RIŽSKÁ SECESNÍ ARCHITEKTURA

19. 4. 2013 - 30. 6. 2013 | Historické centrum Rigy bylo v roce 1997 zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO. Seznam odkazuje na kvalitu a kvantitu rižské secesní architektury, která nemá nikde ve světě obdoby...

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 30. června 2013 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Výstava Rižská secesní architektura
Nemusí být až tak dobře známo, že je Riga nazývána metropolí secesní architektury. Historické centrum Rigy bylo v roce 1997 se svou nejlepší sbírkou secesních budov v Evropě zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO. Seznam odkazuje na kvalitu a kvantitu rižské secesní architektury, která nemá nikde ve světě obdoby. 

Na počátku 20. století tvořily secesní budovy 40 % z celkové městské zástavby. Během jediného desetiletí bylo postaveno kolem 800 secesních budov. Přestože secesní architektura vznikla v západní Evropě, Polytechnická univerzita v Rize vychovala řadu domácích architektů, kteří z Rigy vytvořili to, čím je dodnes proslulá. 

Krom toho, se v tomto krátkém časovém rozpětí rižská secese vyvíjela ve třech výrazných trendech, z nichž všechny jsou hojně prezentovány v celém městě. Riga, jakož i mnohá česká města, disponuje skvosty dekorativní secese. Vedle toho se však v Rize rozvinuly ještě dva další výrazné styly, a to: Národní romantismus a Vertikální secese. Prof. Jānis Krastiņš největší pozornost při přípravě této výstavy věnoval především posledním dvěma stylům, které ukazují vývoj secese v celé její rozmanitosti.

Výstavu pořádají Muzeum východních Čech v Hradci Králové a Velvyslanectví Lotyšské republiky v České republice pod záštitou velvyslance Lotyšské republiky v České republice J. E. pana Kasparse Ozoliņše.

 Rižská secesní architektura

Apartmánový dům s obchody. Heinrich Scheel a Friedrich Scheffel. 1902.
Apartmánový dům s obchody. Heinrich Scheel and Friedrich Scheffel. 1902.
Apartmánový dům a škola. Eižens Laube. 1910.
Apartmánový dům s obchody. Jānis Alksnis. 1909.
Národní romantismus. Apartmánový dům. Eižens Laube. 1908.
Národní romantismus. Apartmánový dům. Konstantīns Pēkšēns a Eižens Laube. 1905.
Výstava Rižská secesní architektura
Výstava Rižská secesní architektura
Výstava Rižská secesní architektura

VELVYSLANECTVÍ LOTYŠSKÉ REPUBLIKY V ČESKÉ REPUBLICE