obsah ukázka 1 ukázka 2

Hrad v Hradci Králové

Kód zboží: ISBN: 978-80-87686-39-3 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
209 x 270 mm
Počet stran
167
Prodejní cena: 204 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Hradecký hrad hrál důležitou úlohu nikoli jen v dějinách vlastního města a kraje, ale byl i významnou stavbou svého druhu s celozemským významem. Příležitostně i delší dobu v něm pobývaly nejen „hradecké“ královny, z nichž nejznámější jsou Eliška Rejčka a Eliška Pomořanská, ale též další členové panovnických rodů Přemyslovců a Lucemburků i jejich příbuzní. Samotnému hradu byl však věnován pouze malý zájem historiků i badatelů blízkých disciplín. Důvodem je především skutečnost, že zanikl již během husitského období a jeho areál byl zastavěn novými objekty. K hradu se rovněž dochovalo pouze málo přímých písemných zmínek. Publikace představuje shrnutí starších poznatků i nová dosud nepublikovaná zjištění. Nové objevy například ukazují, že v budově bývalé solnice se dodnes dochovala část starší stavby, snad hradního paláce. Cílem knihy je seznámit odbornou i širší veřejnost s osudy bývalého hradu a vyvolat nový zájem o tento pozoruhodný objekt a jeho dějiny.

Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a je výstupem grantového projektu „Gotické a raně renesanční uměni ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace“, DG16P02B003,
financovaného v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

HRAD V HRADCI KRÁLOVÉ - Radek Bláha, Jiří Slavík
Jazyková redakce: Zdeňka Kulhavá
Grafická úprava, sazba a předtisková příprava: Ondřej Bouška, David Stecker
Překlad anglického resumé: Jan Machula
Fotografie: Miroslav Beneš, archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, Národní muzeum
Tisk: H.R.G. spol. s r. o.
Vydalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2020
ISBN: 978-80-87686-39-3

Knihy