KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…

6. 9. 2013 - 2. 2. 2014 | Výstava uspořádaná ke stému jubileu otevření královéhradeckého muzea, představí genezi této výjimečné budovy v souvislostech, v nichž prezentována ještě nikdy nebyla. 

Výstava Kotěra. Po stopách moderny... obdržela ve čtvrtek 15. května 2014 ve Sladkovského sále Obecního domu v Praze od Ministerstva kultury ČR a Asociace muzeí a galerií II. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2013. 

KOTĚRA. TRACES OF MODERNITY...
6. 9. 2013 – 31. 1. 2014

KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…
KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…
KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…
KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…
KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…
KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…
KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…
KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…
KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…
KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…
KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…KOTĚRA. PO STOPÁCH MODERNY…
Výstava uspořádaná ke stému jubileu 
otevření královéhradeckého muzea, 
představuje genezi této výjimečné budovy v souvislostech, 
v nichž prezentována ještě nikdy nebyla. 
Výstava je koncipována jako příběh, který začíná ve Vídni 
devadesátých let 19. století - kosmopolitním centru monarchie 
a končí v Hradci Králové dvacátých let minulého století, 
kdy se město Kotěrovou a Gočárovou zásluhou stalo vzorem.
K vidění jsou unikáty zapůjčené 
jak z vídeňského Museum für angewandte Kunst, 
královéhradeckého muzea, tak i z pražské Národní galerie, 
Národního technického muzea, Uměleckoprůmyslového muzea 
nebo Muzea moderního umění v Olomouci.
Výstavu předcházela mezinárodní konference 
JAN KOTĚRA. JEHO UČITELÉ, DOBA A ŽÁCI.  KOTĚRA. SPUREN DER MODERNE …

Ausstellung zum hundertjährigen Jubiläum  
der  Eröffnung des Museums von Ostböhmen in Hradec Králové, 
vorgestellt die Genese dieses einzigartigen Gebäudes in Zusammenhängen, 
welche so noch niemals präsentiert wurde.  

Die Ausstellung ist wie  eine Geschichte konzipiert, die in Wien  
der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts – im Zentrum der Weltstadt 
der Monarchie beginnt  und in Hradce Králové der zwanziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts endet, als die Stadt dank Kotěra  und Gočár  Muster wurde. 

Zu Sehen sind  Unikate leihweise aus dem Museum für angewandte Kunst in Wien, 
dem Museum von Ostböhmen in Hradec Králové, 
so wie auch aus der Nationalgalerie in Prag, 
dem Technischen Nationalmuseum, dem Museum für 
angewandte Kunst in Prag oder aus dem Museum 
der modernen Kunst in Olmütz.


Vor der  Ausstellung  findet eine internationale Konferenz statt
JAN KOTĚRA. SEINE LEHRER; EPOCHE UND SCHÜLER.KOTĚRA.TRACES OF MODERNITY… 


The exhibition , held to mark the centenary of the opening 
of the Museum building in Hradec Králové, 
will present the birth of this outstanding building 
in a context which had never been presented before. 

The exhibition is devised as a story which starts in Vienna in the 1890s 
– a cosmopolitan centre of the monarchy – and ends in Hradec Králové 
in the 1920s, when thanks to Gočár and Kotěra, 
the town became a model of modern architecture. 

Visitors will see unique artefacts borrowed from 
the Museum für angewnadte Kunst in Vienna, 
the Museum in Hradec Králové, as well as the National Gallery in Prague, 
the National Technical Museum, the Museum of Decorative Arts in Prague, 
and the Olomouc Museum of Art. 


The exhibition is preceded by the international conference 
JAN KOTĚRA. HIS TIME, HIS TEACHERS AND HIS DESCIPLES.b_480_0_16777215_00_images_files_konference-100-let_konference-kotera-loga.jpeg
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
b_480_0_16777215_00_images_files_konference-100-let_konference-kotera-loga2.jpeg