Digitalizace archivních dokumentů

Digitalizace archivních dokumentů vztahujících se k archeologickým památkám

b_480_0_16777215_00_images_files_digitalizace_archeologickych_dokumentu_dok_digitalizace-ilu.jpeg

V rámci projektu "Digitalizace archivních dokumentů vztahujících se k archeologickým památkám", který je realizován za podpory euroregionu Glacensis, připravuje archeologické oddělení zveřejnění některých archivních dokumentů. Veřejnosti budou prostřednictvím internetového portálu přístupné unikátní deníky Morice Lüssnera z poloviny 19. století, archeologické terénní deníky a inventární karty ze 20. až 30. let 20. století a řada dalších dokumentů. Partnerem projektu, který rovněž touto cestou zveřejní výběr ze svých archivních fondů, je Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.


DIGITALIZACE A INTERNETOVÁ PREZENTACE ARCHIVNÍCH FONDŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K ARCHEOLOGICKÝM PAMÁTKÁM VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH A ŚLĄSKU OPOLSKIM

Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów 
dotyczących zabytków archeologicznych 
z terenu Czech Wschodnich oraz Śląska Opolskiego

archeo.muzeumhk.cz (beta verze)

www.mso-archeologia.pl

W latach 2012-2013 Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu wspólnie z Muzeum Czech Wschodnich w Hradec Králove (Muzeum východních Čech v Hradci Králové) zrealizowało projekt Digitalizacja i internetowa prezentacja archiwalnych zbiorów dotyczących zabytków archeologicznych z terenu Czech Wschodnich i Śląska Opolskiego. Jego głównym celem było zabezpieczenie, poprzez wykonanie cyfrowych kopii, bogatych archiwaliów i zabytków pozyskanych przed 1945 r., przechowywanych w Działach Archeologicznych obydwóch muzeów oraz ich publikacja w Internecie.

Cíl 3 - Euroregion Glacensis
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.