Obrázek stránky
Domovská stránka > SBÍRKY > Historie > Umělecký průmysl
MaléStředníVelkéExtra velké

Umělecký průmysl

Základ sbírky uměleckého průmyslu tvoří fondy bývalého Průmyslového muzea v Hradci Králové, které vzniklo v roce 1896 a zaměřilo se nejen na získávání historických památek, ale nakupovalo i současnou produkci domácí a zahraniční (Rakousko, Německo, Francie). Průběžně byla pak dále doplňována a rozšiřována nákupy, dary, nálezy i převody z jiných muzeí a dnes čítá na osm a půl tisíce sbírkových předmětů.

Sbírka je dále členěna do 13 sbírkových fondů podle funkce nebo materiálu. K nejvýznamnějším svým rozsahem (1400 inventárních čísel) i historickou a výtvarnou hodnotou patří soubor kovaných a zámečnických prací, jehož vznik ovlivnila jak historická tradice, tak úzká vazba průmyslového muzea na hradeckou školu pro umělecké zámečnictví. Dokládá souvislý vývoj středoevropského kovářství a zámečnictví od středověku do 20. století.

 Ostatní sbírkové jsou značně různorodé jak dobou a místem původu, tak výtvarnou a dokladovou hodnotou. Téměř ve všech jsou však exponáty, přesahující svým významem regionální rámec a jsou proto zapůjčovány i na výstavy, které representují české umělecké řemeslo doma i v zahraničí.

Patří k nim především předměty, které byly muzeu předány již v době jeho vzniku městským úřadem v Hradci Králové, kde byly uchovávány jako tzv.půrkmistrovský poklad. Eliščin pás (pověstí připisovaný vdově po Karlu IV. Královně Elišce Pomořanské, stejně jako soubor 24 stříbrem a emailem zdobených lžic. Značnou uměleckohistorickou hodnotu mají i některé liturgické předměty ze 14. až 16.století. Významný je soubor exponátů z přelomu 19. a 20. století – secese (zařazeny v jednotlivých fondech), ve kterém jsou zastoupeny i práce Franty Anýže, Josefa Kratiny, Františka Bílka a dalších.

Fond keramiky a porcelánu, včetně keramiky lidové, je početně nejrozsáhlejší a obsahuje českou i středoevropskou produkci především z období 19. a 20. století. Fond skla podává základníí přehled o jeho vývoji od 15. stol. po současnost. Zajímavé jsou soubory orlického a secesního skla, autorská díla Josefa Drahoňovského a dalších sklářských výtvarníků z 20. a 30. let 20. století. Součástí uměleckoprůmyslové sbírky je i fond šperků a bižuterie, se zajímavými soubory granátových prací, lidových stříbrných šperků a ocelové bižuterie, cínu, obecných kovů s rozsáhlým souborem nábytkového kování, hodin, osvětlovadel a památek religiosního charakteru. 
 
  
Ženský pás zvaný Eliščin, 2. polovina 15. století
Váza, Klášterský Mlýn, kolem 1900
Váza Bludičky, J. Kratina, začátek 20. století
Přesýpací hodinky, dat. 1573
Dveřní zámek, druhá polovina 15. století
Ciborium a lžičky k přijímání podobojí, 2. polovina 15. století
Brož, Franta Anýž, před rokem 1905
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové