070_nalez minci kosicky_obsah_002_low 071_nalez minci kosicky_ukazka_003_low

NÁLEZ MINCÍ Z OBCE KOSIČKY. PŘÍSPĚVEK K TYPOLOGII PRAŽSKÝCH GROŠŮ VLADISLAVA II. JAGELLONSKÉHO.

Kód zboží: ISBN 978-80-85031-88-1 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 148 mm
Počet stran
84
Prodejní cena: 135 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

FONTES MUSEI REGINAEHRADECENSIS 19
V rámci obnovení tradice publikování numismatických studií v řadě Fontes musei Reginaehradecensis byl vydán katalog zachované části mincovního depotu pražských grošů z obce Kosičky, který byl objeven již v roce 1930. Soubor obsahuje především relativně bohatý studijní materiál grošů Vladislava II. Jagellonského. Nález zahrnuje četné zajímavé chyboražby, nové varianty a nové kombinace známých variant. Tyto mince mohou podstatným způsobem doplnit typologii Vladislavových grošů a obohacují naše znalosti o jejich variabilitě. Zajímavé je poměrně značné množství pražských grošů, které byly vyraženy stejnými razidly. Ty přitom náleží k různým typům a nebylo prakticky možno je získat v rámci jediné obchodní transakce.

Na vydání publikace finančně přispěly: 

Agropodnik Humburky, a. s. 
obec Kosičky 
Stavreko s. r. o
.

Foto: Miroslav Beneš, Vojtěch Brádle
Překlad resumé: Aspena s. r. o. (ang.), Vojtěch Brádle (něm.)
Sazba a grafická úprava: Jiří Šinták
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 400 ks

Rok vydání: 2011
První vydání

Knihy