Obrázek stránky

Základní informace

Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech

Veškeré knihovnické fondy jsou poskytovány pouze k prezenčnímu studiu.
 
Knihovna je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem a poskytuje veřejné a informační služby. K dispozici jsou katalogy v elektronické podobě i on-line katalog.
Kontakt
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 512 391, 495 512 392
knihovnice Ivana Nývltová, e-mail: i.nyvltova@muzeumhk.cz

Provozní doba (pro veřejnost)

On-line katalog
www.muzeumhk.cz/on-line-katalog.html
 
Evidenční číslo knihovny
ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, je 4716/2003.
 
Sigla knihovny
HKE 302
 
Ke stažení

KNIHOVNÍ FOND

se dělí na studijní a specializovaný.
 
Studijní fond
obsahuje skoro 45 000 knihovních jednotek (r. 2017). Hlavním tématem jsou především dějiny, a to zejména regionální a české, dále publikace k oborům archeologie, numismatiky, etnografie, řemesel a jejich dějin, architektury, užitého i výtvarného umění a muzejnictví. Zaměřujeme se především na tématiku války v roce 1866 a na bitvu u Hradce Králové.
Ve fondu jsou přístupná i významná východočeská periodika: Osvěta lidu, Kraj královéhradecký, Obnova, Nové směry, Štít, Pokrok, Orlické proudy, Pochodeň, Ratibor, Obzor hospodářský, Hradecký kraj, Královéhradecko a další. Tato periodika jsou většinou dochována v jediném nebo v několika málo exemplářích, často i neúplných, a jejich originály jsou ke studiu předkládány pouze výjimečně. V rámci projektu Kramerius byla v letech 2000 a 2002 digitalizována a jsou k dispozici k prezenčnímu studiu. K nahlédnutí na http://k4.muzeumhk.cz
Specializovaný fond
knihovny je zaměřen na shromažďování dokladů literární tvorby z území severovýchodních Čech, na autory spjaté s tímto krajem, na knihy vzniklé na jeho území nebo o našem kraji pojednávající. Obsahuje cca 11 000 knihovních jednotek.
Fond starých tisků obsahuje 1 100 knihovních jednotek (2017). Nejstarší knihou ve sbírce je vídeňský prvotisk Nider, Iohannnes: Die vier und zwanzig guldnen Harfen z roku 1470. Nejstarším českým prvotiskem je Kampenského Pražská Bible z roku 1488 a nejstarším královéhradeckým prvotiskem je Blažeje Borovského z Borovna dvousvazková Hypomnema z roku 1617.
Celkový roční přírůstek knihovny je kolem 600 knih, které jsou doplňovány především nákupy, dary nebo výměnou s českými nebo zahraničními institucemi. Knihovna spolupracuje se Souborným katalogem Národní knihovny České republiky.
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové