca, 10. - Acta Universitatis. Carolinae, Biologica, 45: 189-190.

MOCEK B., MIKÁT M. & ZÁMEČNÍK J. (2002 a): Zoologická charakteristika regionu, okresů a MZCHÚ – část bezobratlí. In: Faltysová H., Bárta F. a kol., 2002: Pardubicko. In: Mackovčin P & Sedláček M. (Eds.): Chráněná území ČR, svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 316 pp.

MOCEK B., MIKÁT M. & ZÁMEČNÍK J (2002 b): Zoologická charakteristika regionu, úvodní charakteristika okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov – část bezobratlí. In: Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol., 2002: Královéhradecko. In: Mackovčin P & Sedláček M. (Eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 410 pp.

MOCEK B. & ČÍP D. (2003): Nález vážky Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798) ve východních Čechách. [Finding of dragonfly Orthetrum coerulescens (FABRICIUS, 1798) in Eastern Bohemia] - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 29: 82.

MOCEK B., TROJAN S. & ROUDNÝ L. (2003): Tři údaje o výskytu perleťovce červeného (Argynnis pandora Denis & Schiffermiiler, 1775) (Lepidoptera, Nymphalidae) v Čechách. [Three records of Cardinal (Argynnis pandora Denis & Schiffermiiler, 1775) (Lepidoptera, Nymphalidae) from Bohemia]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A,29: 88

MIKÁT M., MOCEK B. & ZÁMEČNÍK J (2004): Výsledky entomologického průzkumu lokality „Slavíkovy ostrovy" u Přelouče. [Results of entomological research of the locality „Slavíkovy ostrovy" near Přelouč town (Eastern Bohemia, Czech Republic)]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 30: 101-121.

Mocek, B. Barták M. & Kubík Š. (2005): Phoridae. In Barták M. & Kubík Š. (Eds.): Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Česká zemědělská univerzita. Praha. pp. 186-195.

Mocek B. & Mikátová B.(2005):Žábronožky (Anostraca) a listonožky (Notostraca) (Crustacea: Phyllopoda) východního Polabí. [Fauna of brine shrimps (Anostraca)and tadpole shrimps (Notostraca) (Crustacea: Phyllopoda) in the Eastern Elbian Basin (Czech Republic)]. - Východočeský. Sborník .Přírodovědecký – Práce a studie, 12: 143-152.

MOCEK B. (2006 a): 30. ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) – Bibliografie a rejstřík. [30th volume of natural science journal “Práce Muzea v Hradci Králové” (Acta Musei Reginaehradecensis s.A).Bibliography and index.]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 31: 5-27.

MOCEK B. (2006 b): Malakologická sbírka v Muzeu východních Čech v Hradci Králové [Malacological collection in East Bohemia Museum in Hradec Králové]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 31: 67-71.

MOCEK B. (2006 c): Phoridae Latreile, 1796. In Jedlička L., Stloukalová V. & Kúdela M. (Eds): Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Electronic version 1. http://zoology.fns.uniba.sk/diptera  + CD-ROM: ISBN 80-969629-0-6.

Mocek B.,  Mikát  M. jr. & Číp D. (2006): Významné a zajímavé nálezy vážek (Insecta, Odonata) z regionu východních Čech. [Significant and interesting findings of dragonflies (Insecta, Odonata) in East Bohemian Region.]. - Sborník z mezinárodního semináře „Vážky 2005“,  ČSOP Vlašim : 15-48.

ZEMAN V. & MOCEK B (2006): Lumkovití (Ichneumonidae, Hymenoptera) chráněných území Chlumecka (Čechy, Česká republika). [Ichneumonidae (Hymenoptera) from protected areas near Chlumec nad Cidlinou (Bohemia, Czech republic)]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 31: 105-126.

Mocek B(2007): Lesák rumělkový (Cucujus cinaberinus ), (Coleoptera: Cucujidae) ve východních Čechách [Flat bark beetle (Cucujus cinaberinus) (Coleoptera: Cucujidae) in East Bohemia (Czech Republic)]. - Acta Musei Reginaehradecensis. s. A, 32: 99-117.

Bogusch P. & Mocek B. (2007): Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) chráněných území Chlumecka  (Čechy, Česká republika). [Aculeate Hymenoptera (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea ) of protected areas near Chlumec nad Cidlinou (Bohemia, Czech republic)]. - Acta Musei Reginaehradecensis. s. A, 32: 123-149.

MOCEK B. (2008):Zkoumali přírodu kraje, inspirovali se jí a pomáhali (kapitola 17.4) - Osobnosti: Balthasar, Vladimír, RNDr., PhDr., DrSc. (1897–1978); Hlaváč, Vítězslav František (1899–1959); Lohniský, Karel, RNDr., CSc. (* 1935 ); Martinek, Vladislav,  Doc., Ing., CSc. (1926–2005); Mikeš, Josef, RNDr. (1907–1997); Nováková, Eva (1924–2003); Uzel, Vincenc (1839–1900); Válek, Bohumil,  RNDr., DrSc. (1913 –1983). In: Rybář P. (Ed): Přírodou z Polabí k hraničním horám, p. 232, Královéhradecký kraj, Hradec Králové.

Mocek B. & Mikát M. (2008):Nejvíc je bezobratlých. – In: RYBÁŘ P. (Ed.): Přírodou z Polabí k hraničním horám, p. 140-148. Královéhradecký kraj, Hradec Králové.

Mocek B., Vonička P. & Preisler J. (2008): Hrbilkovití (Diptera: Phoridae) Jizerských hor a Frýdlantska [Phoridae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)]. - Sborník severočeského muzea v Liberci, Přírodní Vědy, 26: 261 – 281. Liberec.

JANŠTA P., VRABEC V., STRÁNSKÝ J., MIKÁT M. & MOCEK B. (2008): The occurence of the praying mantis (Mantis religiosa) (Mantodea: Mantidae) in central Bohemia and its distribution in the Czech Republic. [Výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa) (Mantodea: Mantidae) ve středních Čechách a její rozšíření v České republice]. – Klapalekiana, 44: 21-25.

Mocek B. & Roháček J (2009): Phoridae. Pp.155-160. In Roháček J. & Ševčík J. (eds): Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). SNC SR, Administration of the PLA – BR Poľana, Zvolen, 340 pp.

Mocek B. & Bárta F.(2010): Vážky (Odnata) Chráněné krajinné oblasti Železné hory. - Železné hory - sborník prací č. 19. Heřmanův Městec. 75 pp.

Mocek M. & Mikát M. (2010): Faunistic records from the Czech Republic. Diptera: Xylomyidae. – Klapalekiana, 46:141.

MOCEK B. (2011): 11 hesel entomologie a bezobratlí, 6 hesel osobnosti - entomologové, muzejní přírodovědci, heslo historie přírodovědeckého muzea. In: ANONYMUS: Encyklopedie Hradce Králové. Garmon Hradec Králové.

MOCEK B., MIKÁT M., SAMKOVÁ V. (2011): Lom Rožmitál. Průvodce naučnou stezkou. Olga Čermáková, grafické studio a vydavatelství, Hradec Králové, 70 pp.

MOCEK B. & ŠPAČEK J. (2011): Faunistické zprávy z východních Čech. Crustacea: Phyllopoda. (Faunistic records from Eastern Bohemia. Crustacea: Phyllopoda). - Acta Musei Reginaehradecensis. s. A, 33: 92.

MOCEK B. (2012a): Labe v Hradci Králové, příroda řeky ve městě a okolí. – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové. 37 pp.

MOCEK B. (2012 b): Lom Rožmitál – významná přírodovědecká lokalita Broumovska.  Krkonoše – Jizerské hory,  roč.45, č. 6/2012: 38-39.

ZEMAN V. & MOCEK B. (2011): Lumkovití (Ichneumononidae, Hymenoptera) PR Buky u Vysokého Chvojna (okres Pardubice, Česká republika). [Ichneumonidae (Hymenoptera) in the Nature Reserve Buky u Vysokého Chvojna (distr. Pardubice, Czech Republic)]. - Acta Musei Reginaehradecensis. s. A, 135-143.

Tkoč M, Mocek B & Barták M. (2012): New and rare records of the flat-footed flies (Diptera: Platypezidae) from the Czech Republic and Slovakia. [Nové a vzácné nálezy stlačenkovitých (Diptera: Platypezidae) z České republiky a Slovenska]. Klapalekiana, 48: 269-274.

BOGUSCH P. & MOCEK B. (2014): Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) kamenolomu Rožmitál a jeho okolí (Česká republika, severovýchodní Čechy, CHKO Broumovsko). [Aculeate Hymenoptera (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea ) in the Rožmitál quarry and its vicinity (Czech Republic, Northeast Bohemia, Broumovsko Protected Landscape Area)]. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 34: 143–153.

MOCEK B. (2014 a): Přírodovědecký průzkum areálu kamenolomu Rožmitál u Broumova (Česká republika, severovýchodní Čechy, CHKO Broumovsko) v období 2000 – 2014. [Biological survey of the area of the stone quarry Rožmitál u Broumova (Czech Republic, Northeast Bohemia, Broumovsko PLA) during the years 2000 – 2014].  – Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 34: 5–12.

MOCEK B. (2014 b): Vážky (Odonata) kamenolomu Rožmitál (CHKO Broumovsko). [Dragonflies (Odonata) in the Rožmitál quarry (Czech Republic, Northeast Bohemia, Broumovsko Protected Landscape Area)]. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 34: 63 – 68.

MOCEK B. (2014 c): Příspěvek k poznání některých čeledí dvoukřídlých (Diptera) v lomu Rožmitál (CHKO Broumovsko). [Contribution to the knowledge of some families of Diptera in the Rožmitál quarry (Czech Republic, Northeast Bohemia, Broumovsko Protected Landscape Area)]. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 34: 155 – 158.

MOCEK B: , BRANDA J. & MIKÁTOVÁ B. (2014): Obratlovci (Vertebrata) kamenolomu Rožmitál (CHKO Broumovsko) a jeho okolí. [Vertebrates in the Rožmitál quarry and its vicinity (Czech Republic, Northeast Bohemia, Broumovsko Protected Landscape Area)]. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 34: 159 – 169.

MOCEK B. & SIMON M. (2014): Ekologická obnova území po těžbě v kamenolomu Rožmitál (CHKO Broumovsko). [Ecological restoration of mining areas in the Rožmitál quarry (Czech Republic, Nordeast Bohemia, PLA Broumovsko)]. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 34:13–19.

ZEMAN V. & MOCEK B. (2014): Lumkovití (Ichneumonidae, Hymenoptera) kamenolomu Rožmitál (Česká republika, severovýchodní Čechy, CHKO Broumovsko). [Ichneumonidae (Hymenoptera) in the Rožmitál quarry (Czech Republic, Northeast Bohemia, Broumovsko Protected Landscape Area)]. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 34: 129 – 142.

Mikát Mich., Benda D. & Mocek B. (2016): Vážky dolního toku Orlice. -Dragonflies of lower Orlicde river. pp. 76 -92. In: WALDHAUSER M (ed.).: Vážky 2016. - Sborník referátů XIX celostátního semináře odonatologů v Brdech. ZO ČSOP Vlašim.

Krátké zprávy, muzeologie, personálie:

MOCEK B. (1981): Současný stav a perspektivy budování entomologických sbírek v muzejích Východočeského kraje. Závěrečná práce PGS muzeologie. 63 str., 9 tab. Deponováno: Katedra archeologie a muzeologie MU Brno.

MOCEK B. & kol.(1989): Přírodovědecké sbírky v muzeích Východočeského kraje. - Zprávy východočeských muzeí 16: 1 - 23. Krajské muzeum východních Čech v Hradci Králové. 

MOCEK B. (1995 a): Z činnosti přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 1994. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 25: 155.

MOCEK B. (1995 b): Odborná publikačbní činnost pracovníků přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v roce 1994. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A,25: 156.

MOCEK B. (1997 a): Z činnosti  Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 1995. -  Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 25: 28.

MOCEK B. (1997 b):  Z činnosti  Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 1996. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 25: 206.

MOCEK B. (1997 c): Vědeckovýzkumná, odborně poradenská a expertní činnost Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 1996. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 25: 230.

MOCEK B., ŠTAMBERG S. (1997): RNDr. Karel Lohniský - šedesátitetý. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 25: 231-238.

LENHART Z. & MOCEK B.(1998): DEMUS - entomologie. Uživatelský návod. 6 pp. Odděl. informatiky MZM, Brno.

MOCEK B. (1998 a): Z činnosti přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 1997.  - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 26: 22.

MOCEK B. (1997 b):  Z činnosti přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 1997. Ochrana a zabezpečení sbírkových fondů.  - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 26: 38.

MOCEK B. (1997 c): Publikační činnost pracovníků přírodovědeckého oddělení.v roce 1997: Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 26: 90.

MOCEK B. (1999 a):  Z činnosti přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 1998. Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 27: 128, 150.

MOCEK B. (1999 b): Publikační činnost pracovníků přírodovědeckého oddělení.v roce 1998: - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 27: 235.

MOCEK B. (1999 c):  Z historie přírodovědeckého oddělení muzea v Hradci Králové. -  Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 27: 232.

MOCEK B. (2001 a):  Z činnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 1999. -  Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 28: 22, 28.

MOCEK B. (2001 b): Z činnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 1999. Publikační činnost pracovníků přírodovědeckého oddělení. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 28: 214.

MOCEK B. (2001 c): Z činnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové v roce 2000. Publikační činnost pracovníků přírodovědeckého oddělení. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 28: 250.

MOCEK B. (2001 d): K osmdesátým narozeninám entomologa Vladimíra Kalíka. [Eightieth birthday of Vladimír Kalík]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A,  28: 251-254.

MOCEK B. (2006): Doc. Ing. Vladislav Martinek, CSc. zemřel [Doc. Ing. Vladislav Martinek had died]. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A,  31: 155-159.

MOCEK B. (2015): In memoriam RNDr. Karel Lohniský PhD. - Acta Musei Reginaehradecensis s. A, 35 (2): 81–83.

ZAPLETAL T., MOCEK B. & ŠVÁTORA M. (2014): In memoriam of RNDr. Karel Lohniský, Ph.D (1935 – 2014). – Acta Soc, Zool. Bohem., 78: 303 - 306.

 

Průvodce a texty k výstavám, popularizační texty:

MOCEK B. & kol. (1992): Příroda ve městě. 32 str. Muzeum východních Čech Hradec Králové.

MOCEK, B. & kol. (1995): Příroda východních Čech. 64 str. Muzeum východních Čech Hradec Králové.

MOCEK, B. & kol. (1998): Jedovaté organismy. 12 str. Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

MOCEK,B. & kol. (2003): Život ve starých stromech. 12 str. Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Mocek B. (2011): Cizinci a vetřelci v naší přírodě (nepůvodní druhy rostlin a živočichů). 12 str. Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Mocek B. (2013): Příroda písčin u Čeperky. 12 str. Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

MOCEK B. (2014): Příroda Kunětické hory. 12 str. Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Jméno

RNDr. Bohuslav Mocek

Kontaktní formulář

Poslat email