Obrázek stránky
Domovská stránka > SBÍRKY > Historie > Výtvarné umění
MaléStředníVelkéExtra velké

Výtvarné umění

Fond je zaměřen především na ikonografii města, tvorbu regionálních autorů a na drobnou grafiku. Ve fondu jsou zastoupena díla od pozdní gotiky, přes renesanci, baroko až po současnost (deskové malby z Vysokého Újezda, gotické a barokní plastiky, portrétní práce z 19. století, tvorba významných regionálních umělců - J. Vlček, A. Doležal, J. Škoda), významným souborem je kolekce uměleckého plakátu (zastoupená jmény V. Hynaise, M. Švabinského, F. Kysely, V. Preissiga, A. Muchy a dalších) i rozsáhlá sbírka drobné grafiky a exlibris.
 
Základ fondu byl položen na přelomu 19. a 20. století, výrazný růst zaznamenal ve dvacátých letech 20. století. Ve druhé polovině padesátých let byly však veškeré umělecky hodnotné práce delimitovány do nově založené Krajské galerie. Muzeu byl ponechán pouze dokumentárně historický materiál. Na konci šedesátých let 20. století byly ze starých muzejních fondů vytvořeny sbírkové řady obrazů a plastik, v sedmdesátých letech vznikla řada VU/01, jejíž základem se stala původní sbírka plakátů. V osmdesátých letech byla podstatně rozšířena původní sbírka exlibris a obrazy a plastiky sjednoceny do jedné sbírkové řady.
 
 
Otakar Štáfl, Ex libris, barevný dřevoryt, 1911
Madona, dřevěná polychromovaná plastika, první třetina 16. století
Korunování Panny Marie, dřevěný polychromovaný reliéf, 17. století
Jan Preisler,Návrh k mozaice, suchý pastel, kolem 1910
Adolf Russ, Václav František Červený, olejomalba, 1862
Adolf Doležal, Královehradecký motiv, dřevoryt, 1924
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové