Obrázek stránky
Domovská stránka > SBÍRKY > Archeologie > Ukázky z archeologické sbírky
MaléStředníVelkéExtra velké

Ukázky z archeologické sbírky

pravěk - paleolit

čepel, gravettien, mladý paleolit, 28 000 - 14 000 př. n. l.
čepel, gravettien, mladý paleolit, 28 000 - 14 000 př.n.l.
čepel, gravettien, mladý paleolit, 28 000-14 000 př. n. l.
čepel, gravettien, mladý paleolit, 28 000-14 000 př.n.l.
hrot šípu, gravettien, mladý paleolit, 28 000-14 000 př. n. l.
úštěp, clactonien, střední paleolit, 200 000-35 000 př. n. l.

pravěk - neolit

2 sekeromlaty s křížovým ostřím, jordanovská kult., časný eneolit, 1. pol. 4. tis. př. n. l.
broušený kopytovitý sekeromlat, kult. s vypíchanou keramikou, mladý neolit, 5. tis. př. n. l.
brousky na ratiště šípů, kult. se zvoncovitými poháry, pozdní eneolit, 2. pol. 3. tis. př. n. l.
část lidské figury (ruka), kult. s vypíchanou keramikou, mladý neolit, 5. tis. př. n.
část nádoby v podobě hlavy krávy, kult. s vypíchanou keramikou, mladý neolit, 5. tis. př. n. l.
džbán, kult. nálevkovitých pohárů, časný eneolit, 1. pol. 4. tis. př. n. l.
džbánek zdobený inkrustací, kult. s kulovitými amforami, střední eneolit, 1. pol. 3. tis. př. n. l.
hroty šípů, kult. se zvoncovitými poháry, pozdní eneolit, 2. pol. 3. tis. př. n. l.
kotlovitá nádoba - detail výzdoby, kult. s vypíchanou keramikou, mladý neolit, 5. tis. př. n. l.
kotlovitá nádoba, kult. s vypíchanou keramikou, mladý neolit, 5. tis. př. n. l.
mužská figurka, kult. s vypíchanou keramikou, mladý neolit, 5. tis. př. n. l.
nádoba s rytými liniemi, kult. s lineární keramikou, starší neolit, 6. tis. př. n. l.
nádoba zdobená plastickými výčnělky, kult. s lineární keramikou, starší neolit, 6. tis. př. n. l.

pravěk - doba bronzová - kultura únětická

2 naušnice, únětická kult., starší doba bronzová, 18.-17. stol. př. n. l.
džbánek, únětická-věteřovská kult., starší doba bronzová, 17.-16. stol. př. n. l.
koflík, únětická kult., starší doba bronzová, 18.-17. stol. př. n. l.
velká nádoba, únětická kult., starší doba bronzová, 18.-17. stol. př. n. l.

pravěk - doba bronzová - kultura lužická

2 drátěné osmičky, lužická kult., mladší doba bronzová, 13.-11. stol. př. n. l.
3 náhrdelníky nebo náramky z drátěné spirály, lužická kult., mladší doba bronzová, 13.-11. stol. př. n. l.
amforka zdobená pásy svislých rýh, lužická kult. - stupeň II, mladší doba bronzová, 12.-11. stol. př. n. l.
brýlovitá spona, slezskoplatěnická kult., pozdní doba bronzová, 9.-8. stol. př. n. l.
džbánek, lužická kult. - stupeň I, mladší doba bronzová, 13. stol. př. n. l.
hlavice palcátu, lužická kult., mladší doba bronzová, 13.-11. stol. př. n. l.
hlavice palcátu, lužická kult., mladší doba bronzová, 13.-11. stol. př. n. l.
hrot kopí, lužická kult., mladší doba bronzová, 13.-11. stol. př. n. l.
hruškovité chřestítko, slezskoplatěnická kult. - stupeň Ib, pozdní doba bronzová, 9.-8. stol. př. n. l.
naběračka, lužická kult., mladší doba bronzová, 13.-11. stol. př. n. l.
nůž, lužická kult., mladší doba bronzová, 13.-11. stol. př. n. l.
okřínek, lužická kult. - stupeň IIb, mladší doba bronzová, 12.-11. stol. př. n. l.
rýhovaná mísa, lužická kult., mladší doba bronzová, 13.-11. stol. př. n. l.
sekera s tulejí a ouškem, slezskoplatěnická kult., pozdní doba bronzová, 9.-8. stol. př. n. l.
sekerka se srdčitým schůdcem, slezskoplatěnická kult., pozdní doba bronzová, 9.-8. stol. př. n. l.
spirálový nápažník,lužická kult., mladší doba bronzová, 13.-11. stol. př. n. l.

pravěk - doba železná

bezuchý hrnec, Keltové, doba laténská, 4.-3. stol. př. n. l.
kolkovaná mísa, Germáni, mladší doba římská, 3.-4. stol.  n. l.
nádoba, Germáni, pozdní doba římská až stěhování národů
ostruha, Germáni, doba římská, 1.-4. stol.  n. l.
přeslen, slezskoplatěnická kult., pozdní doba halštatská, 6.-5. stol. př. n. l.
ragment korálku s očky, slezskoplatěnická kult. - stupeň IV, pozdní doba halštatská, 6.-5. stol. př. n. l.
spona duchcovského typu, Keltové, doba laténská - stupeň LTB2, 4.-3. stol. př. n. l.
spona s prolamovaným zachycovačem, Germáni, starší doba římská, 1.-2. stol. n. l.
tzv. plaňanský pohár, Germáni, starší doba římská, přelom letopočtu
vázovitá nádoba, Keltové, doba laténská, 4.- 3. stol. př. n. l.

Slované

části nádob, Slované, starší doba hradištní, 7.-8. stol.
denár knížete Oldřicha, Slované, mladší doba hradištní, 30. léta 11. stol.
denár knížete Oldřicha, Slované, mladší doba hradištní, 30. léta 11. stol
esovitá záušnice, Slované, mladší doba hradištní, 11.-12. stol.
esovitá záušnice, Slované, přelom mladšípozdní doby hradištní, 12.-13. stol.
nádoba, Slované, přelom střední mladší doby hradištní, 10. stol.
nádoba, Slované, střední doba hradištní, 9.-10. stol.
nádoba, Slované, střední doba hradištní, 9.-10. stol
nákončí opasku, Slované, starší doba hradištní, 8. stol.
nůž, Slované, mladší doba hradištní, 10.-11. stol.
perly, Slované, mladší doba hradištní, 10.-11. stol.
šperk, Slované, přelom střední-mladší doby hradištní, 10. stol.

středověk - kachle

glazovaný kachel s českým lvem, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
kachel s Annou Jagellonskou a Ferdinandem I., raný novověk, před r. 1550
kachel s dvorským motivem, vrcholný středověk, 15. stol. n. l.
kachel s motivem sv. Martina, vrcholný středověk, 15. stol. n. l.
kachel s námětem Adama a Evy, vrcholný středověk, 15. stol. n. l.
kachel s námětem korunování Panny Marie, vrcholný středověk, 15. stol. n. l.
kachel se soukenickými nástroji, středověk, vrcholný středověk, 15. stol. n. l.
prolamovaný kachel, vrcholný středověk, 15. stol. n. l.
reliéfní glazovaný kachel s rytířem, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
reliéfní kachel s rytířem a šaškem, vrcholný středověk, 15. stol. n. l.
římsový kachel s bojujícími draky, vrcholný středověk, 15. stol. n. l.
římsový kachel se znakem města, pozdní středověk, 15.-16. stol. n. l.

středověk - keramika

akvamanile, vrcholný středověk, 13. stol. n. l.
část akvmanile, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
červeně malovaný džbán, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
červeně malovaný hrnec, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
cihla s otiskem psí tlapy, vrcholný středověk, 14.-15. stol. n. l.
dlaždice, pozdní středověk, 15.-16. stol. n. l.
dno se značkou kostela, vrcholný středověk, 13. stol. n. l.
dvouuchý džbán, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
džbán červeně malovaný, vrcholný středověk, 15. stol. n. l.
džbán zdobený kolky, vrcholný středověk, 14.-15. stol. n. l.
figurka panenky (královny), vrcholný středověk, 14.-15. stol. n. l.
hlava, pozdní středověk, 15.-16. stol. n. l.
hračky, vrcholný středověk, 14.-15. stol. n. l.
hrnec na nožkách (grapen), pozdní středověk, 15.-16. stol. n. l.
hrnec s výlevkou, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
hrnec s výzdobou vinného listu, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
hrnec zdobený promačkáváním, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
konvice se třmenovým uchem, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
kropáč, vrcholný středověk, 14.-15. stol. n. l.
loštický pohár, vrcholný středověk, 15. stol. n. l.
mísa s uchy, vrcholný středověk, 14.-15. stol. n. l.
mísa, vrcholný středověk, 14 - 15. stol. n. l.
mísa, vrcholný středověk, 14.-15. stol. n. l.
miska - lampička, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
pohár s obličejovými maskami, vrcholný středověk, 15. stol. n. l.
pohár s ostny, pozdní středověk, 15.-16. stol. n. l.
poklička, vrcholný středověk, 14. stol. n. l.
tyglík z tuhové hlíny, vrcholný středověk, 14.-15. stol. n. l.

středověk - kovové předměty

akvamanile, vrcholný středověk, 13.-14. stol.
botka kopí, vrcholný středověk, 14.-15. stol.
část vážek, vrcholný středověk, 13.-14. stol.
hlavice palcátu, vrcholný středověk, 13.-15. stol.
hrot kopí, vrcholný středověk, 14.-15. stol.
hrot šípu do kuše, vrcholný středověk, 14.-15. stol.
hrot šípu s křidélky, vrcholný středověk, 14.-15. stol.
kování listu rýče, středověk - raný novověk
listovitý hrot šípu, vrcholný středověk, 14. - 15. stol.
meč, vrcholný středověk, 14.-15. stol.
nůž, vrcholný středověk, 13.-14. stol.
ostruha s bodcem, vrcholný středověk, 13.-14. stol.
ostruha s kolečkem, středověk - novověk
pérové (ovčácké) nůžky, vrcholný středověk, 14.-15. stol.
poutnický odznak sv. Stanislava - avers, vrcholný středověk, po roce 1254
poutnický odznak sv. Stanislava - revers, vrcholný středověk, po roce 1254
přezka, vrcholný středověk, 13.-14. stol.
tesák, středověk - raný novověk
tesařská sekera, vrcholný středověk, 13.-15. stol.
zdobená sekera, vrcholný středověk, 13 .-14. stol.

středověk - ostatní předměty

bičík, vrcholný středověk, 14.-15. stol.
bota, středověk - novověk
brusle, středověk - novověk
části misek z dýžek, vrcholný středověk, 14.-15. stol.
hrací kámen, vrcholný středověk, 13.-15. stol.
hrací kámen, vrcholný středověk, 14. - 15. stol.
hrací kostka (část), středověk - novověk
hrací kostka, vrcholný středověk, 14.-15. stol.
káča, vrcholný středověk, 14.-15. stol
nůž se střenkou, vrcholný středověk, 14.-15. stol.
ševcovské kopyto, vrcholný středověk, 14.-15. stol.
šídlo, středověk - novověk
EN  DE  PL
OTEVÍRACÍ DOBA
Budova muzea na Eliščině nábřeží je z důvodů přípravy nové expozice a výstav do listopadu 2019 uzavřena. Rádi Vás uvítáme v expozici Muzea války 1866 na Chlumu a na muzejních akcích. Děkujeme za pochopení. Více...
 
 
 

.
© 2018 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, Hradec Králové
MVČ je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajemKrálovéhradecký krajpartner-separatorMěsto Hradec Královépartner-separatorČeský rozhlas Hradec Králové