Obrázek stránky
Domovská stránka > PUBLIKACE > Časopisy > ZPRAVODAJ MUZEA
MaléStředníVelkéExtra velké

ZPRAVODAJ MUZEA

Vydávání bylo ukončeno.
Na periodikum navazuje časopis Archeologie východních Čech.

Zpravodaj Muzea (do roku 1992 „Zpravodaj Krajského muzea východních Čech)

Zpravodaj byl založen v roce 1974 jako neprodejné polytematické muzejní periodikum, zahrnující v sobě mimo společenských i přírodovědné a metodické stati. Je určen knihovnám v rámci ústavní výměny tiskovin a na základě písemné žádosti i pro interní oborovou informaci právnických popř. i fyzických osob. Od 4. ročníku (r. 1977) se profilovaly samostatná a na jednotlivé obory muzejní činnosti zaměřená čísla, která pak pokračují od ročníku č. 9 (r. 1982) již jen jako monotématická ročenka (poslední historicky orientovaná stať byla ke Zpravodaji připojena v r. 1983). Naopak č. 18 vyšlo jako sloučené (r. 1991/1992).
 
Dosud bylo vydáno 32 ročníků (t.j, celkem 38 čísel), ročník č. 33/2007 je redakčně připraven do tisku. Řada sborníků je doplněna 4 supplementy (r. 1975, 1978, 1981, 2004) a 4 zvláštními čísly (r. 1975, 1979, 1981, 1994). Celkem bylo uveřejněno cca 622 statí, z nichž ovšem nemá část (již vzhledem k výše řečenému) archeologický obsah - k tomu také oddíl 0.4.1 v rejstříku z r. 1994).
Sborník uveřejňuje každoročně přehled archeologické činnosti v regionu (formou normalizovaných souhrnných článku jednotlivých institucí pověřených archeologickou památkovou péčí), dále původní odborné studie s archeologickou tématikou a zprávy o nálezech v přibližném územním rozsahu bývalého Východočeského kraje. Mimo ně jsou publikovány i doplňkové přírodovědné a stavebně-historické příspěvky provázaně s oborovou tématikou. Příležitostně jsou uveřejňovány také personálie, recenze, anotované bibliografické přehledy z regionální literatury a recenze východočeských archeologicky zaměřených výstav.
Texty jsou publikovány česky a od č. 17 (1990) s doplňujícím autorským resumé v angličtině (redakce si zajišťuje odborný překlad), grafickými a ojediněle i černobílými fotografickými přílohami.
 
Rejstřík ročníků 1 až 20 (roky 1974-1994) vyšly jako zvláštní číslo k ročníku č. 20 (1994), rejstřík ročníků 21-30 (roky 1995-2004) pak v rámci supplementa ročníku č. 30/2004.

Další informace ke sborníku:

Redakční rada: PhDr. Jiří Sigl (odpovědný redaktor), PhDr. Jiří Kalferst (výkonný redaktor), Mg. Radek Bláha (člen redakce)
Vydavatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
ISBN: 80-85031-49-3 (č. 29/2003); 80-85031-56-6 (č. 30/2004); 80-85031-58-2 (č. 30/2004-Supplementum); 80-85031-62-0 (č. 31/2005); 80-85031-67-1 (č. 32/2006);
Náklad: 400 ks
 
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové