mlhy na chlumu_obsah_003 mlhy na chlumu_obsah_004 mlhy na chlumu_ukazka_005

MLHY NA CHLUMU PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA V OPTICE MODERNÍ HISTORIOGRAFIE

Kód zboží: ISBN 978-80-87686-22-5 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 148 mm
Počet stran
378
Prodejní cena: 350 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Publikace tak přináší zamyšlení nad historiografií prusko-rakouské války, představuje různé politické aspekty kořenů prusko-rakouského konfliktu i jeho důsledků a širšího kontextu. Stěžejní část samozřejmě představuje vlastní průběh válečných událostí, přičemž v popředí stojí klíčová rozhodující bitva u Hradce Králové. Vedle toho se však jednotliví autoři zamýšlejí nad proměnami vojenství na přelomu starého a nového věku, diskutována je role bastionových pevností či je analyzována mobilizace rakouské armády optikou geografie. Válka však také nemalou tíhou dolehla na bedra civilního obyvatelstva a poznamenala také hospodářství válčících států. Proto se pozornosti těší také sociální a ekonomické důsledky války z roku 1866. Poslední tematická část je pak věnována neméně důležité otázce budování, formování a udržování paměti na válku z roku 1866. Především královéhradecké bojiště, čítající dnes na pět set pomníků a válečných hrobů, se proměnilo v unikátní památkovou zónu ještě v závěru 19. století, a zdejší pomníky, které významně ovlivnily tvář zdejší krajiny. Tedy i odraz historických událostí v literatuře, malířství, sochařství, ale i dějepisectví nemůže přijít zkrátka. Obzvláště cenným příspěvkem je uchopení problematiky války z roku 1866 archeology, neboť otevírají zcela nový úhel pohledu.

Výročí prusko-rakouského konfliktu, které se stalo podnětem pro tuto publikaci, je tak příležitostí nejen k bilančnímu ohlédnutí zpět za tradicí bádání o válečném roce 1866, ale také výzvou k pokusu vytyčit cesty, kterými by se studium mohlo vydat kupředu. Je totiž zjevné, že i po 150 letech představuje problematika prusko-rakouské války téma s velkým potenciálem, zvláště uchopí-li se inovativním způsobem a mezioborově.

MLHY NA CHLUMU / PRUSKO-RAKOUSKÁ VÁLKA V OPTICE MODERNÍ HISTORIOGRAFIE

Martin Barus, Pavel Bělina, Zuzana Bláhová-Sklenářová, Michael Epkenhans, Ivan Fuksa, Petr Hejhal, Lothar Höbelt, Šárka Höbeltová, Jiří Hofman, Matouš Holas, Jiří Hutečka, Jitka Jonová, Michal Kamp, Vojtěch Kessler, Ondřej Kolář, Ondřej Král, Marek Krejčí, Eduard Kubů, Jana Kudrnová, Thorsten Loch, Marie Macková, Andor Mészáros, Zdeněk R. Nešpor, M. Christian Ortner, Jiří Pavlík, Tomáš Petráček, Radek Pokorný, Ethan S. Rafuse, Martin Rája, Joel Ratcliff, Miloš Řezník, Dennis Showalter, Josef Šrámek, Miroslav Svoboda, Geoffrey Wawro, Lars Zacharias
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1
Text rejstřík © Barbora Fišerová
Text bibliografie © Milan Hanzl
Překlad summary © Jiří Hutečka 
Obrazový materiál © Archiv Muzea východních Čech v Hradci Králové 
a archiv autorů
Grafická úprava: Jiří Šinták
Sazba a zlom: Repropaint s.r.o., Hradec Králové
Tisk: H.R.G. spol. s r.o., Litomyšl
Náklad: 500 ks

První vydání
 
ISBN 978-80-87686-22-5
Knihy