Obrázek stránky
Domovská stránka > Program > VÝSTAVY A EXPOZICE
MaléStředníVelkéExtra velké

VÝSTAVY A EXPOZICE

NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ 20174. července 2017 - 3. září 2017

NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ 2017

Fotografie dokumentující letošní týdenní sympozium studentů uměleckých škol a Nábřeží umělců s tématem RECYKLart.

KRÁLOVÉHRADECKÉ REGULAČNÍ PLÁNY30. června 2017 - 29. října 2017

KRÁLOVÉHRADECKÉ REGULAČNÍ PLÁNY

Nová výstava představuje téměř komplexní regulační plány Hradce Králové z let 1884 až 1942, na nichž se podíleli významní čeští architekti v čele s Josefem Gočárem. Většina z nich je vystavena vůbec poprvé.

O MOTÝLECH A LIDECH19. května 2017 - 31. srpna 2017

O MOTÝLECH A LIDECH

Atraktivní exponáty tropických motýlů a také jejich umělecké ztvárnění formou akvarelů z archivu dr. Vladimíra Balthasara přibližuje překvapivě barevnou a tvarovou rozmanitost těchto exotických zástupců řádu Lepidoptera.

VELKÁ VIZITA!24. března 2017 - 5. listopadu 2017

VELKÁ VIZITA!

Historie zdravotnictví a sociálně zdravotní péče v Hradci Králové, především v období první republiky, je představena v rozsáhlé výstavě Velká vizita! doplněné samostatnou instalací o zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové.

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ9. října 2015 - 31. prosince 2017

PEVNOST KRÁLOVÉHRADECKÁ

Důležitost Hradce jako opěrného bodu za prusko-rakouských válek v 18. století vedla k rozhodnutí proměnit město v pevnost. Výstava připomíná výročí 250 let od zahájení výjimečné stavby královéhradecké bastionové pevnosti.

EXPOZICE MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU31. března 2012

EXPOZICE MUZEA VÁLKY 1866 NA CHLUMU

Prusko-rakouská bitva patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků...

KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM18. května 2009 - 30. prosince 2017

KRÁLOVSKÉ MĚSTO NAD SOUTOKEM

Hradec Králové je místem s dlouhou historií, která nepostrádá dramatická období a zvraty. Expozice obsadila 2. místo v Národní soutěži muzeí Gloria musealis v kategorii muzejní výstava roku 2009.

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY18. května 2008 - 30. prosince 2017

OD PEVNOSTI K SALONU REPUBLIKY

Historická expozice - dějiny architektury města Hradce Králové od poloviny 18. století do počátku druhé světové války.

GB  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA:
denně mimo pondělí 9.00-17.00 hodin

VSTUPNÉ
expozice a výstavy:

základní  50 Kč
snížené   20 Kč
rodinné 100 Kč
více...

.
© 2017 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové