Obrázek stránky

Základní informace

Společenskovědní knihovna Muzea východních Čech

Veškeré knihovnické fondy jsou poskytovány pouze k prezenčnímu studiu.

Kontakt:
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové
tel.: 495 512 391, 495 512 392
knihovnice Ivana Nývltová, e-mail: i.nyvltova@muzeumhk.cz

Provozní doba (pro veřejnost):
Knihovna je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem a poskytuje veřejné a informační služby. K dispozici jsou katalogy v elektronické podobě i on-line katalog. Veškeré knihovnické služby jsou poskytovány pouze k prezenčnímu studiu.
Evidenční číslo knihovny ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, je 4716/2003.
Sigla knihovny: HKE 302
 
Ke stažení knihovní řád
 

KNIHOVNÍ FOND

se dělí na studijní a specializovaný.

Studijní fond
obsahuje více než 42 600 knihovních jednotek (r. 2011). Roční přírůstek knihovny je cca 300 k.j., knihy jsou doplňován především nákupy, dary nebo výměnou s českými a zahraničními institucemi.

Hlavním tématem jsou především dějiny, a to zejména regionální a české, dále publikace k oborům archeologie, numismatiky, etnografie, dějin řemesel, architektury, umění a muzejnictví a s tématikou války 1866 a bitvy na Chlumu u Hradce Králové.

Ve fondu jsou přístupná i významná východočeská periodika: Osvěta lidu, Kraj královéhradecký, Obnova, Nové směry, Štít, Pokrok, Orlické proudy, Pochodeň, Ratibor, Obzor hospodářský, Hradecký kraj, Královéhradecko a další. Tato periodika jsou většinou dochována v jediném nebo v několika málo exemplářích, často i neúplných, a jejich originály jsou ke studiu předkládány pouze výjimečně. V rámci projektu Kramerius byla v letech 2000 a 2002 digitalizována a jsou k dispozici k prezenčnímu studiu:

Osvěta lidu (1896-1941, 63 sv.), Kraj královéhradecký (1910-1945, 52 sv.), Obnova (1895-1922, 17. sv.), Nové směry (1919-1940, 22 sv.), Štít (1907-1949, 25 sv.), Pokrok (1918-1939, 20 sv.), Orlické proudy (1908-1913?, 4 sv.), Pochodeň (1906-1950, 35 sv.), Obzor hospodářský (1896-1920, 7sv.), Královéhradecko (1924-1940, 12 sv.), Od Kladského pomezí (1923-1939, 16 sv.), Ratibor (1884-1916, 33 sv.), Rozhledy (1912-1938, 20 sv.).
Pražská Bible
Specializovaný fond knihovny je zaměřen na shromažďování dokladů literární tvorby z územní severovýchodních Čech, na autory spjaté s tímto krajem, na knihy vzniklé na jeho území nebo o kraji pojednávající. Obsahuje cca 10 500 knihovních jednotek (2011).

Fond starých tisků má kolem 1100 knihovních jednotek (2011). Nejstarší knihou ve sbírce je vídeňský prvotisk Nider, Iohannnes: Die vier und zwanzig guldnen Harfen z roku 1470. Nejstarším českým prvotiskem je Kampenského Pražská Bible z roku 1488. Nejstarším královéhradeckým prvotiskem je Blažeje Borovského z  Borovna  dvousvazková Hypomnema z roku 1617.
GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové