Miroslav Mikát
Obrázek kontaktu

dokumentátor, správce přírodovědecké knihovny


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 514 624

Odborná specializace: Evidence sbírek přírodovědeckého oddělení, technické a odborné práce s entomologickým materiálem, správa fondu knihovny PO, regionální entomologie (Coleoptera, Lepidoptera).


.
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové pracuje od roku 1982 jako dokumentátor, později jako dokumentátor a knihovník přírodovědeckého oddělení muzea.
Vede přírůstkovou evidenci přírodovědeckého oddělení. Podílí se na technickém i odborném zpracování a ochraně entomologických sbírek muzea, především řádů brouci (Coleoptera) a motýli (Lepidoptera). Spravuje fond knihovny přírodovědeckého oddělení (akvizice, evidence, výpůjční agenda, výměna publikací). Podílí se na technickém a odborném řešení přírodovědeckých výstav a na dalších odborně-popularizačních výstupech přírodovědeckého oddělení (konzultace, přednášky, terénní exkurze pro veřejnost apod.).
Je autorem nebo spoluautorem řady prací, zabývajících se především entomofaunistikou východních Čech (viz bibliografie). Spolu s ostatními pracovníky PO participuje na ochraně přírody východních Čech (průzkumy a inventarizace chráněných a ohrožených lokalit, plány péče o ZCHÚ, spoluautorství materiálů o bezobratlých pro Koncepci ochrany přírody Královéhradeckého a Pardubického kraje).

Publikační činnost

Odborné publikace a příspěvky:

MIKÁT M. & HAMET A. (2014): Výsledky faunisticko-ekologického průzkumu fauny brouků (Coleoptera) kamenolomu Rožmitál a jeho okolí (CHKO Broumovsko). The results of faunistic and ekologic research of beetle fauna (Coleoptera) in the Rožmitál quarry and its vicinity (Czech Republic, Northeast Bohemia, Broumovsko Protected Landscape Area). – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 34: 69-99. (PDF)

MIKÁT M. (2014): Výsledky faunisticko-ekologického průzkumu fauny motýlů (Lepidoptera) kamenolomu Rožmitál a jeho okolí (CHKO Broumovsko). The results of faunistic and ekologic research of butterfies and moths (Lepidoptera) in the Rožmitál quarry and its vicinity (Czech Republic, Northeast Bohemia, Broumovsko Protected Landscape Area). – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 34: 101-128. (PDF)

HAMET A., MIKÁT M. & VANCL Z. (2014): Doplněk ke katalogu brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Additional data to the Catalogue of beetles  (Coleoptera) of the Broumovsko PLA. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 34: 171-187. (PDF)

KOPECKÝ T. & MIKÁT M. (2012): Nález dvou boreálních druhů brouků – Micrambe longitarsis (Coleoptera: Cryptophagidae) a Elateroides flabellicornis (Coleoptera: Lymexylonidae) – v Krkonoších. Records of two boreal beetle species – Micrambe longitarsis (Coleoptera: Cryptophagidae) and Elateroides flabellicornis (Coleoptera: Lymexylonidae) – in the Giant Mts. – Opera Corcontica 49:  215-218. (PDF)

 

BOGUSCH P., STRAKA J. & MIKÁT M. (2006): Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) přírodní památky Na Plachtě v Hradci Králové. Aculeate Hymenoptera (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) in the Nature Monument „Na Plachtě“ in Hradec Králové. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 31: 127-134.
HAMET A., ŠŤOURAČ P. & MIKÁT M. (2006): Faunistic records from the Czech Republic – 208. Coleoptera: Staphylinidae. – Klapalekiana, 42: 216.
JANŠTA P., VRABEC V., STRÁNSKÝ J., MIKÁT M. & MOCEK B. (2008): The occurence of the praying mantis (Mantis religiosa) (Mantodea: Mantidae) in central Bohemia and its distribution in the Czech Republic. Výskyt kudlanky nábožné (Mantis religiosa) (Mantodea: Mantidae) ve středních Čechách a její rozšíření v České republice. – Klapalekiana, 44: 21-25.
KEJVAL Z. & MIKÁT M. (2006): Faunistic records from the Czech Republic – 206. Coleoptera: Anthicidae. – Klapalekiana, 42: 195-196.
KOPECKÝ T. & MIKÁT M. (2007): Abdera (Abdera) bifasciata (Coleoptera: Melandryidae) nový druh pro faunu Slovenska a Bulharska. Abdera (Abdera) bifasciata (Coleoptera: Melandryidae) first records for Slovakia and Bulgaria. – Entomofauna carpathica, 19: 91-92.
MARŠÍK L. & MIKÁT M. (2008): Motýli (Lepidoptera) PR Peklo u Nového Města nad Metují. Lepidoptera of Peklo Nature Reserve near Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia, Czech Republic). – Acta Musei Neostadeni Bohemiae, 2: 1-68. Nové Město nad Metují.
MARŠÍK L. & MIKÁT M. (1997): K výskytu můry Callopistria juventina (STOLL, 1782) ve východních Čechách (Lepidoptera: Noctuidae). On the occurence of Callopistria juventina (STOLL, 1782) in Eastern Bohemia (Lepidoptera: Noctuidae). – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 25: 193-196.
MIKÁT M. & HÁJEK J. (1999): Druhý příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) přírodní památky „Na Plachtě” v Hradci Králové. The second contribution to the knowledge of the beetle fauna (Coleoptera) in the Nature Monument „Na Plachtě” (Hradec Králové, Czech Republic). – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 27: 129-149.
MIKÁT M. & MARŠÍK L. (1999): Druhý příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) přírodní památky „Na Plachtě” v Hradci Králové. The second contribution to the knowledge of the fauna of Lepidoptera in the Nature Monument „Na Plachtě” (Hradec Králové, Czech Republic). – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 27: 163-208.
MIKÁT M. & RŮŽIČKA J. (1997): Faunistic records from the Czech Republic – 33. Coleoptera: Leiodidae. – Klapalekiana, 33: 117.
MIKÁT M. & MARŠÍK L. (1997): Příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) navrhovaného chráněného území „Na Plachtě“ v Hradci Králové. A contribution to the knowledge of fauna of butterfies (Lepidoptera) of protected area „Na Plachtě“ (Hradec Králové, Czech Republic). – Acta Musei Reginaehradecensis s. A. 25: 163-192.
MIKÁT M. (1998): Zajímavé nálezy píďalkovitých (Lepidoptera, Geometridae) z východních Čech. Some interesting records of Geometridae (Lepidoptera) in Eastern Bohemia. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 26: 55-58.
MIKÁT M. (2002): Výsledky entomologického průzkumu jihovýchodní části NP Malá Fatra. – Zborník Oravského múzea, 19: 248-255.
MIKÁT M. (2006): Zajímavé recentní nálezy motýlů čeledí Gelechiidae, Zyganidae, Pterophoridae, Pyralidae, Sphingidae, Geometridae, Noctuidae a Arctiidae z východních Čech. Interesting recent records of Lepidoptera (Gelechiidae, Zyganidae, Pterophoridae, Pyralidae, Sphingidae, Geometridae, Noctuidae and Arctiidae) in East Bohemia. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 31: 135-140.
MIKÁT M. (2007): Příspěvek k poznání fauny brouků NPP Babiččino údolí. Contribution to knowledge of the fauna of Coleoptera of National nature landmark „Babiččino údolí“ (Czech Republic, East Bohemia, Hradec Králové region). – Acta musei reginaehradecensis s. A, 32: 79-97.
MIKÁT M. (2011): Motýli lokality Dehetník (Hradec Králové-Svinary): výsledky faunistického výzkumu nelesních stanovišť a lesních okrajů podél železniční trati. Lepidoptera of locality „Dehetník“ (Hradec Králové-Svinary, East Bohemia, Czech Republic): results of faunistic research on forestless habitats and forest margins along the railway line. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 33: 93-119, Hradec Králové. (PDF)
MIKÁT M., FREMUTH J. PROUZA J. (1997): Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) navrhovaného chráněného území „Na Plachtě“ v Hradci Králové. Contribution to the knowledge of fauna of beetles (Coleoptera) of protected area Na Plachtě (Eastern Bohemia, Czech republic). – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 25: 93-154.
MIKÁT M., MARŠÍK L. & KAČÍREK A. (2003): Nové a zajímavé nálezy můrovitých (Lepidoptera, Noctuidae) z východních Čech. Some new and interesting records of the noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) in East Bohemia. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 29: 95-102.
MIKÁT M., MOCEK B. & ZÁMEČNÍK J. (2004): Výsledky entomologického výzkumu lokality „Slavíkovy ostrovy“ u Přelouče. Results of entomological research of the locality „Slavíkovy ostrovy“ near Přelouč town (Eastern Bohemia, Czech Republic). – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 30: 101-121.
MOCEK B. & MIKÁT M. (2010): Faunistic records from the Czech Republic – 295. Diptera: Xylomyidae. – Klapalekiana, 46: 141.
RŮŽIČKA J. & MIKÁT M. (1996): Faunistic records from the Czech Republic – 50. Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae. – Klapalekiana, 32: 236.
ŠUMPICH J., LIŠKA J., JAKEŠ O., SITEK J., SKYVA J., FEIK V., MAREK J., VÁVRA J., LAŠTŮVKA Z., VÍTEK P., BARTAS R., ČELECHOVSKÝ A., DOBROVSKÝ T., DVOŘÁK I., MARŠÍK L., MIKÁT M., ŠAFÁŘ J., VODRLIND B., ŽEMLIČKA M., DVOŘÁK M., & HULA V. (2009): Faunistic records from the Czech Republic – 287. Lepidoptera: Nepticulidae, Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Blastobasidae, Gelechiidae, Cossidae, Tortricidae, Epermeniidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Noctuidae, Nolidae, Lymantriidae. – Klapalekiana, 45: 267-279.
ŠUMPICH J., LIŠKA J., SITEK J., MAREK J., SKYVA J., UŘIČÁŘ J., FIALA F., JAKEŠ O., DVOŘÁK I., MARŠÍK L., POTOCKÝ P., LAŠTŮVKA A., ELSNER V., LAŠTŮVKA Z., MIKÁT M. & KAČÍREK A. (2011): Faunistic records from the Czech Republic – 326. Lepidoptera: Psychidae, Tineidae, Gracillariidae, Yponomeutidae, Acrolepiidae, Ypsolophidae, Oecophoridae, Elachistidae, Coleophoridae, Momphidae, Scythrididae, Gelechiidae, Alucitidae, Pterophoridae, Tortricidae, Cossidae, Zygaenidae, Pyralidae, Geometridae, Noctuidae. – Klapalekiana, 47: 281-298.
ŠUMPICH J., MIKÁT M., MARŠÍK L., DUFEK T., MAREK J. & ELSNER V. (2007): Faunistic records from the Czech Republic – 239. Lepidoptera: Adelidae, Yponomeutidae, Autostichidae, Cosmopterigidae, Depressariiidae, Elachistidae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Noctuidae. – Klapalekiana, 43: 215-220.
ŠUMPICH J., ŽEMLIČKA M., ČÍLA P., HEŘMAN P., LIŠKA J., ELSNER G., MAREK J., LAŠTŮVKA A., SKYVA J., MIKÁT M., & ROTTER M. (2007): Faunistic records from the Czech Republic – 225. Lepidoptera: Nepticulidae, Depressariidae, Coleophoridae, Amphibastidae, Gelechiidae, Elachistidae, Tortricidae, Pterophoridae, Noctuidae. – Klapalekiana, 43: 79-84.
ŠUMPICH J., ŽEMLIČKA M., MIKÁT M., DVOŘÁK M. & JAKEŠ O. (2002): Faunistic records from the Czech republic - 147. Lepidoptera: Eriocraniidae, Gelechiidae, Pyralidae, Geometridae, Noctuidae. – Klapalekiana, 38: 115-116.
VÁVRA J. CH., MIKÁT M. & MERTLIK J. (2001): Faunistic records from the Czech Republic – 140. Coleoptera: Eucnemidae. – Klapalekiana, 37: 224.
ZÁMEČNÍK J. & MIKÁT M. (2001): Expanze žluťáska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000. Expansion of Cloudet Yellow Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) in East Elbian Basin (Bohemia, Czech Republic) in the year 2000. – Acta Musei Reginaehradecensis s. A., 28: 207-213.

 

Hlavní popularizační texty: 

 

MIKÁT M., MOCEK B. (spoluautoři textu) (2008): Nejvíc je bezobratlých (podkapitola 13.1). – In: RYBÁŘ P. (ed.): Přírodou z Polabí k hraničním horám, p. 140-148. Královéhradecký kraj, Hradec Králové.

MIKÁT M., MOCEK B., ZÁMEČNÍK J. (spoluautoři textu) (2002): Zoologická charakteristika regionu, okresů a MZCHÚ – část bezobratlí. In: Faltysová H., Bárta F. a kol., 2002: Pardubicko. In: Mackovčin P & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek IV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 316 pp.

MIKÁT M., MOCEK B., ZÁMEČNÍK J. (spoluautoři textu) (2002): Zoologická charakteristika regionu, úvodní charakteristika okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov – část bezobratlí. In: Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol. (2002): Královéhradecko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 410 pp.

MOCEK B., MIKÁT M. & SAMKOVÁ V. (2011): Lom Rožmitál u Broumova. Průvodce naučnou stezkou. Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové, 70 pp.

Jméno

Miroslav Mikát

Kontaktní formulář

Poslat email