073_nalez minci z radce_obsah_002_low 074_nalez minci z radce_ukazka_003_low

NÁLEZ MINCÍ Z RADČE. POZNÁMKY K TYPOLOGII BÍLÝCH PENÍZŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.

Kód zboží: ISBN 978-80-85031-95-9 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 148 mm
Počet stran
164
Prodejní cena: 160 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Nálezový soubor obsahuje především bohatý studijní materiál bílých penízů Vladislava II. Jagellonského. Protože dosud česká numismatika postrádá moderní typologickou práci o tomto nominálu, byl radečský depot, spolu s dalším materiálem, využit pro její částečné vypracování, čímž je položen základ pro další bádání. Podrobný popis bílých penízů doplňuje bohatá fotografická dokumentace.

Publikace vyšla s podporou dotace na Institucionální výzkum 2013 Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Na její vydání finančně rovněž přispělo město Úpice.

Foto: Miroslav Beneš
Překlad resumé: Marcela Tejklová (ang.), Vojtěch Brádle (něm.)
Sazba a grafická úprava: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl

Knihy