obsah_041 ukazka_042 ukazka_043

Pohřebiště lidu popelnicových polí v Ostroměři

Kód zboží: P116 - 0269 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Počet stran
176
Prodejní cena: 55 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis
Autor: Vít Vokolek
Práce představuje odborný výstup ze zpracování výzkumu pohřebiště kultury lidu popelnicových polí, které bylo autorem publikace zkoumáno v letech 1963 – 1964 v poloze „Borák“ na katastru Ostroměře, okr. Jičín. Pohřebiště obsahovalo celkem 13 lužických a 90 slezskoplatěnických žárových hrobů, jejichž dochovaný inventář je připojen formou katalogu včetně kompletní kresebné dokumentace a map.
Práce obsahuje i souhrnný přehled základních keramických tvarů staršího stupně kultury slezskoplatěnické a stručný katalog pohřebišť z období pozdní doby bronzové na Jičínsku. Jedná se především o starší nálezy z katastrů obcí Březovice, Češov, Dobrá Voda, Holín, Hradíšťko, Jičín, Jičíněves, Kopidlno, Pařezská Lhota, Robousy, Vinice a Vitíněves. Mimo stručný přehled nálezů včetně místa jejich uložení uvádí i odkaz na nejdůležitější prameny, které se k nalezištím vztahují.
ISBN 80-85031-30-2
1. vydání, 1999
Vydalo: MVČ HK
Náklad: 350 ks
Knihy