acta-37-03-screen acta-37-04-screen acta-37-05-screen

ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 37

Kód zboží: ISBN 80-85031-64-7 ISSN: 0231-9616 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci králové
Formát
210 x 298 mm
Počet stran
94
Prodejní cena: 150 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis
ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A: vol. 37. //
 
Petr Mückstein & Bohuslav Mocek
A catalogue of the type specimens of beetles (Coleoptera) deposited in the Museum of East Bohemia, Hradec Králové. Part 2: Scarabaeidae: Cetoniinae (including Trichiini).
Katalog typových exemplářů brouků (Coleoptera) uložených v Muzeu východních Čech, Hradec Králové. Část 2: Scarabaeidae: Cetoniinae (včetně tribu Trichiini).
 
Tomáš Zapletal
Maximální růst tolstolobce pestrého (Hypophthalmichthys nobilis Richardson) v severovýchodních Čechách
Maximal growth of bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis Richardson) in Northeastern Bohemia
 
Tereza Tejklová
Houby bohdanečského lázeňského parku a okolí (východní Čechy)
Fungi of the spa park in Lázně Bohdaneč and its vicinity (East Bohemia, Czech Republic)
 
Věra Samková (ed.)
Výsledky floristického kurzu Východočeské pobočky České botanické společnosti v Dobrušce 8.–11. června 2017
Results of the Floristic Summer School of the East Bohemian branch of the Czech Botanical Society in Dobruška 8–11 June 2017
 
Jan Juráček
Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 3. část (1901–1945).
History of tectonic research of the Bohemian Cretaceous Basin. Part 3 (1901–1945).
 
Bohuslav Mocek
Vladimír Zeman, CSc. – 85letý 
Vladimír Zeman CSc. – eighty–five years old
Knihy