Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > VÝSTAVY A EXPOZICE
MaléStředníVelkéExtra velké

VÝSTAVY A EXPOZICE

PŘIPRAVUJEME - VELKÁ VIZITA!24. března 2017 - 5. listopadu 2017

PŘIPRAVUJEME - VELKÁ VIZITA!

Historie zdravotnictví a sociálně zdravotní péče v Hradci Králové, především v období první republiky, bude představena v rozsáhlé výstavě Velká vizita! doplněné samostatnou instalací o zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové.

ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO TŘIKRÁT JINAK10. března 2017 - 2. dubna 2017

ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO TŘIKRÁT JINAK

Ve třech magických boxech můžete nahlédnout do období kočovného divadla i éry populárních rodinných divadel. Výstava představí reprezentativní výběr tradičního Českého loutkového divadla, které je unikátním fenoménem české kultury.

ANDERS JIŘÍ – THE RED FLOWER4. března 2017 - 2. dubna 2017

ANDERS JIŘÍ – THE RED FLOWER

Červeň, její nosnost, symbolická a výrazová je spojnicí melancholických, snových obrazů v nové výstavě Jiřího Anderse, absolventa ateliéru doc. Daniela Balabána, ak. mal. z cyklu Black summer´s 2012–2017.

FOSILIE MICHALA POTŮČKA27. ledna 2017 - 23. dubna 2017

FOSILIE MICHALA POTŮČKA

Výběr nejlépe zachovaných fosilií z více než 20 geologických lokalit ve východních i středních Čechách, většinou v oblasti druhohorní české křídové pánve, nalezených při realizaci zajímavého projektu v roce 2016.

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ9. října 2015 - 31. prosince 2017

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ

Důležitost Hradce jako opěrného bodu za prusko-rakouských válek v 18. století vedla k rozhodnutí proměnit město v pevnost. Výstava připomíná výročí 250 let od zahájení výjimečné stavby královéhradecké bastionové pevnosti.

EXPOZICE MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU31. března 2012

EXPOZICE MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU

Prusko-rakouská bitva patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků...

KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM18. května 2009 - 30. prosince 2017

KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM

Hradec Králové je místem s dlouhou historií, která nepostrádá dramatická období a zvraty. Expozice obsadila 2. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musealis v kategorii muzejní výstava roku 2009.

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY18. května 2008 - 30. prosince 2017

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY

Historická expozice - dějiny architektury města Hradce Králové od poloviny 18. století do počátku druhé světové války.

GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2016 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové